«Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі «ліцей-коледж» на 2018 – 2024 роки (наказ МОН України від 27.12.2018 № 1449)

База проведення – комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» та Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Державний закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Науковий керівник – Кондратова Людмила Григорівна, доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО Державного вищого закладу освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Мета – створення педагогічних умов для формування системи наступності та розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів в освітньому процесі комплексу «ліцей-коледж».

Завдання дослідження:

розробити та впровадити концепцію діяльності комплексу «ліцей-коледж» в умовах Київської області; розробити критерії оцінювання результативності впровадження комплексу новітніх технологій навчання задля формування системи наступності та критерії оцінювання розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів; розробити, апробувати та експериментально перевірити педагогічні умови та ефективність цільової комплексної програми розвитку комплексу «ліцей- коледж» в межах Київської області; зібрати, апробувати та впровадити комплекс новітніх технологій та методик навчання з проблеми професійної мобільності майбутніх педагогів, педагогічні умови формування системи наступності та професійної мобільності майбутніх педагогів в освітній діяльності комплексу «ліцей-коледж»в межах Київської області; сформувати інноваційне середовище в освітньому процесі шляхом упровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду, комплексу новітніх технологій навчання у розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів; визначити рівень сформованості ключових компетентностей та професійної майстерності випускників та рівень розвитку їх професійної мобільності.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×