Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою «Організаційно-педагогічні умови формування життєціннісного середовища учасників освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти» на 2022-2026 роки (наказ МОН України від 16 березня 2022 року № 250)

Мета експерименту – науково й теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов створення життєціннісного середовища закладу загальної середньої освіти.

Досягнення мети дослідження передбачає виконання таких завдань:

на основі аналізу філософських, соціологічних, психологічних, педагогічних джерел уточнити зміст поняття «життєціннісне середовище», «формування життєціннісного середовища»;

схарактеризувати критерії, показники та рівні ефективності формування життєціннісного середовища закладу загальної середньої освіти, дібрати діагностичний інструментарій;

науково й теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов створення життєціннісного середовища закладу загальної середньої освіти;

розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування життєціннісного середовища закладу загальної середньої освіти;

розробити навчально-методичне, дидактичне забезпечення проблеми формування життєціннісного середовища закладу загальної середньої освіти;

розробити систему підготовки вчителів до формування життєціннісного середовища закладу загальної середньої освіти;

розробити програму тренінгових занять з теми соціально-педагогічного партнерства в освітньому процесі закладу.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×