Про відділ науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній простір

Відділ науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній простір (далі – Відділ) є науковим підрозділом та складає основну структурну одиницю Інституту як державної наукової установи. Основним завданням Відділу є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізація заходів, спрямованих на покращення науково-методичного забезпечення інтеграції в європейський освітній простір через модернізацію системи і змісту вітчизняної освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг як важливих чинників інтеграції України в європейський освітній простір.

До основних напрямків діяльності Відділу відносяться:
✓ представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань модернізації освіти на міжнародному рівні,
✓ здійснення експертизи навчально-методичних розробок і наукових робіт за тематикою, що належить до компетенції Відділу,
✓ здійснення наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок з реалізації завдань державних цільових програм,
✓ залучення співробітників Відділу до законопроектної роботи за напрямом адаптації та гармонізації законодавства України у сфері освіти до законодавства ЄС,
✓ встановлення та зміцнення міжнародних зв’язків, пошук і залучення до співпраці з Інститутуом іноземних установ, організацій та фондів,
✓ організація та участь у проведенні заходів з проблем розвитку освіти і науки в умовах євроінтеграції, підвищення місця і ролі вітчизняної освіти і науки, а також з питань європейської освітньої політики, пріоритетних напрямів розвитку освіти, в тому числі заходів міжнародного рівня,
✓ здійснення організаційно-технічного та інформаційного супроводу впровадження процесів та механізмів інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір,
✓ організаційно-методична допомога співробітникам Інституту з метою сприяння їхньої участі у міжнародних та державних програмах, проєктах, спрямованих на розширення академічної мобільності учасників освітнього процесу, підвищення авторитету і конкурентоспроможності вітчизняної освіти на міжнародному ринку освітніх послуг через підвищення їх якості,
✓ взаємодія з департаментами вищої освіти та міжнародного співробітництва Міністерства освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, суміжними структурами Інституту, об’єднаннями роботодавців, громадськими освітянськими організаціями з питань, які відносяться до компетенції Відділу,
✓ робота з заявами і зверненнями громадян та організацій з питань, що знаходяться в компетенції Відділу,
✓ підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо розвитку потенціалу системи вітчизняної освіти, змісту і якості освітнього процесу та пропозицій щодо їх удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів,
✓ підготовка матеріалів для розгляду колегією МОН, Вченою радою Інституту з питань, що знаходяться в компетенції Відділу;
✓ консультування підрозділів Інституту з питань нормативно-правової бази інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір,

✓ консультування співробітників Інституту з питань укладання угод/меморандумів з іноземними партнерами про співпрацю,
✓ надання науково-методичної та практичної допомоги закладам освіти, їх навчально-методичним службам, педагогічним і науково-педагогічним працівникам з питань інтернаціоналізації освіти та інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×