На Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів» представили основні досягнення науково-експериментальної роботи

 

27 квітня 2023 року відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за темою «Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів». Конференцію організовано на базі Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» за підсумками І-го та ІІ-го етапів експериментальної роботи та за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та   ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Мета конференції: об’єднати зусилля науковців, практиків, державних і громадських діячів щодо розв’язання актуальних проблем формування системи наступності в освіті та питань розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів  в умовах закладів фахової передвищої та вищої освіти, розглянути можливості ефективного використання цифрових технологій для професійної мобільності майбутніх фахівців освіти з урахуванням сучасних цифрових трендів навчання й розвитку особистості ХХІ-го століття.

На конференції були представлені основні досягнення науково-експериментальної роботи, концепцію та модель формування системи наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж».

Модератором конференції виступила  Людмила Кондратова, науковий керівник експерименту, кандидат педагогічних наук, доцент    ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Учасників конференції, майбутніх педагогів – студентів привітали: Світлана Кириленко, кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Людмила Павлова, методист відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Валерій Ружицький, кандидат педагогічних наук, директор Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»; В’ячеслав Супрун, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Відмінник освіти України.

У своєму вітальному слові Світлана Кириленко звернула увагу учасників конференції  на важливість пошуку інноваційних форм роботи у закладах освіти, особливо на професійну мобільність майбутніх педагогів як чинник ефективного використання інноваційних практик у педагогічній діяльності.

Формуванню трудового потенціалу держави та професійна підготовка кадрів для освітньої галузі в умовах глобальних викликів і сучасних загроз був присвячений виступ Вячеслава Супруна.

З основною доповіддю виступила  науковий керівник експерименту, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Кондратова, яка у своєму виступі розкрила концептуальні основи формування системи наступності в розвитку професійної мобільності педагогів комплексу «ліцей-коледж», наголосила на упровадженні цільової комплексної програми розвитку комплексу «ліцей-коледж» та  розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у здатності їх швидкого реагування на суспільні й освітні виклики в умовах війни, особливо на набутті професійної майстерності у процесі проведення студентської педагогічної практики в комплексі «ліцей-коледж».

Катерина Рачінська, голова студентської ради Комунального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», поділилася з учасниками конференції  досвідом роботи студентської ради та формами роботи, які проводяться у коледжі.

Мирослав Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України присвятив свій виступ актуальній темі сьогодення «Цифровий сторітелінг як методичне супроводження змішаного навчання».

За підсумками конференції була прийнята резолюція.

Загалом у конференції взяли участь понад 100 педагогів з усіх регіонів України.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×