Інноваційний освітній проєкт за темою «Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub» на 2021 – 2026 роки (наказ МОН України від 29.09.2021 № 1041)

База реалізації Проєкту: заклади освіти Запорізької, Вінницької, Черкаської областей та вищі заклади освіти (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Харківський національний педагогічний університет).

Наукові керівники:

Солоненко Анатолій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Мета – створення умов для зацікавлених в освітніх реформах суб’єктів, за яких виконання ними злагоджених завдань і функцій, реалізація оптимальних зусиль, часу і засобів забезпечуватиме досягнення конкретного результату впровадження подальших реформ, спроєктованих у концепції Нової української школи.

Завдання:

Теоретично обґрунтувати методологію реалізації соціокультурної місії педагогічного університету на наукових підвалинах постнекласичної парадигми.

Здійснити моніторинг особливостей, відмінностей та ефективностей сприйняття освітнього процесу НУШ суб’єктами та стейкхолдерами.

Розробити науково-методичне забезпечення розвивальних, стимулювальних, корекційних психолого-педагогічних технологій психологічного супроводу НУШ та його системну експертизу.

Розробити та реалізувати комплекс програмних заходів із навчально-методичного супроводу, професійної підтримки, консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань упровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, упровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо; наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів, керівників (заступників керівників) закладів освіти.

Створити інтелектуальну платформу з питань реалізації подальших освітніх реформ, пов’язаних з упровадженням концепції Нової української школи у співпраці з громадою і владою.

Спрямувати застосування знань, досвіду та інших можливостей університету за межами традиційного академічного освітнього середовища у налагодженні партнерської взаємодії школи, влади і громад різних рівнів задля реалізації завдань НУШ, побудови демократичної моделі управління освітнім закладом та реалізувати вплив педагогічного університету на суспільство у вирішенні стратегічних цілей, оперативних завдань, процедур продовження здійснення завдань концепції Нової української школи на базовому рівні закладів загальної середньої освіти.

Визначити соціокультурну ефективність концептуальних засад взаємодії зацікавлених в освітніх реформах суб’єктів.

Наказ МОН від 29.09.2021 №1041  “Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту “Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодіїна інтелектуальній платформі TeachHub” на вересень 2021 – квітень 2026 роки”

Заявка на реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub» на базі закладів освіти Запорізької, Вінницької та Черкаської областей на вересень 2021 – квітень 2026 роки

Програма реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub» на базі закладів освіти Запорізької, Вінницької та Черкаської областей на вересень 2021 – квітень 2026 роки

Програма I (організаційно-підготовчого) етапу реалізаії інноваційного освітнього проєкту за темою «Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub» на базі закладів освіти Запорізької, Вінницької та Черкаської областей на вересень 2021 – квітень 2026 роки

Наказ МОН від 02.12.2022 №1084 “Про завершення реалізації I (організаційно-підготовчого) етапу реалізаії інноваційного освітнього проєкту за темою «Нова українська школа, університет, громада, влада – координація взаємодії на інтелектуальній платформі TeachHub» на базі закладів освіти Запорізької, Вінницької та Черкаської областей на вересень 2021 – квітень 2026 роки”

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×