Кращі практики психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів, надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства та торгівлі людьми

←  Mатеріали для використання в роботі під час воєнних дій

 

Практика (назва, автор) Спрямування Цільова аудиторія Електронне посилання Матеріали пройшли експертизу/готуються до подачі на експертизу
«Стрес як ресурс»

Автор:

Грабчак Наталія Миколаївна, практичний психолог комунального закладу «Чечельницька середня загальноосвітня школа» І-ІІІ ступенів No1 Вінницької області

Надання учасникам освітнього процесу знань щодо ознак та фаз стресового стану, стресових факторів, стратегій поведінки в стресовому стані,  формування особистої відповідальності за власне життя, здоров’я, емоції та дії; здійснення профілактики дистресів; підвищення рівня стресостійкості, зміна внутрішніх установок щодо реагування на стресові ситуації; формування практичних навиків саморегуляції. Педагогічні працівники, батьки, учні 10-11 класів, члени родин учасників АТО\ООС, внутрішньо переміщених осіб.  

 

ІІ місце у рейтинговому списку переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми» (Наказ МОН України від 26.04.2019 №593 «Про результати Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми»).
Групові форми роботи в системі психосоціальної допомоги дітям і

сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій (досвід упровадження) / [авт. кол. В. В. Байдик, Ю. С. Бондарук, Ю. П. Гопкало, Т. Б. Гніда, І. О. Корнієнко, Н. В. Лунченко,

Ю. А. Луценко, Р. А. Мороз, І. І. Ткачук] ; заг. ред. В. Г. Панка,

І. І. Ткачук. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 122 с.

У запропонованому виданні висвітлено широке коло питань, пов’язаних з

організацією та здійсненням працівниками психологічної служби групової

роботи з метою допомоги дітям та сім’ям, які зазнали травматичного досвіду

внаслідок військових дій.

Діти та сім’ї, які зазнали травматичного досвіду

внаслідок військових дій

https://lib.iitta.gov.ua/723324/1/posibnyk-grupovi-formy.pdf

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного

центру практичної психології і соціальної роботи

(протокол № 6 від 10.09.2020 р.).

«Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях: практикум»  упорядники Браницька Т.Р. Матохнюк Л.О. Шпортун О.М. / -2022 _ Вінниця – 131 с. Видавництво КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2022 Практикум побудовано на основі осмислення і узагальнення отриманого власного досвіду психологічної допомоги постраждалим внаслідок екстремальних подій в Україні.

У ньому висвітлюються деякі важливі теоретичні аспекти переживання кризових травматичних ситуації, розглядається практика надання допомоги дітям та батькам в умовах війни. Подається методичний інструментарій, що виявів свою ефективність у роботі з постраждалими та стабілізації стану дорослих і дітей.

Психологи, педагоги, представники громадських і волонтерських організацій. Всі. Хто працює у сфері психолого-педагогічної  та соціально-психологічної допомоги людям, які її потребують. https://drive.google.com/file/d/1-_uHPcX-fqz9XyyRBzMvJP-EwrUNsfUS/view

 

УДК 159.91+364.62-058.6(072)

Схвалено до видання науково-методичною радою Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» (протокол №3 від 14 березня 2022 р.)

Москалик С. В. Створення безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти: методична розробка. Недогарки. 2022. 49 с. Сприяння створення безпечного освітнього середовища закладу освіти Учні закладів загальної середньої освіти https://drive.google.com/drive/folders/1h8UZUMHnqGhcHtnTYxWHGVpCHN3IOXsE?usp=sharing Схвалено: науково-методичною радою Полтавської академії неперервної освіти

ім. М.В. Остроградського, протокол        № 2             від 28.03.2022

Чикун Л. М. Психологічне забезпечення впровадження відновних практик у закладі освіти: збірник матеріалів. Піщане. 2022. 85 с.

 

Формування навичок розв’язувати конфлікти та відновлювати при цьому стосунки, ставлення з опонентом, що сприяє зміцненню психічного  здоров`я та соціалізації учасників освітнього процесу Учні закладів загальної середньої освіти https://drive.google.com/drive/folders/1h8UZUMHnqGhcHtnTYxWHGVpCHN3IOXsE?usp=sharing Схвалено: науково-методичною радою Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського, протокол       № 2            від 28.03.2022

 

Давидова О. В. Майндфулнес – технології  регуляції стресостійкості в роботі практичного психолога з учнями юнацького віку. Кременчук. 2022.    56 с. Теотерико-емпіричний аналіз майндфулнес як умови регуляції стресостійкості учнів юнацького віку Учні юнацького віку https://drive.google.com/drive/folders/1h8UZUMHnqGhcHtnTYxWHGVpCHN3IOXsE?usp=sharing Схвалено: науково-методичною радою Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського, протокол      № 2            від 28.03.2022

 

Рокотянська І.О. Розвиток навичок емоційної грамотності з  використанням авторської настільної  гри „Емоції в кубі” : розвивальна програма. Диканька. 2022.  42 с. (видання ІІ)

 

Формування та розвиток навичок соціально-емоційної компетентності  дошкільників та молодших школярів за допомогою ігрового методу

 

Діти дошкільного  та молодшого шкільного віку https://drive.google.com/drive/folders/1h8UZUMHnqGhcHtnTYxWHGVpCHN3IOXsE?usp=sharing Схвалено: науково-методичною радою Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського, протокол      № 2            від 28.03.2022.

Схвалено: експертною комісією з експертизи психологічного, соціологічного інструментарію при навчально-методичному кабінеті психологічної служби ПОІППО, протокол     № 27, від 26.11.2020

Шовкопляс Н.І. Комплекс психологічних занять направлений на подолання нервової напруги, тривожності, страхів дітей з особливими освітніми потребами. Нові Санжари. 2022. 20 с.

 

Розвиток емоційної стабільності у дітей Діти молодшого та середнього  шкільного віку з особливими освітніми потребами https://drive.google.com/drive/folders/1h8UZUMHnqGhcHtnTYxWHGVpCHN3IOXsE?usp=sharing Готуються до подачі на експертизу
Гордієвський Д. Є. Опанування почуття тривоги і невизначеності, розвиток навичок саморегуляції : розробка заняття. Щербані. 2022. 5 с. Відновлення особистісного ресурсу,  формування навичок  саморегуляції, здатності планувати найближче майбутнє

 

Педагогічні працівники https://drive.google.com/drive/folders/1h8UZUMHnqGhcHtnTYxWHGVpCHN3IOXsE?usp=sharing
Профілактична програма

«Корекція поведінкових проявів дитини», укладач Татарин Н. Ю.

Навчити дітей контролювати свою власну поведінку і активно впливати на неї, уміння уникати стресових та конфліктних ситуацій і налагоджувати дружні стосунки. Учні 8-10 р. (3-4 кл.) https://drive.google.com/file/d/1LYCm5JFfpc7aYhNp8ay39V7ji33Y31mL/view

 

Рішення Тернопільської ОЕК від 20.06.2019р. Протокол № 1

Методичний посібник з досвіду роботи практичних психологів закладів освіти Тернопільської області (НМРТОКІППО від 23.02.2021р., протокол № 1 )

Корекційні заняття «Агресивність у молодшому шкільному віці», укладач пп Татарин Н. Ю. Розвиток навичок конструктивної  взаємодії та послаблення агресивних реакцій Учні 1-2 кл. https://drive.google.com/file/d/1LYCm5JFfpc7aYhNp8ay39V7ji33Y31mL/view Методичний посібник з досвіду роботи практичних психологів закладів освіти Тернопільської області

(НМРТОКІППО від 23.02.2021р., протокол № 1 )

ПТАХ НАДІЇ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-4 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3104868686450596&id=100007824848603
ПЕЙЗАЖ СИЛИ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

 

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-4 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3107027496234715&id=100007824848603
КОТИК-ТУРБОТИК

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-4 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3108683022735829&id=100007824848603
ЗАХИСНЕ СОНЦЕ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-6 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3103440193260112&id=100007824848603
ДЕРЕВО ВІРИ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-6 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3101233233480808&id=100007824848603
ДОЛОНЬКИ МИРУ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-4 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3102661450004653&id=100007824848603
ВЕСЕЛКА-ОБЕРІГ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-4 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3098724403731691&id=100007824848603
СКЛАДАЄМО ТЕРАПЕВТИЧНУ КАЗКУ РАЗОМ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 1-4 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3100928150177983&id=100007824848603
БУДИНОЧОК СПОКОЮ

Руслана Присяжнюк, практичний психолог ЖЗОШ №36

Гармонізація нейродинаміки, психо-емоційного стану, зниження тривоги 5-7 кл https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3106370656300399&id=100007824848603
«Особливості організації дистанційного навчання під час воєнного стану»

Тетяна Бовсуновська, практичний психолог Житомирського міського ліцею №1

Психологічна стабілізація та якісна підготовка процесу дистанційного навчання під час війни Педагогічні працівники https://drive.google.com/drive/folders/1je1OoU4UvLD10CodNvXNTjKv-PZQAmx1

 

САМОДОПОМОГА В УМОВАХ СТРЕСУ

Тетяна Бовсуновська, практичний психолог Житомирського міського ліцею №1

Психологічна стабілізація, зниження тривоги, розвиток навичок самоорганізації 8-11кл, педагогічні працівники, батьки https://drive.google.com/drive/folders/1QG1vsIg9m2YCJ4eM52Qxtklo6tNv7d1q

 

БУКЛЕТ «ЯК ЗБЕРЕГТИ СЕБЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ»

Тетяна Бовсуновська, практичний психолог Житомирського міського ліцею №1

Психологічна стабілізація, зниження тривоги, гармонізація емоційного стану 8-11кл, педагогічні працівники, батьки https://drive.google.com/drive/folders/1QG1vsIg9m2YCJ4eM52Qxtklo6tNv7d1q
ВЕБІНАР

«ЕМОЦІЇ.ДУМКИ, ПОЧУТТЯ»

Тетяна Бовсуновська, практичний психолог Житомирського міського ліцею №1

Психологічна стабілізація, зниження тривоги, гармонізація емоційного стану Педагогічні працівники, батьки https://docs.google.com/presentation/d/17O9YPkDmNVjhubZklWgIdobq73ItkwvV/edit#slide=id.p1

 

25 чудових занять з дітьми

Рене Джейн

Зниження тривожності, розвиток навичок адаптації та стресостійкості дітей. Діти віком від 3-х років https://tutkatamka.com.ua/nathnennya/poradi-psixologa-25-chudovix-zanyat-z-ditmi/

 

Схвалена міжнародною асоціацією психотерапевтів
Привіт. Давай

дружити?

Терапевтична

книга і робочий

зошит для дітей

7-11 років.

Автор: Марія

Іонідес

Переклад:

Наталія Губанова

Подолання

тривожності та

стресового

стану

пов’язаного з

вимушеним

переселенням

Діти 7 -11

років, які

опинилися в

умовах

вимушеного

переселення

https://drive.google.com/file/d/14QXXn…tL5GhSg Рекомендована міжнародною асоціацією дитячих психотерапевтів
Програма «Самопоміч» (спільний проєкт Національного інституту психічного здоров’я Чеської Республіки в співпраці з іншими національними та міжнародними організаціями) Зміцнення психологічної стійкісті, турбота про психологічне здоров’я, допомога собі та іншим. Дорослі та діти різного віку http://www.samopomi.ch/ Спільний проєкт з міжнародним фондом «Права людини в психічному здоров’ї»-FGIP та GIP
Методика «Джунглі» («Ліс»), автор – Вікторія Назаревич Аналіз стратегій адаптації до нових умов. Дошкільний, молодший шкільний та підлітковий вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Жирафа – вище страху», автор – Вікторія Назаревич Робота зі страхами (зниження рівня страху дитини). Дошкільний та молодший шкільний вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Впевнений лев», автор –

Вікторія Назаревич

Зміцнення внутрішніх сил дитини. Зниження рівня страху. Дошкільний та молодший шкільний вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Їжачок», автор – Вікторія Назаревич Розвиток здібності до захисту. Дошкільний та молодший шкільний вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Їжачок та його друзі», автор – Вікторія Назаревич Розвиток здібності до захисту та комунікативних здібностей. Дошкільний та молодший шкільний вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика  «Метелик», автор – Вікторія Назаревич Зняття емоційної напруги, заспокоєння. Дошкільний, молодший шкільний та підлітковий вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Створення ігрової коробочки», автор – Вікторія Назаревич Повернення дитини в безпечний простір, заспокоєння. Дошкільний та молодший шкільний вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Метафора «Секвоя», автор – Вікторія Назаревич Пояснення ситуації, що відбувається мовою метафори. Молодший шкільний та підлітковий вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Метафора «Сирена», автор – Вікторія Назаревич Пояснення дитині значення сирени мовою метафори. Дошкільний та молодший шкільний вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Браслет контролю», автор – Вікторія Назаревич Розвиток внутрішнього контролю. Дошкільний, молодший шкільний та підлітковий вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Шапка впевненості», автор – Вікторія Назаревич Зміцнення внутрішніх сил дитини. Зниження емоційної напруги та рівня страху. Дошкільний, молодший шкільний та підлітковий вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

Методика «Колаж зі сміливими», автор – Вікторія Назаревич Робота з уявою та сміливістю дитини. Дошкільний, молодший шкільний та підлітковий вік https://nazarevich-art.com/ Схвалено радою Західно-української асоціації арт-психологів та арт-терапевтів

(Протокол № 1 від 27 серпня 2020 р.)

«Весь світ у моїх

руках», Прохоренко

Наталія Олегівна

Соціалізація дитини,

профілактика

посттравматичних

розладів, негативних

емоційних станів та

врегулювання

емоційно-вольової

сфери

Діти молодшого

шкільного віку (6-10

років) та діти з

особливими освітніми

потребами

http://www.nvk17.edukit.rv.ua / Матеріал готується до подачі на експертизу
Стабілізація емоційного стану. Швидка самодопомога. Автор – Віра Хмель Здобувачі освіти (молодша та середня ланка) Матеріал готується до подачі на експертизу
Авторська програма «Алгоритм створення безпеки» практичного психолога Тисівського ліцею Болехівської міської ради І. Шопоняк Просвітницька Підлітки https://drive.google.com/file/d/1wER9N3zM8xYHu2W_FEE-ecZP7lbjhhxI/view?usp=sharing Схвалено до використання Науково-методичною радою ОІППО (протокол № 2 від 4.03.2022 р.)
Авторська програма «Створи найбезпечнішу школу мрії» практичного психолога Тишківського ліцею Городенківської міської ради М. Токарик Просвітницька Учні 1-11 класів https://drive.google.com/file/d/1tBuChls7OXItHfsbZjo9pI-AlEoKZxzw/view?usp=sharing Схвалено до використання Науково-методичною радою ОІППО (протокол № 2 від 4.03.2022 р.)
Авторська програма “Я-поруч” творчої групи практичних психологів ЗДО м. Івано-Франківська

І. Рошак,

С. Яблонської,

І. Постранської,

М. Захарчук,

Л. Іванус,

В. Пашківської,

Л. Дубецької,

О. Стефанюк,

О. Бабінської,

Д. Ліщинської

Просвітницька Діти дошкільного віку https://drive.google.com/file/d/12Ig-S4jH1T159SjNCcdym1DQ9ENVL8mJ/view?usp=sharing Схвалено до використання Науково-методичною радою ОІППО (протокол № 2 від 4.03.2022 р.)

 

Власна методична  розробка  «Використання  метафоричних  асоціативних  карт  у  діяльності  практичного  психолога» практичний психолог Войнилівського ліцею Войнилівської селищної ради Калуського району Лукач Світлана Романівна Корекційно-розвиткова Учні та педагоги закладів освіти https://drive.google.com/drive/folders/1rlTts2NNi4A55QynPiTY_Ovnfzak6hCH?usp=sharing Схвалено до використання Науково-методичною радою ОІППО (протокол № 1 від 3.03.2017 р.)

 

Методичний посібник «Просвітницько-профілактична робота працівників психологічної служби з протидії торгівлі людьми» Автори: Л. Підлипна, Л. Крикун, О. Хомин, В. Павлюк, Т. Глуханюк Просвітницько-профілактична Практичні психологи, соціальні педагоги, учасники освітнього процесу https://ippo.if.ua/predmety/ocppsr/media/files/%20посібник.pdf Затверджено Науково-методичною радою ОІППО (протокол № 2 від 27.06.2014р.)
Практики емоційного балансу: методичка. Андрій Бережанський Лікування психоемоційних травм та обробка ПТСР Учні, батьки, педагоги.  

https://drive.google.com/…/1heTFASIneqyc2f2cspO…/view…

 

Релаксаційна вправа «Давайте зберемо мішок…» Щоб нам було легше долати ці складні дні для подолання стресу Незалежно від віку https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uSLWS16_Yyo&feature=share
Олексенко С.В. Вправа «Релаксація» надати можливість контролювати тілесні реакції на тривогу/стрес. 1-5 (малі групи) https://docs.google.com/document/u/0/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/mobilebasic
Олексенко С.В.Гра: «Гаряче крісло» відпрацювати навички утримання рівноваги. 1-5 (малі групи) https://docs.google.com/document/u/0/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/mobilebasic
Олексенко С.В.Вправа:«Відштовхни мене» навчити дитину спостерігати за власним рівнем тривожності. 1-5 (малі групи) https://docs.google.com/document/u/0/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/mobilebasic
Олексенко С.В.Вправа:«Термометр страху». підвищити здатність дитини спостерігати за собою та своїми думками. 1-5 (малі групи) https://docs.google.com/document/u/0/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/mobilebasic
Корекційно-розвиткова програма “Подолання дитячих страхів та розвиток емоційної стабільності дітей військовослужбовців” Стецюк Людмила Валеріївна, практичний психолог Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ліцей» ім.О.Кушнірука Корекція емоційно-особистісної сфери: розвиток емоційної стабільності, подолання та усунення різних видів страхів,  зниження рівня тривожності, підвищення психічного тонусу дітей Діти молодшого шкільного віку (3-4 клас)  

 

Наказ ІМЗО від 13.07.2020 № 42 “Про нагородження переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації “Корекційно-розвиткові програми”,

І місце

Психологічна профілактика наркотичної залежності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Сиско Наталія Миколаївна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

Розглядаються проблеми збереження психічного та фізичного здоров’я учнів професійної (професійно-технічної) освіти в контексті профілактики наркотичної залежності Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти https://docs.google.com/document/d/15ec…=true

 

Ухвалено науково-методичною радою Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (протокол №7 від 23.12.2014).

Ухвалено науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №8 від 2.02.2015).

Розвивальна програма

«Формування професійного самовизначення учнів Вищого професійного училища»,

Костенко Оксана Дмитрівна, практичний психолог ВПУ №25

м. Хмельницького

Профорієнтація Здобувачі освіти, психологи, педагоги https://docs.google.com/document/d/1ifXM2FOLpFP4-6–m7ynQkPnAcfCnPfxQcAONV3pk2U/edit?usp=sharing

 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
Комплексна програма профілактики стресових станів та їх психологічних причин,

Лісіцин

Віктор Дмитрович, практичний психолог ДНЗ “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг”

 

 

Профілактика стресових станів та їх психологічних причин

 

Учні ЗП(ПТ)О https://docs.google.com/document/d/1lfCb5YLcvoTv2LUjUVZbyrhGLqWCDeg1i__WUa2d-gA/edit?usp=sharing

 

Ухвалено науково-методичною радою Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (протокол №7 від 23.12.2014).

Ухвалено науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №8 від 2.02.2015).

Корекційно-розвиткова програма «Добре жити та життю радіти»

Батюк Наталя Вікторівна, практичний психолог Ізяславського ясла-садка №1

Корекція емоційної сфери:

профілактика дезадаптації, попередження проявів тривожності, стресу та формування фобій у дошкільників

 

Діти дошкільного віку

(2-4 роки)

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HOv3nm0lVn28zr8c4snNV7FHcj2Mn-K8?usp=sharing

 

 

Наказ Хмельницького ХОІППО від 20 грудня 2019р. № 414-НО «Про затвердження висновків експертних комісій обласної постійно діючої виставки “Освіта Хмельниччини на шляхах реформування” 3 місце
Ритмопластика у поєднанні із звукотерапією «Музичний квест», Крута Любов Олегівна, практичний психолог Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Дзвіночок» Здоров`я-формувальні методи та прийоми у поєднанні з музично-руховою діяльністю (ігри-медитації, ритмопластика) Діти дошкільного віку, початкової та середньої шкільної ланки https://drive.google.com/file/d/13GL8Yssur2Kf-3NMuPXkZjbCHz8ixxjD/view?usp=drivesdk

 

Готуються до подачі
Техніка “На перший погляд”, Дацюк Леся Віталіївна, практичний психолог Шепетівського навчально-виховного комплексу №1 Використовується у роботі з людьми, які мали досвід фізичного, емоційного, соціального насилля Діти від 6 років та дорослі http://surl.li/btbuu

 

Техніка надрукована у книзі О.Тараріної “Исцеление искусством. Практикум по оказанию помощи жертвам насилия”
Тренінг «Права людини як найвища суспільна цінність. Право на захист», Лікнарович

Олена Володимирівна, соціальний педагог Грицівського вищого художнього професійного училища N19

Профілактика насилля Здобувачі освіти https://cutt.ly/BFQNI4h  готуються до подачі на експертизу
Стресостійкість

Адаптовано практичним психологом Нетішинського професійного ліцею

Степанюк Світланою Сергіївною

розвиток стресостійкості особистості, шляхом усвідомлення нею своєї життєвої позиції, формування ефективних комунікативних умінь у процесі спілкування, отримання навичок самоконтролю та конструктивного вияву негативних імпульсів у поведінці Здобувачі освіти та педагогічні працівники https://drive.google.com/drive/folders/1y3mIY5YBzp23jDrsHgoYMjT5UCEkgwQ9?usp=sharing
Тренінг усвідомленого батьківства

Городельська Юлія Станіславівна, практичний психолог Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

Робота з батьками та дітьми різного віку по подоланню страхів та переживанню втрати. Діти, дорослі. https://docs.google.com/document/d/1Ui…sd=true

 

Урок з медіаграмотності «Як навчитися відрізняти фейки від правди», Шеремета Тетяна Петрівна, практичний психолог Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Розвиток навичок медіаграмотності 5-11 класи https://bit.ly/3jOkOKp

 

 

Година спілкування «Безпечний Інтернет» Шеремета Тетяна Петрівна, практичний психолог Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Розвиток навичок медіаграмотності 5-11 класи https://bit.ly/37H4Pe6
Корекційно-відновлювальна програма Адаптація учнів до нових умов навчання Шеремета Тетяна Петрівна, практичний психолог Славутського ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради Адаптація учнів, зниження тривожності, соціалізація в колективі 5-11 класи https://bit.ly/3KEqYZ5
Програма корекції агресивної поведінки.

Автор-упорядник Думанська Тетяна Анатоліївна, практичний психолог Кам’янець–Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради

Корекція агресивної поведінки.

 

Молодші підлітки, 10-11 років https://drive.google.com/drive/folders/1fgnBUsBlKX0YaqAKD6J82D_4Kl6K_pZw?usp=sharing

 

Перша психологічна домога: посібник для працівників на місцях

Київ

Університетське видавництво

ПУЛЬСАРИ

2017

надання підтримки людям одразу після надзвичайно стресових подій. Для психологів та педагогів https://drive.google.com/file/d/1EqnFPiKUUCNyBPhE_kABO0dyDnvDjApA/view
Гельга Керншток-Редль

 

Цілющі історії для дітей

Створення терапевтичних історій Для психологів та педагогів https://drive.google.com/file/d/1-X03v_Jt4iTH62sMJ1NeUgigRc9O-c7T/view
Мартіна Мюллер

Якщо ви пережили

психотравмуючу

подію

Спільне видання

Інституту психічного здоров’я

Українського католицького університету

Українського інституту

когнітивно-поведінкової терапії

Просвіта, Перша частина озна-

йомлює з посттравматичним стресовим роз-ладом (ПТСР): що це таке, як він впливає на

людей і що його підтримує. Друга пояснює, як

можна розпочати процес одужання від ПТСР.

Описані тут методи базуються на добре опра-

цьованому методі, який називається когні-тивно-поведінковою терапією (КПТ)..

психологи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12CDCijfdtebf4kLC-LjSltZ2_J7rfD5U/view
Екіпах Кіп справляється зі своїми турботами Ілюстрований буклет Для дітей 4-9 років та їх батьків https://drive.google.com/file/d/1shMK_T0rK5UIiAFhYdR7C_vsNaXrP1qw/view
Що таке посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) просвіта психологів https://drive.google.com/file/d/1qTOApK2GM7mwoBDXvTPItVyYRUJ_td8J/view
Польовий посібник з процедури негайної стабілізації

 

Протокол дій Психологів , волонтерів https://docs.google.com/document/d/1dbtMkwIHL-7oc6NRNqZCJubm0E3ITsQf/edit
Допомога людині яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми Практичні поради Психологів , волонтерів https://drive.google.com/file/d/1SaB40JejBBdpRmJN_ZWWyNfmf8jAnvbQ/view
Методичний посібник «Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації»

Автори: Богданов С., Залеська О.

 

Робота з травмою Учасники освітнього процесу http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream…ed=y
«Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги сім’ям з дітьми, дітям, які перебувають/ перебували у зоні збройного конфлікту»

Під загальною редакцією Іванової О.Л., Упорядники: Пінчук І.Я., Хаустової О.О.,Степанової Н.М., Чайки А.В., Пінчук А.О.

Перша психологічна допомога Учасники освітнього процесу

 

https://www.mvk.if.ua/cssm/29453

 

Посібник «Підтримка учнів, які зазнали травм: програма sset навчальний посібник для керівників груп, плани занять, матеріали для занять та бланки»

Автори: Ліса Г. Джейкокс, Одра К. Леглі, Крістін Л.Дін

Робота з травмою Здобувачі освіти http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/sset_text_3.pdf
«Психологічна турбота»

Автор: Світлана Ройз

Швидка психологічна допомога для дітей у воєнний час Учасники освітнього процесу https://cutt.ly/zFbUlt9

 

Посібник «Батьківські навички та підтримка дітей щодо подолання  стресу»

Автор: UNICEF

Підтримка дітей у подоланні стресу Батьки https://www.unicef.org/ukraine/documents/parenting-without-stress
Посібник «Важливі навички в період стресу»

Автор: Расс Херріс

Навички управління стресом Учасники освітнього процесу https://osvitoria.media/experience/yak-vporatysya-zi-stresom-instruktsiya-komiks-vid-vooz/
Практичний посібник «Досвід надання допомоги дітям і сім’ям – жертвам військового конфлікту»

Автори: Корнієнко І.О., Лісовецька І.М., Луценко Ю.А., Романовська Д.Д.

Психосоціальна підтримка населення Учасники освітнього процесу https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/%…9E_2017.pdf
Практичний посібник  «Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій»

Загальна редакція: В.Г. Панок, І.І. Ткачук

Надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій Учасники освітнього процесу https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf
Методичний посібник «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах»

Автори: Богданов С. О., Гірник А. М., Залеська О. В., Іванюк І. В., Чернобровкіна В. А., Чернобровкін В. М.

Розвиток  життєстійкості/стресостійкості Учасники освітнього процесу https://drive.google.com/open?id=1Y5qr87FIi0atrRnYwfkDdrlR5DM4vBoy

 

Методичний посібник «Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій»

Автори: З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко,Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук

Психологічна і соціально-психологічна допомога в умовах війни Допомога  постраждалим внаслідок екстремальних подій

 

http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/…2017_03_2015.pdf
Посібник для практиків соціальної сфери «Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України»

Автор: Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С.

Психосоціальна  адаптація внутрішньо переміщених осіб Категорія дітей ВПО

 

Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам

 

Посібник для працівників на місцях.  Перша психологічна допомога.

Автор: Всесвітня організація охорони здоров’я

Надання першої психологічної допомоги Всі верстви населення

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9786176150787-ukr.pdf?sequence=72

 

Посібник «Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях»

Автори: В.Л.Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан

Психодіагностика

 

Учасники освітнього процесу

 

https://core.ac.uk/download/pdf/77241343.pdf
Корекційна програма «Діти і війна. Техніки зцілення»

Автори: Патрік Сміт, Етл Дирегров, Уільям Уле

 

Вказані способи допомоги дітям, які перебували чи досі перебувають безпосередньо у зоні бойових дій. Ця  методика також залучає як дітей, так і батьків, допомагаючи останнім стати надійним джерелом підтримки для дітей. Здобувачі освіти та батьки http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity_fin_ispp-1.pdf

 

Методичний посібник «Психологічна допомога дитині у психотравмуючій ситуації»

Укладач: Г.Б.Растроста

Психологічна допомога дітям після ПТСР

 

Здобувачі освіти http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9F…
Методичний посібник «Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки»

Автори: З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, І.М. Біла, Г. П. Лазос; за ред. З. Г. Кісарчук

Психологічна допомоги дітям, які постраждали внаслідок кризових, травматичних подій

 

Здобувачі освіти

 

https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904…

 

Поради батькам під час війни.

Автор: ЮНІСЕФ, USAID

Основні  правила безпеки, гігієни, харчування, щеплення, психологічної підтримки Батьки https://www.unicef.org/ukraine/media/18131/file/%D0%…B8.pdf
Правила безпеки під час війни: інформація для підлітків.

Автор: ЮНІСЕФ, МВС України

Інформація для підлітків Підлітки https://www.unicef.org/ukraine/media/18761/file/teenagers-safety-war-rules.pdf

 

Рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в умовах воєнного стану.

Автор: ЮНІСЕФ, Міністерство соціальної політики в Україні, МВС України

Виявлення  та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в умовах воєнного стану. Родини, які опинилися в умовах воєнного стану https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recomm…ial-law.pdf
Як допомогти внутрішньо-переміщеним дорослим та дітям, яких зустрічає ваша громада. Як підтримати вразливих осіб, яких зустрічає ваша громада.

Автор: ЮНІСЕФ, ВГЦ «Волонтер»

Поради як підтримати     внутрішньо-переміщених осіб

 

Громадам, які приймають ВПО https://www.unicef.org/ukraine/media/17971/file/%D0%AF%D0%BA…%BC.pdf
«Якщо хочеться додому» Поради щодо стабілізації психологічного стану батьків та дітей, які залишили свої домівки.  

Автор: ЮНІСЕФ, ВГЦ «Волонтер»

 

Поради  щодо стабілізації психологічного стану батьків та дітей, які залишили свої домівки.

 

Родини, які залишили свої домівки в умовах війни https://www.unicef.org/ukraine/media/18226/file/when-you-want-to-go-home.pdf

 

Корисні ресурси для дорослих і дітей щодо психологічної підтримки, навчання та інформування. Перелік платформ для вдосконалення навичок і саморозвитку кожного Учасники освітнього процесу https://mon.gov.ua/ua/news/platformi-dlya-vdoskonalennya-navichok-i-samorozvitku
Чим зайняти дитину у надзвичайних ситуаціях?

Автор: ЮНІСЕФ

 

Поради, як відволікти та зацікавити дітей Учасники освітнього процесу https://www.unicef.org/ukraine/documents/occupied-child-in-emergency

 

Посібник з реабілітації для батьків,

учителів та лідерів громад «Як допомогти дітям пережити

травматичні події»

Автор: Child Mind Institute

 

Допомога в подоланні страху, горя, запобігання довготривалим психологічним наслідкам Учасники освітнього процесу https://childmind.org/wp-content/uploads/2022/02/CMI_Guide_Trauma_2022_Ukranian_edited.pdf
Інститут психологічного здоров’я Українського каталицького університету. Онлайн-видання «Перша психологічна допомога»

Видання здійснене у партнерстві з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії та комісією УКГЦ у справі душ пастирства охорони здоров’я

 

 

Для використання в роботі у надзвичайних ситуаціях при наданні допомоги Діти, підлітки, дорослі, сім’ї які постраждали внаслідок кризових явищ http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/persha_pcychologichna_dopomoga_2015_online.pdf
Вправи для дітей та підлітків, які перебувають у стресовій ситуації, для зняття психоемоційного напруження Психогімнастика Діти, підлітки https://imzo.gov.ua/psyholohich…-p
Довідник «У разі надзвичайної ситуації або війни»

Автори: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України у співпраці з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони України, Апаратом Головнокомандувача Збройних сил України та громадськими організаціями.

У довіднику зібрані поради як захистити себе у кризовій ситуації. Дорослі https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/…D0%B8.pdf
«Соціально-психологічна підтримка дітей, які переживають батьківську втрату»

Автори: Томчук М.І., Яцюк М.В.

Навчально-методичний інструментарій для дитячих та шкільних психологів, соціальних працівників та педагогів, які долучаються до супроводу дітей у період переживання горя втрати рідних Дошкільний, молодший шкільний, підлітковий та юнацький вік https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2020-01/28/1-6/%D0%A1%D0%BE%…83.pdf Науково-методична рада КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» № 3 від 24.06.16
Навчальний посібник «Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи» Том 1. Том 2. Том 3

Автор: Міністерство соціальної політики України, ОБСЄ

Допомога у кризових ситуаціях та подолання наслідків кризи

 

Учасники освітнього процесу https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf

 

https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/430829.pdf

 

https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/430841.pdf

 

Посібник «Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми. Практичні поради соціальним працівникам, психологам та волонтерам»

Упорядники: В.М. Бондаровська,Т.В. Кульбачка, Е.Б. Ламах, Л.І. Козуб

Допомога особам, яких торкнулись події, пов’язані зі збройними конфліктами та окупацією, а також особам, які втратили рідних чи близьких людей

 

Учасники   освітнього процесу https://dnmcps.com.ua/posibnik-dopomoga-lyudini-yaka-znakhoditsya-u-stani-shoku-stresu-chi-travmi
Поради батькам «Як розважити дітей в умовах ізоляції» Зняття емоційної напруги у дітей Молодший шкільний вік

 

https://drive.google.com/drive/folders/192a5OaRqfkbFePopjK6fwORVdV5WzaGV?usp=sharing
Матеріали онлайн-консультації «Психологічна підтримка, допомога та самодопомога в умовах військових дій» Підтримка педагогічної, батьківської та учнівської спільноти та попередження травматичного стресу Учасники освітнього процесу https://art_cppsr.klasna.com/uk/site/onlain-konsultatsiyi-psik.html
Ігри, вправи і поради — як підтримати дитину у складні часи

(«Черепаха», «Поліглот»,  «Банк слів», вправа «Дерево сили»)

Автор: Каролін Мехломакулу

Ігри на розслаблення, відволікання,  ідентифікацію своїх особистих сильних сторін і захисних навичок Учасники освітнього процесу https://t.me/pidtrumaidutuny
Навчальний посібник «Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами в сучасних умовах»

Автори: І.О.Григоренко, Н.М. Савельєва

У навчальному посібнику висвітлені теоретико-методологічні, нормативно-правові й технологічні аспекти соціальної і соціально-педагогічної роботи з внутрішньо переміщеними особами в сучасних реаліях України. Навчальне видання адресовано викладачам, студентам, магістрантам спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка», а також соціальним працівникам і соціальним педагогам

 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10498/1/%D0%…%B8.pdf
Посібник для практиків соціальної сфери «Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України»

 

У посібнику представлено матеріал з питань надання професійної комплексної

допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб та їх дітям.

Педагогічним та соціальним працівникам, психологам, волонтерам https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/psyhologichna-sluzhba/pos-bnik-shhodo-psixosocz-alno-dopomogi.pdf
Техніки психосоціальної підтримки в кризовій ситуації                 (С. Богданов, О. Залеська) Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу Діти, педагоги батьки http://ekmair.ukma.edu.ua/…/Psykhosotsialna_pidtrymka_v ІМЗО МОН України

(Лист № 21.1/12$Г$300 від 27.06.2017)

Досвід надання допомоги дітям і сім’ям – жертвам військового

конфлікту (І. О. Корнієнко, І. М. Лісовецька, Ю.

А. Луценко, Д. Д. Романовська.)

Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу Діти  

 

Вчена рада УНМЦППСР НАПН України

(протокол № 7 від 19.10.2017 р.)

Корекційно-розвиткову програму формування стійкості до стресу в

дітей дошкільного та шкільного віку «Безпечний простір»

Формування стресостійкості Діти, педагоги батьки http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11847/KRP2017.pdf?sequence=6&isAllowed=y

 

ІМЗО МОН України

(Лист № 21.1/12$Г$300 від 27.06.2017)

 

Адаптивні антистресові технології: збірник корекційних і розвивальних програм / Укл. : К. О. Пінюгіна, М. М. Мерзла, О. В. Аніна. Формування адаптаційних можливостей учасників освітнього процесу Здобувачі  освіти https://docs.google.com/document/d/1M7Kh1j…&sd=true

 

Вчена рада МОІППО, протокол від 28.08. 2015 № 4.
Арт-терапевтичні заняття «Весняні пригоди» (на основі технік В. Назаревич) Формування механізмів самозахисту Учні початкових класів https://docs.google.com/presentation/d/12ybkfnRaCvlHioStklHzsSBIvuSIBeRc/edit#slide=id.p1

 

Готуються до подачі на експертизу
Техніки зцілення Навчання технікам зцілення після псифотравмуючих подій 8+ років https://drive.google.com/file/d/1DCWuHPQj1h08KtsMQwoLZ68csBCBcNPp/view?usp=sharing Готуються до подачі на експертизу
Техніка «Чотири стихії» Зниження емоційнего навантаження, подолання страху. Діти, дорослі. https://docs.google.com/document/d/1LaspFYOvKZUIMSCsJqcR-oSAHVClMpUp/edit?usp=sharing&ouid=116451734879275276794&rtpof=true&sd=true

 

Готуються до подачі на експертизу
«Каракули», Вікторія Назаревич,. Дональд Віннікот Зняття емоційного навантаження, відреагування різних емоційних станів, арттерапевтичний супровод в гострій стадії кризи Учасники освітнього процесу https://docs.google.com/document/d/1LaspFYOvKZUIMSCsJqcR-oSAHVClMpUp/edit?usp=sharing&ouid=116451734879275276794&rtpof=true&sd=true

 

Готуються до подачі на експертизу
Психогігієнічний комплекс: саморегуляція релаксація управління своїм психоемоційним станом Учасники освітнього процесу https://docs.google.com/document/d/1a_ibs…&sd=true

 

Готуються до подачі на експертизу
Техніка «Маяк»(В. Панасюк) зняття психоемоційного напруження та зниження рівня тривоги, підвищення рівня групової

взаємодії

Діти 11+ років https://docs.google.com/document/d/1LaspFYOvKZUIMSCsJqcR-oSAHVClMpUp/edit?usp=sharing&ouid=116451734879275276794&rtpof=true&sd=true

 

Готуються до подачі на експертизу
Техніка «Мішечок моїх ресурсів(В. Назаревич, В. Панасюк) пошук та відновлення ресурсного стану, зняття психоемоційної напруги та зниження рівня тривоги 6 Діти + років https://docs.google.com/document/d/1LaspFYOvKZUIMSCsJqcR-oSAHVClMpUp/edit?usp=sharing&ouid=116451734879275276794&rtpof=true&sd=true

 

Готуються до подачі на експертизу
Техніка «Фортеця захисту»                        (В. Панасюк) зняття психоемоційного напруження та зниження рівня тривоги, пошук та відновлення ресурсного стану. 6+ років https://docs.google.com/document/d/1LaspFYOvKZUIMSCsJqcR-oSAHVClMpUp/edit?usp=sharing&ouid=116451734879275276794&rtpof=true&sd=true

 

Готуються до подачі на експертизу
Арт-терапевтичне заняття-гра «Неймовірна історія»

 

згуртування класу, групи, усвідомлення групової взаємодії, цілісності команди; взаємопідтримка під час ізоляції через відчуття

спільності, причетності до спільноти.

Здобувачі освіти https://docs.google.com/document/d/1sy389Z8D1xAthmTg4HV-FsZYbcoBixbe/edit

 

Готуються до подачі на експертизу
Набір метафоричних асоціативних карт «Без меж». Автор: Дарія Буй, Тетяна Павлова.

 

Набір містить 4 колоди:

–           колода з зображеннями «Toxic»,

–           колода з прикладами «токсичних» переконань,

–           колода «Межі» з варіантами можливих тверджень-відповідей щодо токсичних переконань,

–           картки «Суперафірмації» для створення власних афірмацій.

Робота з особистісними межами (руйнування токсичних переконань, продукування особистих афірмацій) Учні, починаючи з підліткового віку, студенти, вчителі, викладачі https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/437/1/МЧ-2020.%20Технології%20соц.-психол.%20підтримки…Україна_Грузія.%20Ч.%201.pdf#page=20

 

Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №104389 від 29.04.2021 р.

Рекомендовано до використання у практичній діяльності психологів ЗВО: протокол кафедри прикладної психології №5 від 20.01.2022 р. (Чорноморський національний університет імені Петра Могили / м. Миколаїв)

Техніка «Чарівна кулька»                            ( О.Луценко) Формування  відчуття підтримки 6+ років https://docs.google.com/document/d/1LaspFYOvKZUIMSCsJqcR-oSAHVClMpUp/edit?usp=sharing&ouid=116451734879275276794&rtpof=true&sd=true Готуються до подачі на експертизу
Методичний посібник для фахівців, що працюють із

травмою

( О.Гершанов)

Визначення ресурсів внутрішньої стійкості Діти, дорослі Методичний посібник.pdf Готуються до подачі на експертизу
Аудіоказка «Кролик, який хотів заснути»

Карл-Йоган Форссен Ерлін

Казка ґрунтується на ряді перевірених психологічних технік для розслаблення. Кожне слово в ній  продумано і розташоване в такій послідовності, щоб допомогти дитині підготуватися до сну Від 2-8 років https://youtu.be/d9xEWzUDvew
Вправа «Моє життя» («Минуле, теперішнє, майбутнє») Пошук ресурсів для відновлення Діти-підлітки та дорослі https://www.facebook.com/page/92415…1%8F Міжнародна Психологічна Асоціація Проективних Методик
«Практики емоційної самодопомоги під час війні»

Андрій Бережанський

Тілесно-орієнтований підхід, балансування емоційного стану в «моменті», підвищення шансів на виживання дорослі https://drive.google.com/file/d/1heTFASIneqyc2f2cspONrcStLjb-tPbi/view
«Привіт, давай дружити»

Марія Іонідес

Терапевтична книга і робочий зошит від 7 до 11років для допомоги при переселенні та адаптації до нового місця діти

від 7 до 11 років

https://drive.google.com/file/d/14QX…Eg Інститут Психології Здоров’я
«Техніка рук та дистанції» Зняття напруження, стабілізація емоційної рівноваги, відновлення самоконтролю та опанування відчуття безпорадності діти http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity2.pdf Інститут психічного здоров’я
«Лимон»

(розробники програми HEART)

Вправа для дітей, які перебувають у стресовій ситуації Діти https://www.youtube.com/watch?v=hguSKqCOJOM Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти
«Черепашка»

(розробники програми HEART)

Дихальна вправа для зняття стресу Діти https://www.youtube.com/watch?v=Ox_vERq7Gu4
«Квітка та свічка»

(розробники програми HEART)

Дихальна вправа для зниження тривожності Діти https://www.youtube.com/watch?v=hVTqEEVUZaw
«Запах квітів»

В.О. Мельничук

Дихальна техніка для зняття стресу Діти https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8&feature=youtu.be Пройшли експертизу
Комплексна авторська методика «Сонячне зернятко» (тілесно зорієнтовний підхід).

 

Міщук Сергій Сергійович – лікар-психотерапевт, психофізіолог, директор відділення Міжрегіонального Інституту Гештальт-терапії та Мистецтва (МІГІС) у м. Вінниця

Методика спрямована на розкриття вродженої здатності до руху, гнучкості, чутливості дитини як до себе, так і до інших; навчає реагувати на будь-яку складну ситуацію вчасно та адекватно Практика підходить для всіх, здорових та травмованих, дітей тадорослих. https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%90…%202015.pdf

 

https://www.pedrada.com.ua/article/2082-tlesno-orntovaniy-pdhd-do-podolannya-psihotravm-u-dtey

Матеріали пройшли експертизу згідно Постанові Президії НАПН України від 12.03.2015 року «Про діяльність Інституту психології імені Г.С. Костюка щодо надання психотерапевтичної допомоги військовослужбовцям і цивільному населенню, які зазнали психологічних травм в АТО»
«Каракулі»

М. Бетенський

 

(на с.103.)

Сприяє негайної реакції дитини (відреагуванню емоцій), можливість контролювати і надавати смисл актуальним подіям життя та прийняти пов’язанні з ними переживання. Діти  

http://psychology-naes-ua.institute/userfiles/files/%D0%9F…_03_2015.pdf

 

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту психології імені

Г. С. Костюка НАПН України (протокол №9 від 27 листопада 2014 р.)

«Послухаємо тишу» Розвиток уміння слухати, тренування спостережливості Діти та дорослі  

https://lib.iitta.gov.ua/718798/1/Konsultuvannya_2019.pdf

Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол №7 від 24.10.2019 р.)
«Чарівний дощ»

 

(на с.56)

Активізація уяви, можливість виразити агресивні почуття в безпечній формі Здобувачі освіти ЗДО  

https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2019-0…D1%97.pdf

2018 рік
Техніка «Обійми метелика» (заснована на техніці EMDR) Техніка застосовується для подолання хвилювання, тривоги, страху, панічних нападів та мінімізації стресу Батьки, педагогічні працівники https://www.facebook.com/npa.org.ukraine/videos/%D0%BF…66944/ НПА – Національна психологічна асоціація
Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях

Світлана Олексенко

Надати першу психологічну допомогу на фазі гострого стресу Здобувачі освіти https://docs.google.com/document/d/1YkssmhW8vTUKG2EQxBKVHuzQ3RIsb9OK/edit Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Хустинкотерапія

Світлана Ройз

Відволікти дитину Діти від 4 років, молодший шкільний вік https://www.facebook.com/svetlanaroyz/posts/5446106922089535
Курс «Психологічне консультування».              Автор: Смирнова Ольга Михайлівна:

«Ідентичність, спосіб пізнання, страх і очікування»

Відпрацювання проблемних моментів самопізнання та ідентифікації себе, власного тіла, почуттів Підлітки, дорослі, діти

 

https://www.instagram.com/psychology_olgasmirnova/

 

Война. Как не сойти с ума от страха и успокоить ребёнка. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц..пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/F5Kf6UwYEzU

 

Игры, которые прогонят страх. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц..пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/_Iccxdesd9A

 

Війна. Коли опускаються руки. Як зберегти настрій переможця. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц..пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/KpALxKnjzh4

 

Почему нужно уметь плакать? Умеет ли это ваш ребёнок? Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/omSs_YCuDR4

 

Війна. Чому так довго… Як триматись. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/FuAPFCNz0zk

 

Війна. Ще один спосіб підтримки себе та своїх рідних. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/i5w9ct5qjuU

 

Позитивное мышление!!! В чём опасность? Нужна ли правда о происходящем нашим детям? Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/peRKA9lJygM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайди кому гірше, та допоможи йому. Коли це не працює. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/QVFIzPq7HEU

 

На що звертають увагу діти під час травматичного досвіду? Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/GUJRO3d7nmk

 

Війна в Україні, як допомогти дітям. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Батьки та діти https://youtu.be/vqIepWrpOwE

 

Психологічна допомога дітям. Війна та після. Корольова Ганна Володимирівна, практик. Психолог, соц.пед. Просвіта, профілактика, надання практичних навичок. Практичні психологи. https://docs.google.com/presentation/d/1wsAfKNiFwcWFg36hrwkK6AUbAYiPRLXT/edit?usp=sharing&ouid=114329400308894152267&rtpof=true&sd=true

 

«Паросток сили»                ( Черкашина О.В.) Ресурсна психологічна підтримка Учні 1-4 кл https://us06web.zoom.us/j/81288059665

 

«Сонечко любові»

( Черкашина О.В.)

Ресурсна психологічна підтримка Учні 1-4 кл https://us06web.zoom.us/j/81288059665

 

«Хамелеон»                        ( Черкашина О.В.) Ресурсна психологічна підтримка Учні 1-4 кл https://us06web.zoom.us/j/81288059665

 

«Рибка бажань»                 ( автор В.Назаревич. Модифікована Черкашиною О.В.) Ресурсна психологічна підтримка Учні 1-4 кл https://us06web.zoom.us/j/81288059665

 

«Восьминіг-чарівник»

( автор Черкашина О.В.)

Ресурсна психологічна підтримка Учні 1-4 кл https://us06web.zoom.us/j/81288059665

 

«Мій Всесвіт»                    ( модифікована Черкашиною О.В.) Ресурсна психологічна підтримка вчителі https://us06web.zoom.us/j/84003688591

 

«Мої квадрати»        (модифікована Черкашиною О.В.) Ресурсна психологічна підтримка вчителі https://us06web.zoom.us/j/84003688591

 

Методика «Айсберг» Юлії Святенко -Діагностика емоційного стану дитини;
– виявлення заблокованих почуттів та емоцій;
– діагностика тривожності, агресії та аутоагресії;
– робота з психосоматикою
5+  

https://dytpsyholog.com/2017/12/04/%D0%BD…%B0/

 

Казкотерапія за матеріалами Катерини Єгорушкіної. Казка «Сльози щастя» Заохочення до фантазування, розвивати творче мислення й уяву; допомагати дітям долати страхи, надмірну тривожність тощо; корегувати проблемну поведінку. 5-6 р. https://www.pedrada.com.ua/article/1512-terapevtichn-kazki-dlya-dtey-printsipi-y-algoritm-stvorennya
«Психологія спілкування» Кріпота Ю.О. Розвиток навичок спілкування 5 клас https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/fakul-tatyvy/
Виявлення страхів і тривожності (С.Рогов)

 

 

 

Діагностика наявності та вираження дитячих страхів;

• виявлення змін в емоційно-афективній сфері дитини.

 

 

Молодший шкільний вік

 

https://www.slideshare.net/labinskiir-33/docx-40785041

 

Тренінгове заняття «Стресостійкість» Діагностика та формування стресостійкості учнів випускних класів перед ЗНО та ДПА 9,11 клас https://onlinetestpad.com/ua/test/94623-metodika-viznachennya-stresost%D1%96jkost%D1%96-ta-soc%D1%96alnoi-adaptac%D1%96i-kholmsa-%D1%96-rage
Опитувальник ситуативної тривожності (Спілбергера-Ханіна)

 

Для визначення рівня ситуативної тривожності 6-8 клас https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-content/uploads/2019/09/OZDSH_PR-4-2019.pdf
Методика на виявлення дитячих страхів О.І.Захарова і М.Панфілова Виявлення та уточнення переважаючих видів страхів у дітей 1- 5 клас                https://dytpsyholog.com/

 

Проетивна методика «Кактус» М.А.Панфілова

 

 

Дослідження емоційно-особистісної сфери дитини, виявлення наявності агресії, її направленості і інтенсивності 1-4 клас https://dytpsyholog.com/

 

Опитувальник ситуативної тривожності (Спілбергера-Ханіна)

 

Для визначення рівня ситуативної тривожності 6-8 клас https://www.lnu.edu.ua/life-safety/wp-content/uploads/2019/09/OZDSH_PR-4-2019.pdf

 

Методика

А. Басса та А. Дарки (адаптація А.К. Осницького)

Для діагностики показників і форм агресії 6-9 клас https://stud.com.ua/82700/psihologiya/opituvalnik_bassa_darki
Проективна методика «Дерево» розроблена Джоном і Дайаной Лампен Дослідження шкільної мотивації та адаптації в основній школі. 5 клас                https://dytpsyholog.com/

 

Практикум з арт – терапії.

(навчально–методичний посібник.Автор: Наталія Калька,

Зоряна Ковальчук)

Корекція тривожності 6-11 р. http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/123456…-20.pdf

 

Методика «Життєві цінності» (автор: Н.Шевченко) Визначення ієрархії значущості життєвих цінностей учнів різних вікових груп. Вікова категорія від 6-до 17р http://vilshanka-rmk.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%9C…%B2.doc

 

Методика «Енергія в кактусі».Автор методики – Вікторія Назаревич

Арт – техніка «1000 сльозинок». Автор Вікторія Назаревич

Допомога сформувати механізми самозахисту, накопичувати енергію в ситуаціях емоційного виснаження.

Зняття психоемоційної напруги

Від 5+ https://nazarevich-art.com/

 

«Як підтримати дітей в часі війни»-поради Олега Романчука- дитячий психотерапевт, психіатр. Психолого-педагогічна підтримка дітей у час війни. Вікова категорія від 3+ https://nus.org.ua/articles/yak-dopomogty-di…tan/

 

Техніка «Мішечок моїх ресурсів» автор Віктор Панасюк Пошук та відновлення ресурсного стану, зняття психоемоційної напруги та зниження рівня тривоги. 6+, найбільш ефективне застосування в підлітковому віці. https://ms-my.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362568265792258&id=103560161693071

 

Авторська техніка «Захисна парасолька»  Закріплює почуття безпеки  і дає можливість дитині самодопомагати собі в непростих ситуаціях, відновлювати ресурсний стан. 6+ https://ms-my.facebook.com/irc2bmr/photos/a.119477393238917/462160055637314/?type=3

 

Тренінг

«Подорож у світ емоцій»

Стабілізація емоційного стану 10+ https://docs.google.com/document/d/1IYoVAGTyyY26Tr-epXmwQYLWdK9Eenxz/edit?usp=sharing&ouid=101526097607814782603&rtpof=true&sd=true

 

 

Психогімнастика «Сонечко» Зняття психоемоційнрго напруження у дитини, регуляція емоційного стану 5+ http://wсww.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8

 

 

 

 

 

 

Тренінг «Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання».

Гелюх О.М

Ознайомлення педагогічних працівників з синдромом професійного вигорання як різновидом професійної деформації фахівців, котрі працюють у системі «людина–людина», та його впливом на особистість Педагоги, що працюють з внутрішньопереміщеними родинами https://drive.google.com/file/d/0B6-31SVI3k3dTzRxWHJVbWdlRlU/view?resourcekey=0-xC7G7yk_c_VjP9jiIHrkpg

 

Казка «Ковдра від Янголятка»

Доманська Оксана Олександрівна

Подолання тривоги та страху

 

5+ https://www.youtube.com/watch?v=jbZiqpLI_B8

 

Ігри вдома

«Будиночок безпеки»

Гольцева Інна Михайлівна

Подолання страхів та тривоги, саморегуляція 4+ https://www.youtube.com/watch?v=-q4NeH6t7Iw

https://www.youtube.com/watch?v=4NjGc1QYur8

 

Релаксаційна хвилинка «Метелик»

Романенко Олена Іванівна

Зняття нервового напруження, відновлення внутрішньої рівноваги 7+ https://www.youtube.com/watch?v=eTu7o9qdVzQ&t=12s

 

Дихальні техніки Зняття стресу та панічни атак 9+ https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8

 

Арт-терапія або «лікування мистецтвом» Корекція емоцій та страхів 1-11класи https://starylev.com.ua/blogs/art-terapiya-dlya-ditey

 

Практичні вправи та техніки для дітей при психотравмуючій події Зняття стресу 7+ https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8

 

Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки (З. Г. Кісарчук) Подолання кризових стуацій 7+ https://lib.iitta.gov.ua/705405/1/%D0%904…A%202015.pdf

 

Діти і війна: навчання технік зцілення (О.Черненко, М.Лемек та К. Явної) Нормалізація та роз’яснення стресового стену 7+ http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity_fin_ispp-1.pdf

 

Програма для роботи з внутрішньо переміщеними дітьми «Мій безпечний і щасливий світ», Лисенко І.П.

 

Цикл розвивальних занять для дітей середнього дошкільного віку з подолання наслідків посттравматичних стресових розладів (ПТСР). Григораш Т.М.

 

Заняття «Обережно – незнайомці!». Дембінська І.В.

Ознайомлення дітей з почуттям радості; розвиток вміння адекватно виражати, виховання обережності і обачної поведінки 3-7 р. https://drive.google.com/file/d/0B6-31SVI3k3dTzRxWHJVbWdlRlU/view?resourcekey=0-xC7G7yk_c_VjP9jiIHrkpg

 

Корекційна програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (упорядники: В.Климчук, Н.Москвін, О.Прянічніков Зниження ризику виникнення та корекція розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу у дітей, що перенесли психотравмуючі події та навчання навичкам психологічної самодопомоги 7-17+  років http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity_fin_ispp-1.pdf

 

Досвід надання допомоги дятям і сімям – жертвам військогвого конфлікту. Практичний посібник. Корнієнко І.О., Лісовецька І.М., Луценко Ю.А., Романовська Д.Д. Надання соціально-педагогічної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів Учні, педагоги https://lib.iitta.gov.ua/709040/1/Досвід_СЖО_2017.pdf

 

Практичні поради соціальним працівникам, психологам та волонтерам (Упорядники: В.М. Бондаровська, Т.В. Кульбачка, Е.Б. Ламах, Л.І. Козуб) Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку,стресу чи травми Учні, дорослі https://drive.google.com/file/d/0B6-31SVI3k3dZUNoOUZjVGhxLWc/view?resourcekey=0-qWn0Y5Q5_Zo78l-nrZLyiw

 

Вправи «Перепад напруги», «Глибоке дихання», «Ліфт» «Океан»  (автори: ГерилоГ.М., ГнідаТ.Б., КорнієнкоІ.О., ЛуценкоЮ.А.) Усунення м’язового та емоційного напруження.  Стабілізація емоційного стану Всі учасники освітнього процесу https://drive.google.com/file/d/1r0A7svLElfOi3-KyHP8VFaiJbRyo_-0Y/view

 

Методики контролювання рівня стресу Зниження рівня стресу Всі учасники освітнього процесу https://life.pravda.com.ua/health/2022/02/27/247580/

 

 

Вправи для саморегуляції психоемоційного стану

Тренінг«Подорож у світ емоцій»

Стабілізація емоційного стану Всі учасники освітнього процесу https://docs.google.com/document/d/1e_PKB8D-Co-PSuK_yOU5KA3y2HduXCHA/edit?usp=sharing&ouid=101526097607814782603&rtpof=true&sd=true

 

Методика «Діти та війна: навчання технік зцілення»

 

“Діти та війна: навчання технік зцілення” – робочий зошит

Літературна та наукова редакція Люби Кіндратович та Катерини Явної

Стабілізація емоційного стану 12+ https://drive.google.com/file/d/1t-CqvePdzYdVvQ5vbcUFRzYt7BW5esrg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XKzgS7mmPjCc5y7RhjYD_BxncTLnaQfa/view?usp=sharing

 

http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/dity2.pdf

 

 

«Важливі навички в періоди стресу: iлюстроване керівництво» Стабілізація емоційного стану 10+ https://drive.google.com/file/d/17Vy4c5cy3-MezJxMUvhAMGm7eYcFL8eM/view?usp=sharing

 

Відеоматеріали
Відеоматеріали стосовно надання   психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу в умовах воєнних дій, створені методистами КЗ ДНМЦ ПС посилання:  https://drive.google.com/drive/folders/1–v2gt_0PgtRbGWzqvWJ2ov-StEwRpVG

Буклети та плакати стосовно надання   психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу в умовах воєнних дій, створені методистами КЗ ДНМЦ ПС посилання: https://drive.google.com/drive/folders/1tBsdln0epxXHggwW5-JjRyJwZZ_I1lHI

Відео «Що робити малечі коли лунає сирена» посилання: https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds

Відео Вікно толерантності (Augeo Foundation) «Подолання стресу під час воєнного стану в країні» посилання: https://www.youtube.com/watch?v=WLc2-CH-MhM

Цикл відеороликів  «Психологічна допомога в час війни» посилання: https://youtube.com/playlist?list=PLuUcjgAnVLzFc_-TOz0qMQNIJXlSxKrhl

Цикл відеороликів від Світлани Ройз посилання: https://www.youtube.com/watch?v=Fl1lZVKgBcE&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1

Мультфільми  ЮНІСЕФ Україна про мінну безпеку:  https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=A4PrtPUf22o                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=0WRgt7cbP24

Всеукраїнська платформа емоційної підтримки посилання:  https://www.youtube.com/watch?v=HguPLPKC2ds

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ від ГО «Інститут психології здоров’я»:

  1. «Перша психологічна допомога» (Володимир Волошин, Київ) https://www.youtube.com/watch?v=8-kcr91xvkk
  2. «Робота з втратою: перший період» (Кнут Андерсен, Нідерланди) https://www.youtube.com/watch?v=x1sI1kvLrxo
  3. «Робота з почуттям вини» (Ганна Дудник, Одеса) https://www.youtube.com/watch?v=LqrrpH_7c5c
  4. «Техніка терапевтичного теппінгу» (Ганс Герман) https://www.youtube.com/watch?v=AADIV0v84ak

 

Назва теми: мультфільм про війну «Катруся і Маруся»,

покликання: https://youtu.be/QdDVjyMMe9g

Як справлятись з негативними станами. Поради психолога

для учнів : https://youtu.be/u4mZVvGKrXo

Релаксаційна вправа «Давайте зберемо мішок…»

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uSLWS16_Yyo&feature=share

Назва теми: Зняття психоемоційного напруження: «Якщо зможеш, повтори».

Посилання: https://youtu.be/178c8e68JcQ

Назва теми: Заняття для розслаблення та зняття напруги.

Посилання: https://youtu.be/6po0yvsy0xQ

Назва теми: Вправа для дітей, які перебувають в стресовій ситуації:«Дихальна гімнастика».

Посилання: https://youtu.be/2yY7YgOvDPU

Назва теми: «Перша психологічна допомога. Психологічна інтервенція.Корисні поради, вправи та техніки».

Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=lEnV4Q5F2DU&t=103s

Ігри та вправи для дітей для зняття напруження

Вправи на зняття зайвої напруги та тривожності https://youtu.be/g5w0WoXt2PU

Вправи на емоційну саморегуляцію, заспокоєння, покращення психоемоційного стану         https://youtu.be/bC5qQk-znp8

Техніка релаксації Джекобсона     https://youtu.be/L_l9ZOcmlN0

Дихальні техніки для зняття напруги та надмірного хвилювання https://youtu.be/MYIfofIC0ho

Вправи на зниження тривожності, стабілізації психоемоційного стану https://youtu.be/OeKTxK6ssPU

Техніки заземлення, повернення контролю над власним тілом в стресовій ситуації         https://youtu.be/6ciiawoDKTU

Вправи на візуалізацію для заспокоєння та покращення психоемоційного стану https://youtu.be/y-Gblnos27E

Комплекс вправ на заспокоєння, відновлення тілесних кордонів https://youtu.be/gnckiUaWwEI

Дихальні та тілесні техніки для розслаблення і зняття напруження https://youtu.be/m-FWUrLtIbA

Вправи на зниження стресових переживань, емоційне розвантаження https://youtu.be/Up357VlW2ns

Техніки, що допомагають зняти зайву напругу, емоційно розвантажитися і стабілізувати емоційний стан   https://youtu.be/1g6Izo9_Eks

Міні-лекція “Розуміння, прийняття та саморегуляція емоцій в ситуації стресу. Частина 1         https://youtu.be/AYpaRocfHGk

Міні-лекція “Розуміння, прийняття та саморегуляція емоцій в ситуації стресу. Частина 2         https://youtu.be/V4DkcwnAoXk

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 1 https://www.youtube.com/watch?v=LI9o6n2Ig4c

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 2 https://www.youtube.com/watch?v=U0vaURfyxGg

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 3 https://www.youtube.com/watch?v=y0AD8Ha9gaA

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 4 https://www.youtube.com/watch?v=pOciF6f01o8

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 5 https://www.youtube.com/watch?v=pAxo1HrD7F0

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 6 https://www.youtube.com/watch?v=4D0wO2b-gMs

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 7   https://www.youtube.com/watch?v=jG-qjzegv1g

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 8 https://www.youtube.com/watch?v=t1FJ2jk2gD8

Малюємо казки з Оксаною – Заняття 9   https://www.youtube.com/watch?v=x-IjgDvyKxY

Психологічна аптечка самодопомоги у кризових станах

https://www.youtube.com/watch?v=5fDR05QovwU

ПРОФІЛАКТИКА ТА ДОПОМОГА У СТАНІ СТРЕСУ, ТРИВОГИ ТА БЕЗПОРАДНОСТІ. Комплекс №1 для дітей https://www.youtube.com/watch?v=HgavoJOdMWI

ПРОФІЛАКТИКА ТА ДОПОМОГА У СТАНІ СТРЕСУ, ТРИВОГИ ТА БЕЗПОРАДНОСТІ. Комплекс №2 для дітей https://www.youtube.com/watch?v=HQTPS-pShB4

ПРОФІЛАКТИКА ТА ДОПОМОГА У СТАНІ СТРЕСУ, ТРИВОГИ ТА БЕЗПОРАДНОСТІ. Комплекс №3 для дітей https://www.youtube.com/watch?v=2s-U46yjSXA

Вправа обійми метелика  https://youtu.be/UJ0FvBHsDLg

Дихальна гімнастика для дітей https://youtu.be/8UM8GmZRfKk

Дихальна гімнастики для дітей з сюрпризом

https://www.facebook.com/groups/301106734255900

Фантомні сирени під час війни: https://youtu.be/rfoYLrTCvas

Війна. Як відновити свій емоційний стан: https://youtu.be/pjjmkmYXBtk

Як справитися з почуттям провини? https://youtu.be/zgieXLI5Ars

Провина вцілілого під час війни: https://www.youtube.com/watch?v=kQz-mLrhPdI

Як виходити з своїх емоційних зон? https://youtu.be/k0yPs883_6c

Зони емоцій: https://youtu.be/aUJpdUn5Y84

Чотири фази війни. Що відбувається з нашою психікою? https://youtu.be/ufoBfAD-dp0

Як налагодити свій сон: https://youtu.be/J6FjzcQuWr4

Швидкі способи зберегти своє ментальне здоров’я: https://www.youtube.com/watch?v=zBBk-erXQ1w

Як справитися з стресом? https://www.youtube.com/watch?v=KAaK_xnD5XM

Що з нами відбувається, коли ми переживаємо екстремальний стрес?

https://youtu.be/lsPouw9Fhd0

Як собі допомогти під час екстремального стресу?: https://m.youtube.com/watch?v=9mSq3WTGEXo

Поради вчителям: Як працювати з дітьми під час дистанційного навчання в період війни : https://youtu.be/3D6rK68IP58

Протокол кризисного консультирования. Самоподдержка терапевта – https://youtu.be/NeayGCEo28M

Практичні вправи та техніки для дітей при психотравмуючих подіях» –https://www.youtube.com/watch?v=geMAvkBR2K8

Техніка релаксації Джейкобсона – зняття стресу та розслаблення – https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU

Ігри розуму: як зупинити панічну атаку? – https://youtu.be/Y9Sh551TUFc

Вправи на подолання стресу та тривожності – https://youtu.be/I4Svt11o3-I

Аптечка самодопомоги:

Вправа 1 «Таємний таппінг» – https://youtu.be/vCvDWu6qHKQ

Вправа 2 «Безпечне місце» – https://youtu.be/szQczPf_BwI

Вправа 3 «Метелик» – https://youtu.be/c1uSvy9qLJw

Вправа 4 «Протитривожне дихання» – https://youtu.be/Ehs96CstjDE

Вправа 5 «Дихання-квадрат у кроках» – https://youtu.be/ReGRNR5nEtg

Вправа 6 «Великий довгий таппінг EFT» – https://youtu.be/dIOY7pfrNM4

Вправа 7 «Сейф» – https://youtu.be/LRIa0ec8PJo

Вправа 8 «Прогресивна м’язова релаксація» – https://youtu.be/HKPZituuc7w

Вправа 9 «Сканування тіла» – https://youtu.be/-xilb-mOsLU

Вправа 10 «Mindfulness» – https://youtu.be/XVX_d8gve6A

Відеоматеріали для батьків

Альона Долгозвяга     Як взаємодiяти з дiтьми https://youtu.be/9ydnEyOtuBw

Марина Акименко       Як говорити з дітьми про війну https://youtu.be/wvmd0F1vFv4

Як підтримати підлітка у кризовій ситуації  https://youtu.be/kzBwNuHx14c

Ірина Лайко Поради батькам дiтей з особливими освiтнiми потребами щодо поведiнки пiд час вiйни  https://youtu.be/u7pG02_lt3c

Психологiчна аптечка для допомоги дiтям i пiдлiткам https://youtu.be/XE0jOouhcVU

Відеоресурси:

  1. Проект психологічної підтримки «ПОРУЧ» – спільний проект Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО «ВГЦ «Волонтер» – https://poruch.me/
  2. «Підтримай дитину». Ігри, вправи і поради – як підтримати дитину у складні часи. – https://t.me/pidtrumaidutuny
  3. Матеріали для використання в роботі під час воєнних дій – https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/

Відеоматеріали: семінар «Психосоціальна підтримка особистості в кризових умовах життєдіяльності: форми та методи роботи»  https://drive.google.com/file/d/1sNBQsL6W4E8mHgFiDerk_KV9ruieL7ml/view?usp=sharing

Електронні каталоги кращих практик працівників психологічної служби у системі освіти

Електронний каталог практик працівників психологічної служби у системі освіти Чернівецької області: https://docs.google.com/document/d/10XXwwOU0sZz0HTQy_H1hazvQVo8uh55m/edit?usp=sharing&ouid=104721935842394896152&rtpof=true&sd=true

Електронний каталог практик працівників психологічної служби у системі освіти Донецької області:

https://drive.google.com/file/d/1SAKmKOo3NTcJv_JJIByZthIGP_LiCk-T/view?fbclid=IwAR1RmCc1QJ0Urjg0qc40fNMgDzRGcF_iiziafYNo9-FTc2D6EGWr7HdAR7Q

Електронний каталог практик працівників психологічної служби у системі освіти Кіровоградської області: https://docs.google.com/document/d/1uabrTTfrYi4kcrhkNr-yENwqDyx4DJG3/edit?fbclid=IwAR3A4nEPTdTvUAx7INXu1hWmkIFwctW91AB_njouvqZ7-38pwp7XKvzLJO8

Електронний каталог практик працівників психологічної служби у системі освіти Львівської області:

https://docs.google.com/document/d/1ipK_iEYPpFsYXGs88edHKv7d4KnYrGys/edit?rtpof=true

Електронний каталог практик працівників психологічної служби у системі освіти Черкаської області:

https://docs.google.com/document/d/1p8bzIaNe281Wyd9G8m8GT6srnAERpVRX/edit

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×