«Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід»: відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

 

Наприкінці січня на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Обласного наукового ліцею м. Рівне Рівненської обласної ради в онлайн-режимі проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід», співорганізаторами якої стали ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

У конференції взяли участь науковці, викладачі, методисти, керівники закладів освіти, аспіранти, магістранти, педагоги та всі не байдужі до проблем виховання, а це близько 150 учасників із закладів освіти Рівненської, Черкаської, Хмельницької, Донецької, Київської, Кіровоградської, Тернопільської, Сумської, Львівської, Волинської областей.

Учасників конференції привітали: ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Черній, намісник Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на Козацьких могилах Архімандрит Софроній, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Світлана Кириленко.

Під час дискусійних платформ було розглянуто низку питань, серед яких: ціннісна основа духовного становлення особистості; смисложиттєві кризи і бар’єри в сучасних підлітків; духовна спадщина виховання та нові можливості вчителя в Новій українській школі; виклики формування цінностей поколінь Z та А; проблеми ідентифікації етносу в модерному історичному дискурсі, роль ціннісного компонента у виховному процесі; духовність як відображення моральних потреб та ставлень особистості до навколишньої дійсності; інноваційні стратегії формування особистості учня в умовах сучасних викликів; міжпредметні зв’язки освітньої діяльності та їх роль у духовному становленні особистості та багато інших.

Відповідно до напрямів роботи конференції його учасниками обговорено теми щодо нового розуміння та реалізації аксіологічного підходу в освіті; звернення до духовних цінностей особистості та християнської етики, які виражаються у діяльнісних пріоритетах і процесуальному визначенні ролі виховання в цілісному освітньому процесі; бачення особистості у вимірі концептуальних ідей реформування загальної середньої освіти, національно-патріотичного виховання, громадянської освіти та виховання, практичних побудов виховання й духовного розвитку особистості на їхній основі; створення безпечного та духовного освітнього середовища, що ефективно сприятиме формуванню та розвитку зростаючої особистості учня Нової української школи у світлі духовних і національних цінностей.

Також актуальним стало обговорення експериментального впровадження Програми «НУШ у поступі до цінностей», яке супроводжується розробками учасників експерименту із виокремлення ціннісного потенціалу ключових і предметних компетентностей, смислового наповнення цінностей у виховному процесі, створення системи цінностей засобами виховних проєктів, оновлення форм і методів виховання на цінностях, партнерської взаємодії в розвитку ціннісно орієнтаційної активності учасників освітнього процесу, духовної практики  виховання української еліти тощо. На формування та розвиток загальнолюдських, особистих, родинних, духовних, національних, громадянських і екологічних цінностей спрямовані виховні проєкти Програми національного виховання у закладах освіти Рівненщини, Миколаївщини та інших регіонів.

Для учасників конференції проведено майстер-класи: з організації дослідно-експериментальної роботи (С. В. Кириленко, О.І. Кіян), з організації наскрізного процесу виховання на спільних цінностях (Т. М. Гавлітіна), воркшоп М. В. Жука з ціннісного потенціалу індикативних технологій (практики, кейси).

Загалом наукова тематика конференції висвітлила важливі проблеми духовного зростання та становлення особистості як суб’єкта духовності освітнього середовища Нової української школи.

Повну версію проведеної конференції 27 січня можна переглянути на каналі YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw/live

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×