«Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня початкової школи» на вересень 2018 року – серпень 2023 року (наказ МОН України від 08.08.2018 № 887)

Баз дослідження:

заклади загальної середньої освіти: № 304, № 31, № 3, № 256, НВК «Оболонь», ТОВ «Колегіум «Олімп» м. Києва. Наукові керівники – Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова; Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України.

Мета дослідження полягає у розробці, науковому обґрунтуванні психолого-педагогічного супроводу формування соціально успішної особистості учня початкової школи та експериментальній перевірці впливу розробленого супроводу на стан сформованості досліджуваного явища.

Завдання:

вивчити та проаналізувати стан розробки проблеми формування
соціально успішної особистості учня початкової школи у науковій літературі; розробити та науково обґрунтувати зміст, структуру, критерії та показники становлення соціально успішної особистості учня початкової школи та готовності вчителя, батьків до формування названої особистості; розробити діагностичний інструментарій виявлення стану становлення успішної у соціумі особистості учня початкової школи та готовності вчителя, батьків до формування названої особистості; розробити та теоретично обґрунтувати програму формування соціально успішної особистості учня початкової школи, складовими якої є розвиток поняттєвого мислення, емоційного інтелекту молодшого школяра та виховання ціннісних орієнтирів, яка охоплюватиме роботу з дітьми молодшого шкільного віку, їхніми батьками та вчителями; виявити динаміку сформованості соціально успішної особистості учня початкової школи та готовності вчителя, батьків до формування названої особистості.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×