Розпочався  заключний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

 

Нещодавно на базі 103 закладів вищої освіти України розпочався заключний етап II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Конкурс проходить у формі науково-практичних конференцій з 148 галузей знань і спеціальностей (спеціалізацій) цьогоріч, де автори кращих робіт презентують та захищають свої наукові здобутки.

З 17 по 19 березня однією з перших пройшла науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія» на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», куди надійшло 109 студентських наукових робіт із 54 закладів вищої освіти України. Галузева конкурсна комісія відзначає, що надіслані роботи вирізнялися різноманітністю досліджуваних екологічних проблем різних регіонів України, високим ступенем їх актуальності, достатньою обґрунтованістю запропонованих рішень, повнотою відображення власних експериментів.

У конференції взяли участь понад 90 учасників, які працювали за наступними напрямками: оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування; оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості; розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу; моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій; очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря; переробка побутових та промислових відходів з отриманням цінних речовин; оцінка якості води; екологічна безпека продуктів харчування; аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери; вивчення ландшафтно-екологічної структури регіонів України; проблеми енергозбереження.

За результатами конкурсу переможці посіли наступні місця:

І місце – Янюк Марія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Повстянко Катерина та Висоцька Анастасія (Вінницький національний технічний університет); Касіч Віталій (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»); Билим Людмила (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); Змієнко Дар`я (Одеський державний екологічний університет); Сапун Анастасія та Гладир Влада (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

ІІ місце – Соніч Іван (Луцький національний технічний університет); Говенько Ярослава та Жовтоножко Марина (Сумський національний аграрний університет); Науменко Лідія та Безкровна Аліна (Сумський державний університет); Лавінда Марина (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова); Кособуцька Олена (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова); Заїка Олена та Ляшенко Діана (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); Декальчук Софія (Буковинський державний медичний університет); Бондаренко Аліна та Гетьман Анастасія (Національний авіаційний університет).

ІІІ місце – Лифар Світлана (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка); Мала Поліна (Дніпровський державний технічний університет); Борук Олена (Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича); Фітяк Христина (Національний університет «Львівська політехніка»); Соснін Артем (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); Косенко Анастасія (Миколаївський національний аграрний університет); Кузьмішина Раїса (Київський національний університет будівництва і архітектури); Єрьоменко Вікторія (Запорізький національний університет); Семиліт Анастасія (Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Лікаркіна Анастасія (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського); Вронська Єлизавета (Донецький національний технічний університет); Рябченко Катерина та Ткаченко Олександра (Національний університет цивільного захисту України); Свирид Ганна (Національний університет водного господарства та природокористування); Гринчак Катерина (Одеська національна академія харчових технологій); Лашкін Дмитро (Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля); Бондар Вікторія (Вінницький національний аграрний університет).

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×