«STEM-підхід як спосіб міжпредметної інтеграції у сучасній освіті»: засідання онлайн-студії методичної комісії вчителів хімії

 

У рамках проведення Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2021» 4 березня 2021 року відбулося засідання онлайн-студії методичної комісії вчителів хімії закладів загальної середньої освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Кіцманської міської ради Чернівецької області: «STEM-підхід як спосіб міжпредметної інтеграції у сучасній освіті».

Керівник методичної комісії, учитель хімії та основ здоров’я Шипинецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіцманської міської ради Чернівецької області Олеся Кирилюк окреслила перспективи та методи впровадження STEM-освіти в навчальну діяльність,  важливість творчої ініціативи педагогів у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб, психолого-педагогічного розвитку й досвідченості вихованців, а також у застосуванні нових методичних підходів.

Із мінілекціями, які супроводжувалися демонстрацією відповідних презентаційних матеріалів, виступили: Інна Дутчак, старший науковий співробітник Чернівецької філії ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат історичних наук, доцент, член організаційного комітету Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2021», яка розповіла про науково-методичний супровід упровадження елементів STEM-орієнтованого навчання. Представники Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, серед яких Валентина Юзькова, доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін, кандидат хімічних наук, координатор із питань STEM-освіти по Чернівецькій області доповіла на тему «Як стати STEM-вчителем: ресурси та анонс STEM-заходів» та Ірина Чорна, методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін, яка зосередила увагу учасників на питанні технологічної підтримки засобами STEM, STEAM-навчання.

Інститут модернізації змісту освіти загалом, відділ STEM-освіти та Чернівецька філія зокрема активно працюють у напрямку забезпечення науково-методичного супроводу STEM-освіти, про що сказала у своєму виступі Інна Дутчак, а також наголосила, що з метою залучення учнів до практичної діяльності доцільно урізноманітнювати способи навчальної взаємодії і засвоєння навчального матеріалу, формування компетентностей, заохочуючи і учнів, і педагогів до участі в начальних екскурсіях, квестах, конкурсах, фестивалях, хакатонах, практикумах, семінарах, конференціях тощо.

Валентина Юзькова зазначила, що природничо-математична освіта (STEM-освіта) – цілісна система природничої і математичної освітніх галузей, метою якої є розвиток особистості шляхом формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей із використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань для розв’язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і вмінь у професійній діяльності.

Ірина Чорна, ознайомлюючи з технологічною підтримкою засобами STEM, STEAM-навчання, підкреслила, що STEAM-освіта посилює інноваційність мислення, так як учні замість заучування теоретичного матеріалу самі вирішують різні кейси, навчаючись мислити під час занять логічно і творчо.

Завершилося засідання онлайн-студії методичної комісії вчителів хімії закладів загальної середньої освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Кіцманської міської ради Чернівецької області підсумковим обговоренням, у ході якого зазначалося, що посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської молоді до вивчення предметів природничо-математичного циклу та, водночас, високим запитом виробничої сфери на працівників, які володіють компетентностями для постановки і виконання завдань у сферах інженерії, медицини, екології, IT, фармацевтики, нанотехнологій, авіабудуванні та інших.

STEM – це один із трендів у світовій освіті, який передбачає змішане середовище навчання, і показує дитині, як застосовувати науку, освіту і мистецтво воєдино в повсякденному житті.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×