Затверджено Положення про електронний підручник

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп’ютерному супроводу. Застосування мультимедійних засобів дозволяє підвищити інтерес до навчальних дисциплін.

Навчальні комп’ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному учаснику навчально-виховного процесу бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання.

Тому з метою підготовки підростаючого покоління до життя в інформатизованому суспільстві та підвищення ефективності навчання шляхом впровадження засобів інформатизації, Міністерством освіти і науки України було затверджено Положення про електронний підручник, над  розробкою якого спільно працювали Інститут модернізації змісту освіти і Офіс ефективного регулювання (BRDO) за участі стейкхолдерів, зокрема виробників освітнього контенту і представників учительської, батьківської та наукової спільнот.

Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» та «Про позашкільну освіту».

У Положенні  встановлено вимоги до змісту е-підручника, організації матеріалу і мови, зручності користування, а також технічні, функціональні й інші вимоги.

Переглянути документ можна за посиланням

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×