В Електронній бібліотеці ІМЗО розміщено електронну версію навчального посібника «Історія Криму в запитаннях і відповідях»

 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» інформує, що в Електронній бібліотеці ІМЗО розміщено електронну версію навчального посібника «Історія Криму в запитаннях і відповідях» (авторський колектив академічних та університетських учених-істориків і сходознавців, відповідальний редактор Валерій Смолій, упорядник Геннадій Боряк), який створено Інститутом історії Національної академії наук України:https://lib.imzo.gov.ua/metodichn-materali/navchalniy-posbnik-storya-krimu-v-zapitannyakh–vdpovdyakh-avtorskiy-kolektiv-akademchnikh-ta-unversitetskikh-uchenikh-storikv–skhodoznavtsv-vdpovdalniy-redaktor-valery-smoly-uporyadnik-gennady-boryak/

Статті посібника базуються на новітніх наукових підходах і широкій джерельній базі. Навчальний матеріал, крім загальновідомих фактів, оцінок та інтерпретацій, містить новаторські спостереження, оригінальні авторські думки, погляди й підходи, а також висновки і прогнози.

Матеріал навчального посібника може використовуватися в закладах загальної середньої та вищої освіти під час вивчення відповідних тем навчальних предметів «Історія України» і «Всесвітня історія».

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×