Проведено Локацію для ректорів (директорів) закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти за темою «НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛІТИ»

 

Освіта – це ключовий соціальний інститут. Ефективне вирішення будь-яких проблем, що стоять перед суспільством, не можливе без залучення інституту освіти. Якщо перед країною стоїть завдання здійснення технологічного прориву, то система освіти має підготувати фахівців у відповідних галузях і необхідної кваліфікації.

З метою обговорення пріоритетних напрямів державної політики у сфері освіти в новому 2022/2023 навчальному році, особливостей організації та забезпечення освітнього процесу на період дії правового режиму воєнного стану 18 серпня 2022 року було проведено Міжнародну серпневу педагогічну науково-практичну конференцію 2022 – «ОСВІТА, ОСВІТЯНИ – НЕЗЛАМНІ У ВІЙНІ».

В рамках конференції ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» було організовано проведення у форматі онлайн Локацію для ректорів (директорів) закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти за темою «НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛІТИ»

У роботі Локації взяли участь співробітники ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ректори (директори) закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, представники управлінь (департаментів) освіти.

Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» привітав учасників заходу та виступив з доповіддю про особливості підготовки вчителя в умовах воєнного стану.

До уваги учасників, у рамках нового формату проведення серпневої конференції, були представлені науково-практичні напрацювання та розробки від наукових установ та освітніх закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти України та міжнародних партнерів, а саме:

 • КЛОКАР Наталія Іванівна, керівник Національної школи управлінських кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор у співпраці з міжнародними партнерами TOMASZ HODAKOWSKI, Intel Corporation, Education Market Manager, EMEA Territory та JOLANTA VASILEVSKA, Intel Corporation, CIS Partners Sales Account Manager презентували Національну школу управлінських кадрів, що створена при ДНУ «Інститут модернізаціїзмісту освіти», з метою здійснювати пошук, підтримку і навчання резерву управлінських кадрів галузі освіти, науково-методичний супровід професійного становлення новопризначених директорів ЗЗСО, сприяти подальшому професійному розвитку досвідчених керівників закладів освіти в умовах децентралізації влади і управління галуззю, надавати допомогу місцевим громадам у формуванні дієвого резерву управлінських кадрів.
 • СМАГІН Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, кандидат наук  з державного управління, доцент, директор Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради у своєму  виступі висвітлив значення ліцензування освітньої діяльності регіонального закладу ППО як запоруку збереження організаційної структури та матеріальної бази закладу. Наголосив на доцільності сертифікації системи управління якістю освітніх послуг за ДСТУ ISO 9001:2015. Звернув увагу на аспекти співпраці з військово-цивільною адміністрацією регіону в частині надання інформаційно-консультативних послуг та психологічної підтримки населення (портал I-KEEP), співпраці з органами ДСНС та підрозділами Нацполіції, участь у матеріально-технічній підтримці підшефного баталйону 1-ї Окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна, де воюють працівники Інституту.
 • СИЧЕНКО Віктор Володимирович, доктор наук з державного управління, професор, ректор Дніпровської академії неперервної освіти акцентувала увагу на дистанційній формі навчання, яка зараз впроваджена у вітчизняну практику проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів. Акцентується увага на мотивації науково-педагогічних працівників до застосування дистанційної освіти та алгоритмі її застосування в практиці закладів післядипломної педагогічної освіти.
 • ЗУБ’ЯК Роман Миколайович, кандидат педагогічних наук, ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти презентував досвід організації підвищення кваліфікації в Івано-Франківському ОІППО на базі програмного комплексу “VisualService”. Застосування інструментів цифрового програмного продукту для мобільного вибору форм та змісту освітнього процесу.
 • БОЙЧУК Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у своїй доповіді розкрив потужний потенціал Сковородинівського університету як освітнього осередку Харківщини, що протистоїть труднощам війни та здійснює підготовку і висококваліфікованого вчителя нової формації. Зазначив, що професійна підготовка вчителя в університеті базується на реалізації ідеї навчання впродовж життя, реалізація якої відбувається в процесі професійної підготовки вчителя. Доповідачем було презентовано іміджеву політику Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, розкриті особливості організації освітнього процесу у вищій школі в екстрених умовах війни. Також наголошено на тому, що в університеті відбувається підготовка підготовка вчителя-миротворця із сформованим стійким моральним духом перемоги у війні, здатним до відновлення рідного краю. У сучасних умовах це стало головним завданням Сковородинівського університету. Вказано, що пріоритетними напрямами організації навчальної, наукової, організаційно-виховної роботи університету в умовах воєнного стану в Україні є: відкритість досвіду, активізація акредитаційних процесів унікальних освітніх програм для здобувачів різних рівнів вищої освіти, використання ІКТ у освітньому процесі, партнерство з вітчизняними та зарубіжними науковцями та освітянами.
 • КУЦЕНКО Станіслав Ігорович, доктор філософії у галузі права, помічник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» було презентовано інноваційну діяльність щодо роботи Освітніх хабів в Україні, які створюються з ініціативи Міністерства освіти і науки спільно з ДНУ «Інститут модернізації зсмісту освіти» при обласних департаментах освіти, а за кордоном – за сприяння міністерств освіти відповідних держав. Доповідач зазначив, що наразі освітні хаби створюються крім Хмельницької області у Львівській, Волинській та Тернопільській областях та відкриті у Польщі та Швейцарії. На черзі – Німеччина. Акцентував увагу, що Освітні хаби у перші дні війни стали інструментом для отримання внутрішньо переміщеним особам (переселенцям) психологічної допомоги, швидкої профорієнтації та пошуку роботи у місцях нового проживання. Перший освітній хаб під час воєнного стану був відкритий у Хмельницькій області й надав можливість освоювати 48 професій за пришвидшеною програмою. Після цього був заснований проєкт «Освітній хаб. Діти», який забезпечив організоване дозвілля дітей для можливості батьків у цей час працювати.
 • ЧЕРНІЙ Алла Леонідівна, директор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук під час свого виступу презентувала досвід Рівненського ОІППО щодо організації та проведення підготовки вчителів 5–6 класів до роботи в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, а також науково-методичного супроводу зазначеного процесу в Рівненській області.
 • СОРОЧАН Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України представила аналіз останніх наукових досліджень з питань підготовки інноваційної діяльності та форми, методи і технології професійного розвитку педагогічної еліти.Зазначила, що на шляху до євроінтеграції має відбутися трансформація професійного розвитку педагогічної еліти України, а за їхнього лідерства – усіх освітян. Педагогічна еліта України, орієнтуючись на пріоритети європейських і вітчизняних цінностей освіти, розвиваючи кращий досвід, набуває все більшого лідерства у процесі трансформації професійного розвитку всіх педагогів на шляху до євроінтеграції української освіти.
 • ЛИТВИН Зоя, засновниця громадської спілки «Освіторія» та інноваційної Новопечерської школи презентувала розроблений курс «НУШ: базова середня освіта» за підтримки МОН України та спільно з ЮНІСЕФ. Зазначила, що за допомогою курсу учасники зможуть поглибити знання з 4-х тем: «Новий зміст освіти», «Діти НУШ: хто вони?», «Сучасні підходи в роботі з учнівством», «Оцінювання».
 • БОНДАРЕНКО Дмитро Володимирович, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти; РОМАНОВСЬКА Діана Дорімедонтівна, канд. псих. наук, завідувач науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи ІППО Чернівецької області та АНТОНЕНКО Олена Михайлівна, директорка Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К. Д. Ушинського представили практичний досвід діяльності психологічних служб, науково-методичних центрів установ у системі освіти в умовах війни. Бондаренко Д.В. було презентовано курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після війни» (1 кредит ЄКТС) за ініціативи Міністерства освіти і науки України, в рамках Національної програми психологічного здоров’я українців, започаткованої Першою леді України Оленою Зеленською.
 • РОМА Оксана, к.п.н., керівниця освітніх ініціатив the LEGO Foundation в Україні більш детально охарактеризовано модальності підтримки системи освіти України та те, яким чином це забезпечить сталість поступу в контексті сьогодення. До того ж, концептуально окреслено можливість створення унікального кейсу підтримки і розбудови системи освіти, який може стати ресурсом для інших країн, які потребують чи потребуватимуть відновлення освітніх систем.

Юрій Завалевський подякував всім учасникам та спікерам за плідну роботу у Локації та за щоденну спільну роботу, яка наближує Україну до повної Перемоги над агресором. А також ще раз запросив долучитися до національного флешмобу #повертайся_до_навчання, оголошеного Міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом на Міжнародній серпневій педагогічній науково-практичній конференції 2022 – «ОСВІТА, ОСВІТЯНИ – НЕЗЛАМНІ У ВІЙНІ».

Інформацію підготовлено відділом проєктної діяльності ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×