З досвіду роботи комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей» щодо реалізації експерименту за темою «Розробка і впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання на базі освітнього центру з використанням сучасних електронних засобів комунікації»

Забезпечення рівних прав громадян на отримання якісної загальної середньої освіти неможливе без широкого використання електронного дистанційного навчання.

Дистанційна форма навчання дає можливість створити систему масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система може найбільш гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високопрофесійних фахівців. Можна констатувати, що дистанційне навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та галузей.

Крім цього, електронне дистанційне навчання може істотно доповнити та розширити традиційні форми організації освітнього процесу.

Соціальна актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження «Розробка і впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання на базі освітнього центру з використанням сучасних електронних засобів комунікації» у Рішельєвському науковому ліцеї (наказ МОН України від 25..6.2019 року).

Метою дослідження було визначено: розробка, впровадження та експериментальна перевірка технологій дистанційного навчання в освітньому центрі, що функціонує на базі  закладу загальної середньої освіти.

Педагогічний колектив розпочав свою роботу щодо реалізації завдань експерименту із аналізу нормативно-правових актів з питань організації та забезпечення дистанційного навчання; вивчення науково-методичної літератури і прогресивного педагогічного досвіду з питання Інтернет-освіти; розроблення нормативно-правового забезпечення експерименту, а саме: розроблення Положення про навчально-методичний структурний підрозділ «Центр дистанційної освіти Одеської області» комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей»; вивчення потенційних можливостей суб’єктів-учасників експерименту, визначення їх готовності до інноваційної діяльності; розроблення програми для учнів експериментальних класів, адаптовані під дистанційну форму навчання з предметів хімія, біологія, фізика, українська мова, математика.

У закладі освіти були сформовані експериментальні групи, творчі лабораторії педагогічних працівників; розроблено технічне завдання щодо створення web-сайту Центру дистанційного навчання; укладено угоди про творчу співпрацю між науковим ліцеєм, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та комунальним закладом «Одеська академія неперервної світи».

У ході проведення концептуально-діагностичного етапу експерименту розроблено: теоретико-концептуальні засади моделювання Центру дистанційної освіти з використанням сучасних засобів комунікації та електронних освітніх ресурсів і платформ; навчальне, навчально-методичне, методичне, управлінське забезпечення функціонування Центру; діагностичний інструментарій.

Педагоги закладу освіти працювали над визначенням технічних та технологічних вимог щодо відео -, аудіозаписів та проведення вебінарів з можливістю трансляції в межах всієї країни; організацією роботи студії для зйомки уроків, здійснення прямих трансляцій.

У науковому ліцеї було створено вебінарні кімнати для проведення онлайн уроків; організовано роботу психологічної та методичної служби з адаптації знятого матеріалу, відеоуроків, насичення матеріалу іншими інтерактивними формами роботи; розроблено положення та правила проведення онлайн олімпіад з природничих дисциплін для учнів 5‑7 класів Одеської області.

Організовуючи роботу з талановитою молоддю у закладі освіти «Рішельєвський науковий ліцей»: визначено перелік онлайн інтелектуальних наукових змагань; розроблено методичні рекомендації щодо їх організації та проведення; розроблено Положення про проведення інтелектуальних наукових змагань та визначено технічні вимоги з використання електронних комунікаційних засобів і їх програмного забезпечення.

Створений Центр дистанційної освіти взаємодіє з іншим підрозділом «Центр STEM-освіти Одеської області».

У закладі освіти проводились вебінари для учнів Одеської області з підготовки до олімпіад у школі «Олімпієць он-лайн», робота якої спрямовувалась на підготовку команд до всеукраїнських предметних олімпіад.

У ході експерименту на базі ліцею проводилась он-лайн олімпіада «Інтелектуальний марафон» для учнів 5‑7 класів Одеської області, в якому останнім часом брала участь молодь зі всього світу.

Для роботи у дистанційному режимі з учнями, вчителями та батьками на сайті Центру дистанційної освіти було створено персональні кабінети з використанням платформи Office 365-Teams; сформовано комплект обладнання, необхідного для проведення електронної підтримки дистанційного навчання.

На базі наукового ліцею створено власну студію звукозапису. За період роботи студії підготовлено відеоконтент з основних навчальних предметів.

Всього для учнів 6‑9 класів знято більше 730 уроків, з них змонтовано і готові до використання більше 670 уроків з різних предметів.

Усі розроблені навчальні матеріали (відеоконтент, конспекти, тести-тренажери, електронні підручники) розміщені на власному web-сайті Центру дистанційної освіти (https://distrl.com.ua/). Варто зазначити, що географія відвідувачів сайту різна – від усієї України до США, Німеччини, Китаю, Великої Британії, Індії, Канади, Казахстану, Японії, Польщі.

На створеному в закладі освіти Youtube – каналі «Рішельєвський дистанційний» https://www.youtube.com/channel/UCy_RigQxVvMhIQc0-ZCAYww/playlists?view=1 розміщені всі відеоуроки, наукові лекції різного спрямування, завдання для  підготовки до ЗНО з окремих предметів.

З метою поширення досвіду роботи у Рішельєвському науковому ліцеї проведено науково-практичні конференції та семінари за темами: «Особливості впровадження дистанційної освіти в Рішельєвському науковому ліцеї» (з учителями Оболонського району м. Київ, листопад 2017 р.); «Дистанційна освіта Рішельєвського наукового ліцею: перший досвід» (з викладачами закладів професійно-технічної освіти міста Одеси та Одеської області, квітень 2018 р.); «Основні етапи та особливості організації дистанційного навчального процесу. Своєрідність створення електронного контенту» (з очільниками обласних департаментів освіти в Україні, травень 2018 р.); регіональна (не)конференція  EdCamp Ukraine  у Станиці Луганській (Луганська обл., травень 2018 р.); Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (10-13 жовтня 2019 року, м. Одеса); Всеукраїнська науково-практична конференція «Розробка і впровадження педагогічних технологій дистанційного навчання на базі освітнього центру з використанням сучасних електронних засобів» (29 жовтня 2021 року, м. Одеса).

Оцінювання якості освіти у закладах загальної середньої освіти як важливої складової у реалізації Державного стандарту базової середньої освіти

Наукові доробки науковців та педагогів закладу освіти:

Колебошин С.В., Колебошин В.Я., Ігнатенко Є.В., Чекал О.Г., Вірніна Н.А., Павленко І.В., Катц А.М., Карапетян Л.С. Дистанційне навчання – реалії та виклики. Практичний досвід // Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с. (С.30-45).

Колесникова О.А. Практична реалізація технології змішаного навчання в закладах середньої освіти / О.А. Колесникова // Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти// Зб. матер. наук. пр. (12-13 вересня 2019 року, м. Херсон) С. 29-31.

Слободянюк І.Ю., Мисліцької Н.А., Заболотний В.Ф., Колесникова О.А. Використання хмаро орієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання // Науковий журнал: Фізико-математична освіта, 2020, Випуск 1(23). С. 78-82. [Електронний ресурс]. URL: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/ (Index Copernicus international (ICI)).

Ігнатенко Є.В, Вірніна Н.А. Особливості організації системи змішаного навчання // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : Open Forum-ITME-CRS-2019: збірник матеріалів Першого Всеукраїнського відкритого науково-практичного форуму (10–13 жовт. 2019 р., Одеса) / [упоряд. М. Л. Ростока; за заг. ред. О. Є. Стрижака, М. Л. Ростоки, Г. К. Барвіцької, О. А. Блажка, В. М. Косик]. — Одеса : Екологія, 2019. — 222 с. [збірник статей та тез доповідей /С.126-129 та на сайті закладу загальної середньої освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×