Про відділ науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній простір

Основні завдання відділу науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній
простір:

– проведення  прикладних наукових досліджень в контексті інтернаціоналізації освіти;

– висвітлення здобутків вітчизняної теорії і практики модернізації та інтернаціоналізації освіти в наукових фахових та  міжнародних наукометричних виданнях;

–                     підготовка та ознайомлення співробітників Інституту з інформацією про діючі в Україні міжнародні освітні проєкти, гранти, програми академічних обмінів, спільні з іноземними закладами освітні програми, що відповідають діяльності та тематиці досліджень Інституту;

– консультування та практична допомога науковим підрозділам та науковцям Інституту в підготовці заявок для спільної  участі Інституту в освітніх програмах ЄС;

– організаційно-методична допомога та підтримка міжнародної співпраці Інституту та структурних підрозділів з іншими закордонними установами, взаємодія з суміжними структурами Інституту, об’єднаннями роботодавців, громадськими освітянськими організаціями з питань, які відносяться до компетенції Відділу;

– співпраця з освітніми установами та організаціями ЄС, представництвами міжнародних програм та фондів в Україні  з питань пошуку, встановлення та зміцнення міжнародних зв’язків;

– організація та участь у проведенні заходів з проблем розвитку освіти і науки в умовах євроінтеграції, підвищення місця і ролі вітчизняної освіти і науки, а також з питань європейської освітньої політики, пріоритетних напрямів розвитку освіти, в тому числі заходів міжнародного рівня.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×