Навчальні програми

“Соціально-педагогічні основи запобігання насильства, торгівлі людьми” (авт. Удалова О.А., Інститут модернізації змісту освіти)

Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед.. освіти) / авт..-упор. І.Д. Звєрєва Ж.В. Петрочко, Т.П. Цюман, В.С. Петрович, Н.О. Москвіна, А.М. Шеламкова ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.: Видавництво  ФО-П Буря О.Д., 2014 – 156 с.

Програма спецкурсу для практичних психологів «Профілактика маніпулювання свідомістю та запобігання торгівлі людьми». O.Є. Марінушкіна, В.В. Носенко. – Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2013.

Папуша В.В. Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі (спецкурс). – Рівне: РОІППО, 2015.

Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу / Автори-упорядники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга; за заг. ред. К. Левківського та ін. – К.: ВАІТЕ, 2017.

Протидія торгівлі людьми в Україні: програма спецкурсу для педагогічних працівників навчальних закладів загальної середньої освіти: / Розробники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга, О. Косьмій. – К.: ВАІТЕ, 2017.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×