Основні права і свободи людини в міжнародному і державному законодавстві

Загальна декларація прав людини (прийняття Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.);

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано За­коном № 475/97-ВР (475/97-ВР) від 17.07.97);

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР №№2148-VІІІ (2148-08) від 19.10.73 р.);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ (2148-08) від 19.10.73);

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 р., для України 7 квітня 1969);

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон України від 18 жовтня 2006 року № 251-V);

Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом № 2824-ІV (2824-15) від 7 вересня 2005 р.);

Конституція України (статті: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51 55, 56, 59, 62, 63);

Кримінальний кодекс України (статті: 117, 120, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 137, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 302, 304, 315, 323, 324 та ін.);

Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”

Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» .

Наказ МОН від 03.03.2017 № 214 “Про затвердження Плану заходів з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×