Звіт про підсумки наукової діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за 2017  рік»

Упродовж 2017 р. наукові співробітники Інституту опублікували 6 монографій, 40 підручників та навчальних посібників, 44 навчальні програми, 119 статей (у т. ч. 7 у закордонних виданнях), 2 збірники матеріалів конференцій. Установа виступила організатором або співорганізатором у численних наукових заходах, творчих конкурсах, тренінгах, виставках.

За результатами виконання етапів у перехідних НДР:

 • визначено і конкретизовано принципи успішності реалізації освітньої реформи; зібрано дані у фокус-групах щодо сприйняття суспільством сучасних освітніх інновацій та констатовано несформованість системи індикаторів результатів оцінювання розвитку освіти;
 • проведено порівняльний аналіз державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у Державному стандарті початкової загальної освіти та вимог до результатів освітньої роботи (рівень освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років) у Базовому компоненті дошкільної освіти, розроблено план заходів щодо усунення неузгодженостей, виявлених під час аналітичного дослідження;
 • проведено опитування та анкетування учасників освітнього середовища щодо удосконалення навчальних, методичних розробок для закладів загальної середньої освіти;
 • розроблено кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими освітніми потребами, у фаховій літературі замінено терміни патологічних станів учнів закладів освіти зі спеціальними й інклюзивними групами і класами, підготовлено проекти нормативно-правових актів щодо використання формату «спрощеного читання», переліку жестів дактильно-жестової мови, рекомендованих для обов’язкового вивчення, та переліку спеціалістів органів місцевого самоврядування й суб’єктів надання соціальних послуг, які повинні знати зазначені жести;
 • підготовлено нову редакцію Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, яким упорядковано інноваційну освітню діяльність у закладах освіти та регламентовано організацію, проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти;
 • проведено експериментальну перевірку концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру;
 • проаналізовано організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою;
 • розроблено форми, методи забезпечення наступності у роботі з обдарованою молоддю на різних етапах навчання, стимулювання розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів;
 • визначено мінімально достатні підстави для комплексного оновлення забезпечення традиційного навчально-виховного процесу новітніми засобами навчання й обладнанням;
 • розроблено, погоджено та затверджено 61 стандарт професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу;
 • розроблено методику використання хмаро орієнтованого навчального середовища у закладах загальної середньої освіти;
 • підготовлено методичні рекомендації щодо використання цифрових лабораторій на уроках у початковій школі та на уроках географії.
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×