Трансформаційні процеси професійного розвитку педагогів в умовах освітніх інновацій обговорили на Всеукраїнській науково-практичній конференції

 

28 березня 2024 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні процеси професійного розвитку педагогів в умовах освітніх інновацій». Захід організовано і проведено ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» в рамках П’ятнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024».

На конференції було висвітлено наукові дослідження та досвід з питань підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та удосконалення професійних компетентностей педагогів засобами інноваційних технологій навчання в умовах сьогодення.

Основні напрямки роботи конференції:

  • сучасні проблеми підвищення кваліфікації педагогів;
  • застосування інноваційних технологій як умова професійного розвитку педагога;
  • модернізація навчального інформаційно-цифрового простору в закладах освіти в умовах змішаного навчання;
  • розвиток цифрової компетентності педагогів засобами інноваційних методів навчання.

Спікер конференції Олена Удалова, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач сектору наукового забезпечення освітнього процесу відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» окреслила сучасні тенденції професійного розвитку педагогів.

Юрій Скиба, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент зосередив увагу на  розвитку здатності педагогів до навчання впродовж життя відповідно до вимог ринку праці.

У конференції взяли участь не лише науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, а й провідні педагоги закладів фахової передвищої освіти, серед них:

Надія Волошина, методист Лебединського фахового медичного коледжу імені професора М.І. Ситенка, яка у своєму виступі запропонувала шляхи трансформації професійної майстерності: від викладача до проектного лідера;

Анатолій Біда, викладач-методист української філології Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», який висвітлив можливості української літератури в освітньому процесі в контексті підготовки сучасних працівників сфери послуг;

Ольга Внукова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій та дизайну, яка поділилася досвідом організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у КНУТД.

Цікавим був спільний виступ Галини Коломоєць, кандидата педагогічних наук, старшого дослідника, начальника відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та Тетяни Малечко, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача сектору забезпечення корекційно-розвиткової роботи відділу науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», в якому було продемонстровано різноманітні можливості підвищення кваліфікації педагогів через фаховий розвиток вчителя Нової української школи.

Більше тисячі учасників взяли участь у конференції та отримали корисний контент і можливість підвищити кваліфікацію у сфері освіти, набути теоретико-методологічні знання, практичні навички з професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників; удосконалити професійні компетентності: науково-методичну, мовно-комунікативну, інформаційно-цифрову, проєктувальну, організаційну, інноваційну, оцінювально-аналітична, побудови професійної кар’єри, навчання впродовж життя.

 

 

 

 

 

 

Запис конференції можна переглянути за покликанням:

https://youtube.com/live/h8nFLPRHh1o?feature=share

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×