Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Нової української школи

Відділ є структурним підрозділом Інституту, який здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення модернізації змісту дошкільної і початкової освіти в контексті реалізації державної політики в галузі дошкільної і початкової загальної освіти;

Основними напрямами роботи є: організація розроблення змісту дошкільної і початкової освіти з метою її інноваційного розвитку; підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій; накопичення і узагальнення перспективного вітчизняного й зарубіжного досвіду розвитку дошкільної і початкової освіти; координування впровадження психолого-педагогічних інновацій, зокрема основних положень Концепції Нової української школи; організація науково-методичної, психолого-педагогічної експертизи; підготовка пропозицій до проектів організаційно-розпорядчих та нормативно-правових документів, які регламентують діяльність дошкільних і закладів загальної середньої освіти; організація розроблення методичних рекомендацій щодо навчально-методичного забезпечення та організації освітнього процесу; координація діяльності науково-методичних комісій з питань дошкільної педагогіки та психології, педагогіки та методики початкового навчання; формування переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти  і науки України; організація науково-практичних та навчально-методичних заходів щодо забезпечення структурного, методичного та змістового зв'язку дошкільної освіти, початкової і базової загальної середньої освіти; співпраця з інститутами Національної академії педагогічних наук України, кафедрами дошкільної і початкової освіти класичних педагогічних університетів, обласними інститутами/академіями післядипломної педагогічної освіти, науково-методичними центрами (методичними кабінетами) та іншими установами, громадськими організаціями у вирішенні  актуальних питань дошкільної і початкової загальної освіти; здійснення прикладних наукових досліджень з питань дидактико-методичного супроводу модернізації та організаційно-методичного забезпечення упровадження змісту дошкільної і початкової загальної освіти; підготовка наукових, методичних та інформаційних матеріалів для педагогічної преси, фахових журналів з актуальних проблем модернізації дошкільної і початкової загальної освіти.

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення
змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі
 Про відділ
Начальник відділуПархоменко Наталія Євгенівнаimzo.dpo@gmail.comк.303
Сектор дидактико-методичного супроводу
модернізації змісту освіти
Тарнавська Світлана Степанівнак.301т. 248-17-50
Сектор організаційно-методичного забезпечення
упровадження оновленого змісту освіти
Чередніченко Світлана Володимирівнак.301т. 248-17-50

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×