Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти Нової української школи

Основними завданнями Відділу є реалізація державної політики в галузі загальної середньої освіти згідно концепції Нової української школи, заснованої на засадах формування змісту освіти, орієнтованого на досягнення навчальних цілей у площині компетентнісного підходу, на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, шляхом розробки та впровадження сучасних науково-методичних, психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій навчання, забезпечення умов інноваційного розвитку національної системи освіти, підвищення її якості в умовах інтеграції в європейський та світовий освітній простір з урахуванням вимог суспільства та забезпечення якісних умов рівного доступу особистості до всіх видів освіти.

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі
 Про відділ
Начальник відділуГайдамака Олена Василівнаzso@imzo.gov.ua
к. 307
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту суспільної, громадянської та технологічної освіти
Деревянко Вікторія Василівнак.211
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту вивчення іноземних мов
к. 209
Сектор наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту природничо-математичної освіти
Паньков Андрій Вікторовичк. 209
Сектор навчально-методичного забезпечення
вивчення мов національних меншин
Пилипенко Тетяна Іванівнаmova@imzo.gov.uaк. 213т. 248-18-53

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×