Законодавчі акти щодо протидії торгівлі людьми, сексуальній експлуатації та насильства

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлею людьми (2005 р.);

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї 00Н 2 грудня 1949 року);

Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною органі­зованою злочинністю. Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї (ратифіковано Законом України від 04.02.2004 р. № 1433-ІV);

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів);

Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї № 48/104 від 20 грудня 1993 р.);

Закон України від 15.11.2001 року № 2789-ІII «Про попередження насильства в сім’ї»;

Закон України від 20.09.2011 року № 3739-І «Про протидію торгівлі людьми»;

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї (ратифіковано 4 лютого 2004 р.);

Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.);

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 “Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року” ;

Наказ МОН від 08.04.2016 № 405 “Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×