Про відділ науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній простір

Основні завдання відділу науково-методичного забезпечення інтеграції у європейський освітній
простір:
– реалізація заходів, спрямованих на покращення науково-методичного забезпечення інтеграції в європейський освітній простір через модернізацію системи і змісту вітчизняної освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг.
– представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань модернізації освіти на міжнародному рівні,
– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень,
– залучення співробітників Відділу до законопроектної роботи за напрямом адаптації та гармонізації законодавства України у сфері освіти до законодавства ЄС,
– встановлення та зміцнення міжнародних зв’язків, пошук і залучення до співпраці з Інститутом іноземних установ, організацій та фондів,
– організація та участь у проведенні заходів з проблем розвитку освіти і науки в умовах євроінтеграції, підвищення місця і ролі вітчизняної освіти і науки, а також з питань європейської освітньої політики, пріоритетних напрямів розвитку освіти, в тому числі заходів міжнародного рівня,
– надання науково-методичної та практичної допомоги закладам освіти, їх навчально-методичним службам, педагогічним і науково-педагогічним працівникам з питань інтернаціоналізації освіти та її інтеграції в європейський освітній простір.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×