Соціально-реабілітаційний напрям

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ШКОЛИ РАННЬОЇ РОЗВИТКУ «МАЛЮК»(Укладачі: Одержеховська В. І., Гонор О. Л., Іванова І. М. , Левенець В. І. , Левенець Н. П. , Ніколаєнко Л. І., Смертяк К. М., Тиха Н. П., Тоскуєва Л. М., Чаус І. В., Шаповал Л. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020)

До збірника ввійшли навчальні програми школи раннього творчого розвитку «Малюк» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва.

Навчальні програми школи раннього творчого розвитку «Малюк» початкового навчального рівня передбачають 2 роки навчання.

 

«ЕРУДИТ» (автор Яременко Н. В.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-312).

 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛУБ» (Арутюнян О. С.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-143; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 № 1)

 

«ШКОЛА УСПІХУ» (Носенко А. С., Ганчева В. І., Єфименко І. О., Крижанівський Д. В., Моїсеєв С. О., Теремта В. І.) «Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти» (Лист ІМЗО від 27.12.2019  № 22.1/12-Г-1227); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 23.12.2019 № 4).

Соцiально-реабiлiтацiйний напрям. Один рік навчання. Початковий рівень: 144 год/рік (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 14-17 років.

Програма охоплює теоретичну та практичну складові освітнього процесу. На заняттях відбувається засвоєння вихованцями навчального змісту програми через інтерактивні форми роботи, техніки формувального оцінювання, діяльнісний, компетентнісний, особистісно орієнтований, аксіологічний та акмеологічний підходи, які є методологічною основою навчальної програми «Школи успіху».

“СОЦІАЛЬНА УСПІШНІСТЬ” (автор: Безрук Катерина Олександрівна) “Схвалено для використання в освітньому процесі” (рішення експертної комісії з позашкільної освіти від 12.12.2022 (протокол №3))

“ЛІДЕРСТВО” (автор: Ковальчук Ганна Сергіївна) “Схвалено для використання в освітньому процесі” (рішення експертної комісії з позашкільної освіти від 12.12.2022 (протокол №3))

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×