Відділ наукового та навчально-методичого забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти

Основними завданнями відділу наукового та навчально-методичого забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти є реалізація державної політики в галузі загальної середньої, корекційної та інклюзивної освіти шляхом розроблення та впровадження сучасних науково-методичних, психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій навчання, забезпечення умов  інноваційного розвитку національної системи інклюзивної освіти, підвищення її якості в умовах інтеграції в європейський та світовий освітній простір з урахуванням вимог суспільства та забезпечення якісних умов рівного доступу особистості  з особливим освітніми потребами до всіх видів освіти.

Відповідно до покладених на відділ наукового та навчально-методичого забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти завдань здійснюється:

-         науково-методична розробка актуальних проблем корекційної та інклюзивної освіти,  підготовка пропозицій щодо удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах та в умовах інклюзії;

-         вивчення змісту, методів, технологій, засобів навчання і виховання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами та умовах інклюзії, забезпечення їх методичного супроводу;

-         вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку систем корекційної та інклюзивної освіти, поширення педагогічних інновацій та новітніх технологій, досягнень науки та передових ідей у практику;

-         координація діяльності обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти в напрямку реалізації державної політики шляхом організації та проведення науково-методичних заходів Всеукраїнського рівня; виявлення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, а також розробки науково-методичної літератури з питань корекційної та інклюзивної освіти;

-         співпраця з центральною, обласними та районними психолого-медико-педагогічними консультаціями з питань вибору можливих форм і методів навчання, у т. ч. інклюзивного;

-         надання науково-методичної та практичної допомоги спеціальним загальноосвітнім навчальним закладам для дітей з особливими освітніми потребами, загальноосвітнім навчальним закладам з інклюзивним навчанням, організаціям та установам освіти з питань корекційної та інклюзивної освіти;

-         підготовка пропозицій до формування Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями);

-         проведення організаційно-методичної роботи по створенню експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів всеукраїнського рівня для апробації засобів навчання, програм, інноваційних технологій; поширення результатів наукових досліджень;

-         здійснення підготовки та проведення науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, виставок з проблем освіти дітей з особливими освітніми потребами;

-         організація роботи комісії із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України по розгляду рукописів та актуальних питань розроблення програмно-методичного забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами;

-         проведення науково-методичної експертизи підручників, програм, методичних посібників, рекомендацій з урахуванням вимог державного стандарту  початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами, базової і повної  загальної середньої освіти, сучасних методів навчання, інноваційних освітніх технологій, науково-методичних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, інших вимог щодо створення відповідного виду навчальної літератури та офіційне підтвердження доцільності їх використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами;

-         вивчення потреби спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням у наукових розробках, навчально-методичній літературі, підготовка інформації щодо забезпечення цих закладів необхідними виданнями;

-         розробка річних та перспективних планів щодо забезпечення спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням необхідними програмами та навчально-методичною літературою, враховуючи потребу школи;

-         узагальнення наданих обласними управліннями освіти  і науки відомості про фактичну та прогнозовану кількість дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх спеціальних та інклюзивних закладах, що використовують у навчальному процесі підручники і навчальні посібники для учнів підготовчих, 1-12 класів інклюзивних шкіл; доставка підручників і навчальних посібників згідно із замовленнями; розподіл навчальної літератури згідно з рознарядками.

Контакти
Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти Про відділ facebook3
Начальник відділуДмітрієва Маріанна Валеріївнаospotreby@imzo.gov.uaк.203т. 248-20-35
Сектор навчально-методичного забезпечення
змісту освіти дітей з особливими потребами
Єрмаков Іван Гнатович к.201т. 248-27-03
Сектор забезпечення корекційно-розвиткової роботик.201Ат. 248-26-15
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×