«Організаційно-педагогічні умови моделювання розвитку ліцею «STEAM- school» на 2022–2027 роки (наказ МОН України від 24.01.2023 № 70)

База дослідження:

комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва (дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій – технологічний ліцей)»; Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Науковий керівник:

Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Автор ініціативи: Кіньков Юрій Григорович, директор НВК №141 «ОРТ» м. Києва, Заслужений працівник освіти України, вчитель-методист.

Мета експерименту полягає у науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності організаційно-педагогічних умов моделювання розвитку ліцею «STEAM-school».

Завдання експерименту всеукраїнського рівня:
− проаналізувати теорію та практику розроблення та впровадження STEAM- освіти в Україні та світі;
− визначити та забезпечити організаційно-педагогічні умови моделювання розвитку ліцею «STEAM-school»;
− розробити організаційно-змістову модель розвитку ліцею «STEAM- school»;
− уточнити та обґрунтувати критерії, показники та рівні розвитку «STEAM- school», дібрати й адаптувати відповідний діагностичний інструментарій;
− визначити та обґрунтувати критерії оцінки рівнів готовності суб’єктів освітнього процесу до розроблення та впровадження STEAM-освіти, розвитку STEAM-освіченості, STEAM компетентностей та дібрати й адаптувати відповідний діагностичний інструментарій;
− розробити методичні рекомендації для керівників закладів загальної середньої освіти із забезпечення організаційно-педагогічних умов впровадження STEAM освіти;
− розробити навчально-методичне та навчальне забезпечення впровадження
в освітній процес STEAM -освіти;
− розробити систему моніторингу якості результатів освітнього процесу для закладів загальної середньої освіти, які впроваджують STEAM- освіту;
− визначити зміст навчальних модулів (курсів) підвищення кваліфікації керівників та вчителів закладів освіти із впровадження в освітній процес STEAM-технологій.

Наказ МОН від 24.01.2023 № 70 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови моделювання розвитку ліцею «STEAM-school» у грудні 2022 – грудні 2027 років»

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×