Соціально-реабілітаційний напрям

ВЕСЕЛА КАРУСЕЛЬ (автор Левковець Л.В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-6 років.

ГРАМАТИКА ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ (автор Митченко В.І.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 10-14 років.

ДИВОСВІТ (автор Радецька Т.М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-7 років.

МАЛЕНЬКИЙ РОЗУМНИК (Радецька Т.М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 № 1/11-10902)

 

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 8-9 років.

 

ПІЗНАЙ СЕБЕ (автор Козачук З.І.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902)

 

Соціально-ребалітаційний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 15 –17 років.

 

ПСИХОЛОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ (автори Кушнір О. В., Морміль Г. М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №/1/11-10902)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 16-18 років.

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТОР (автор Кізіма В. В., Сапонова Ю. Ю.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902)

Соціально-реабілітаційний напрям. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин -144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – діти старшого шкільного віку.

 

ТАНЦЮВАЛЬНО-РУХОВА ПСИХОЛОГІЯ (автор Левковець Л.В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 №1/11-10902)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. Вікова категорія вихованців — 15-18 років.

 

ТОЧКА ЗОРУ (автор Литовченко О.В.) «Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-68)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Основний рівень. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців 13-18 років.

 

УНІВЕРСИТЕТ ЮНОГО ПСИХОЛОГА (авторський колектив Київського Палацу дітей та юнацтва під керівництвом Крот О.М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 19.06.2013, лист МОН України від 04.07.2013 № 1/11-10902)

 

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 15-17 років.

 

«МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ» (автор: Артеменко О. А.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти. Основний рівень. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 14-17 років.
Мета програми – формування професійної орієнтації старшокласників та їхня підготовка до обґрунтованого вибору майбутньої професії в умовах позашкільного навчального закладу.

 

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ШКОЛИ РАННЬОЇ РОЗВИТКУ «МАЛЮК» (Укладачі: Одержеховська В. І., Гонор О. Л., Іванова І. М. , Левенець В. І. , Левенець Н. П. , Ніколаєнко Л. І., Смертяк К. М., Тиха Н. П., Тоскуєва Л. М., Чаус І. В., Шаповал Л. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 30.01.2018 № 1/11-1020)

До збірника ввійшли навчальні програми школи раннього творчого розвитку «Малюк» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва.

Навчальні програми школи раннього творчого розвитку «Малюк» початкового навчального рівня передбачають 2 роки навчання.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×