Відбулася ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення»

 

Днями відбулася ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення».

Організаторами конференції були: Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща), Всеукраїнський центр здоров’я населення «Спорт для всіх», Громадська організація «UkraineActive», Громадська організація «Рух Олександра Педана «Junior». До заходу в якості співорганізаторів долучилися: Хмельницький національний університет, Запорізький та Рівненський обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, центри професійного розвитку педагогічних працівників, ТОВ «Академія цифрового розвитку», Видавничий дім «Освіта» та інші.

З привітальним словом до гостей звернулися: директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Євген Баженков, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, автор бестселера «Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи» та курсу «Академія ефективного шкільного управління» Арі Покка, директор Заліщицької державної гімназії Олександра Войчишин, проректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Оксана Левчишена, заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Андрій Боляк, лідер руху «Джуніор» Олександр Педан.

Конференція відбувалася за 13-ма напрямами.

Напрям 1 «Обґрунтування нових підходів до впровадження ключових компетентностей в Новій українській школі та підготовка вчителів у системі неперервної освіти»: акцентовано увагу на професійному розвиткові педагогів у сучасних умовах, освіті впродовж життя, взаємодії вчителів та учнів; цифровій компетентності; представлено досвід проєкту dComFra міжнародної програми Еразмус+.

Напрям 2 «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта. Педагогічні підходи в STEM-освіті»: обговорено питання цифровізації освітнього процесу у закладах освіти; представлено досвід упровадження STEM-освіти.

Напрям 3 «Впровадження інноваційних освітніх проєктів з метою забезпечення якості освітнього процесу»: висвітлено питання якості освіти як пріоритету державної освітньої політики; представлено модель здорової школи та досвід заохочення дітей до рухової активності.

Напрям 4 «Виховання особистості в освітньому процесі. Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання фахівців в умовах інноваційних змін. Педагогіка партнерства в Новій українській школі»: розкрито сучасні підходи налагодження конструктивної взаємодії учасників освітнього процесу; психологічний супровід учасників освітнього процесу під час війни в Україні; техніки педагогічного коучингу у вихованні і самовихованні учнів; технології креативності в освітній системі сьогодення та інше.

Напрям 5 «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта»: обговорювалися питання провадження експериментальної діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, військово-патріотичного виховання в закладах професійної освіти.

Напрям 6 «Junior – фізична культура майбутнього»: продемонстровано досвід руху «Джуніор» з підвищення рівня мотивації до занять фізичною культурою; представлено інновації на уроках фізичної культури та навчальну програму з бадмінтону «Shuttle Time».

Напрям 7 «Формування компетентностей здобувачів освіти в освітній галузі «Фізична культура»: зосереджено увагу на компетентнісному підході на уроках фізичної культури, алгоритмі укладання компетентнісно орієнтованого рухового завдання, шляхах формування ключових компетентностей на уроках фізичної культури.

Напрям 8 «Сучасний урок фізичної культури: підходи, засоби, методики»: презентовано моделі сучасного уроку фізичної культури, методику та практичний досвід проведення уроків; обговорено питання розвитку емоційного інтелекту засобами фізичного виховання.

Напрям 9 «Програма Президента України «Здорова Україна» у закладах освіти»: обговорено питання діяльності для здоров’я, представлено соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової України».

Напрям 10 «Організаційні, правові та управлінські аспекти в освітній галузі «Фізична культура»: представлено нормативно-правове забезпечення освітньої галузі «Фізична культура»; надано методичні поради з організації та проведення сучасного уроку фізичної культури в умовах змішаного навчання; презентовано автоматичне календарне планування з фізичної культури НУШ (з датами та вибором модулів).

Напрям 11 «Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб життя. Екологічна грамотність»: обговорено питання здоров’язбережувальної компетентності учителя Нової української школи.

Напрям 12 «Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді. Краєзнавство і туризм»: розкрито зарубіжний досвід підготовки учнівської молоді до захисту своєї країни; обговорено питання військово-прикладного навчання як основи національно-патріотичного виховання молодого покоління; представлено досвід виховання патріота, захисника держави на прикладі військово- патріотичної гри «Сокіл (Джура).

Напрям 13 «Основи професійно-прикладної фізичної культури/підготовки. Прикладні (військово-прикладні) види спорту»: зосереджено увагу на особливостях прикладної (професійної, військової, спортивної) фізичної підготовки учнівської та студентської молоді, основах професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, використанні засобів та вправ прикладного спрямування на уроках фізичної культури.

Переглянути конференцію можна за посиланнями:

Пленарне засідання + 3 напрям «Впровадження інноваційних освітніх проєктів з метою забезпечення якості освітнього процесу» https://youtu.be/ImZTtrg5M48
1 напрям «Обґрунтування нових підходів до впровадження ключових компетентностей в Новій українській школі та підготовка вчителів у системі неперервної освіти» https://youtu.be/6ijfW065fJk
2 напрям «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта. Педагогічні підходи в STEM-освіті»: обговорено питання цифровізації освітнього процесу у закладах освіти; представлено досвід упровадження STEM-освіти
4 напрям «Виховання особистості в освітньому процесі. Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання фахівців в умовах інноваційних змін. Педагогіка партнерства в Новій українській школі» https://youtu.be/i5QYjWexbzw
5 напрям «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» https://youtu.be/eJXqLa4ktCc
6 напрям «Junior – фізична культура майбутнього» https://youtu.be/GNUtQ3OCJsQ
7 напрям «Формування компетентностей здобувачів освіти в освітній галузі «Фізична культура» https://youtu.be/NmEWcukBNsc
8 напрям «Сучасний урок фізичної культури: підходи, засоби, методики» https://youtu.be/0dwe0itqJ4s
9 напрям «Програма Президента України «Здорова Україна» у закладах освіти» https://youtu.be/t-WyZ303zsU
https://youtu.be/wTiEdht6twg
10 напрям «Організаційні, правові та управлінські аспекти в освітній галузі «Фізична культура» https://youtu.be/hJpMhsXSukE
11 напрям «Здоров’язбережувальні технології. Безпечний та здоровий спосіб життя. Екологічна грамотність» https://youtu.be/rZrCrd7xgJE
12 напрям «Національно-патріотичне та військово-прикладне виховання дітей та молоді. Краєзнавство і туризм» https://youtu.be/Ei8aoWRaQG8
13 напрям «Основи професійно-прикладної фізичної культури/підготовки. Прикладні (військово-прикладні) види спорту» https://youtu.be/GQ8VRPj1Ids

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×