Відділ науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

Відділ науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів утворено як самостійний структурний підрозділ Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – Інституту) з метою організації, координації та узгодження дій підрозділів Інституту щодо наукової діяльності.

Відділ складається з трьох секторів: сектор науково-дослідної роботи, сектор науково-аналітичної роботи та сектор науково-методичного забезпечення студентських олімпіад та конкурсів.

Сектор науково-дослідної роботи відповідає за науково-методичне забезпечення, координацію та інформаційну підтримку наукової діяльності Інституту; формування тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються в Інституті; підготовку загальних звітів про наукову діяльність Інституту та інших науково-аналітичних матеріалів для Міністерства освіти і науки України, державних органів влади та управління; ведення статистичного обліку наукових праць, наукових та науково-методичних розробок, запатентованих наукових винаходів; підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для проходження Інститутом державної атестації як наукової установи.

До завдань сектору науково-аналітичної роботи віднесено: проведення фундаментальних та прикладних досліджень за тематикою відділу; організаційне забезпечення роботи докторантури; інструктивне забезпечення та проведення атестації наукових співробітників, оформлення відповідної документації та статистичного обліку процесу; оцінювання результативності наукової діяльності наукових працівників та наукових підрозділів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; приведення у відповідність до державних законодавчих актів, в разі внесення змін чи доповнень, нормативно-правових документів: Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Положення про оцінювання результативності наукової діяльності наукових працівників та наукових підрозділів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»; організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних наукових посад Інституту; розробка внутрішньої нормативно-правової документації, наказів та розпоряджень щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних наукових посад Інституту; організація роботи комісії з призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні; формування переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки.

Основним завданням сектору науково-методичного забезпечення студентських олімпіад та конкурсів є науково-методичне забезпечення функціонування системи підтримки обдарованої студентської молоді в умовах впровадження загальноєвропейських стандартів у вищій школі, більш широкого розвитку форм науково-дослідної діяльності студентства, орієнтованих на перспективні науково-технічні напрями. Співробітники сектору здійснюють наукову-методичну роботу щодо проведення міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів наукових робіт студентів та інших заходів, спрямованих на пошук та підтримку обдарованої студентської молоді.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×