Експеримент всеукраїнського рівня «Професійна орієнтація у Новій українській школі»

Актуальність дослідження

Україна є частиною глобального світу і разом з ним проходить період трансформації суспільних і економічних відносин, які призводять до значних змін на ринку праці. Нові тенденції ‒ стрімкий розвиток інновацій та технологій, виникнення нових спеціальностей на перетині декількох галузей, нових форм і видів зайнятості, підвищення конкуренції, посилення міграції, можливість постійно змінювати місце роботи та фах ‒ висувають нові вимоги до володіння знаннями, вміннями та навичками. М’які універсальні міжпрофесійні навички (soft skills), такі як менеджмент знань та інформації, самоорганізація, ведення переговорів, уміння аналізувати та приймати ефективні рішення, розв’язувати комплексні задачі, дозволяють нам швидко адаптуватися до нових умов, а разом з профільними знаннями ‒ набути конкурентоздатності та затребуваності на ринку праці.

Сьогодні ми бачимо десятки нових професій, які ще 10 років тому не можна було уявити. Професії, що вже існують, та професії майбутнього відображають наш світ ‒ різноманітний, рухливий та цікавий, з безліччю можливостей для кожної людини, відповідно до її здібностей, талантів, знань, компетентностей, навичок та вміння адаптуватися до умов, що швидко змінюються.

У 2020 Всесвітній Економічний Форум у Давосі (WEF) у своєму звіті «Майбутнє професій» однією з найважливіших навичок для успішної кар’єри у мінливому світі визначає активне навчання та навчальні стратегії, аналітичне мислення та інноваційність. На думку WEF, саме ці навички дадуть можливість адаптуватись до мінливого світу, в якому, за їхніми підрахунками,  до 2025 року 85 мільйонів робочих місць можуть бути заміщені внаслідок зміни розподілу праці між людьми та машинами. В той же час, можуть з’явитися 97 мільйонів нових ролей, які будуть більш пристосовані до нового розподілу праці між людьми, машинами та алгоритмами у 15 галузях економіки.

За повідомленням Державного центру зайнятості, сьогодні 31% безробітних ‒ це молодь у віці до 35 років. Найбільша частка безробітних молодих осіб в Україні, 50%, мають вищу освіту, 33% – закінчили заклад професійної (професійно-технічний) освіти (ЗП(ПТ)О, а 17% – заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО).

За даними Державної служби статистики України, у 2018 році в загальній кількості безробітних, які шукають роботу понад 12 місяців, молодь у віці 15–34 років становила близько 40 %.

Останніми роками формується тенденція до збільшення кількості молоді, яка перебуває у статусі безробітних понад рік, деякі з них змушені перебувати у стані тривалого безробіття з самого початку трудової діяльності. У 2018 році серед випускників закладів вищої освіти (ЗВО), які отримували послуги державної служби зайнятості, 33% здобували освіту у галузі соціальних наук, бізнесу та права, 13% – за інженерними спеціальностями, 12% − у галузі охорони здоров’я, 11% − за напрямами гуманітарних наук та мистецтва. Сьогодні 44% випускників закладів вищої освіти працюють не за фахом, а 29% випускників працюють за фахом, лише частково пов’язаним з отриманою спеціальністю.

Якісна професійна орієнтація неможлива без активної участі загальної середньої освіти, ЗП (ПТ)О, фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів), закладів вищої освіти та роботодавців, адже саме вони є провідниками випускників закладів освіти (ЗО) до ринку праці. На думку всіх учасників освітнього процесу, здобувачам освіти необхідно створювати можливості спробувати різні види діяльності та практики за сприяння роботодавців, на виробництвах і підприємствах, у закладах освіти.

Система професійного орієнтування – це можливість для економіки стати більш ефективною, для суспільства – більш справедливим. Усвідомлений вибір професії – важливий крок до успішної особистісної та професійної самореалізації молоді, розвитку майбутньої кар’єри та життєвих пріоритетів.

Усе наведене вище обумовило вибір теми експерименту з метою розроблення та експериментальної перевірки ефективності впровадження моделі «Професійна орієнтація в Новій українській школі» на червень 2021– грудень 2026 роки.

Наказ МОН від 10.08.2021 № 901 “Про проведення експерименту за темою: “Професійна орієнтація у Новій українській школі” на червень 2021 – грудень 2026 роки” 
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×