Художньо-естетичний напрям

«ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ художньо-естетичного напряму (хореографічний профіль)» (Коган Ю. А., Бурдейна О. В., Килівник О. В., Яковчук А. Ю., Шуміліна І. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 10.01.2019 № 1/11-98)

 

«МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» (Лисак Г. Г., Сафонова О. О., Шевчук А. С.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406)

Художньо-естетичний напрям. Початковий рівень. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 72 год. (2 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 5 років.

 

«МУЗИЧНА АБЕТКА» (Лисак Г. Г., Скоробагатько Л. О., Шевчук А. С.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406)

Художньо-естетичний напрям. Початковий рівень. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 72 год. (2 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-6 років.

 

«ТАНЦЮВАЛЬНА МОЗАЇКА» (Сафонова О. О., Шевчук А. С.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-406)

Художньо-естетичний напрям. Початковий рівень. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 72 год. (2 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-7 років.

 

«ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА» (Сєрков О. О.)«Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-399)

Художньо-естетичний напрям. Початковий, основний та вищий рівні. 3 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень), 180 год (5 год/тиждень), 214 год (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-16 років.

 

«ВІРМЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТАНЕЦЬ» (Авагян М. Г., Оганесян Г. С.).«Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-404)

Художньо-естетичний напрям. Початковий, основний та вищий рівні. 5 років навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год. (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-21 років.

 

«РАДІОТЕАТР» (Єрьоміна В. В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-407)

Художньо-естетичний напрям. Початковий та основний рівні. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год. (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 11-18 років.

 

Навчальна програма з позашкільної освіти модельно-хореографічної студії (Ходорівська К. В. Іванова О. О.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 17.07.2017 № 21.1/10-1490)

Художньо-естетичний напрям. Початковий, основний та вищий рівні. 8 років навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-18 років.

 

«ВАЛЯННЯ ВОВНИ» (автор Шевченко Г. М.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Основний рівень. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 8-16 років.
Навчальна програма є логічним продовженням навчальної програми «Валяння вовни», розрахованої на один рік початкового рівня навчання (автор Корнієнко А. В.).
Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дітей через виготовлення декоративних виробів з використанням техніки валяння вовни.
В основі програми лежать три взаємопов’язані розділи: сухе валяння, мокре валяння та змішана техніка.

    

«ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ: ВИПИЛЮВАННЯ, ВИПАЛЮВАННЯ, РІЗЬБЛЕННЯ, МОЗАЇКА ПО ДЕРЕВУ»(автор: Мороз О. М.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин: 144 год. (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 11-16 років.
В основу навчальної програми покладено основні вимоги Державного стандарту базової і повної середньої освіти (освітні галузі «Мистецтво», «Історія», «Художня культура», «Технології»). Програма є професійно орієнтованою.
Зміст навчальної програми спрямований на розвиток творчих та естетичних здібностей вихованців у процесі теоретичного навчання й виконання практичних робіт; набуття ними досвіду власної творчої діяльності, розвитку просторового і логічного мислення, уяви, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; формування самостійного вирішення завдань з виготовлення виробів з деревини (вибір матеріалу, спосіб обробки, планування, самоконтроль); розвиток стійкого інтересу до творчої діяльності; сприяння самореалізації особистості дитини та професійному самовизначенню вихованців.

 

«ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО» (автори: Вержбицька І. В., Лебідь Л. Ю.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий, основний та вищий рівні. Обсяг навчальних годин: початковий рівень (1 рік) – 144 год. (4 год./тиждень);основний рівень (4 роки навчання) – 144 год. (4 год./тиждень); 216 год.(6 год./тиждень); вищий рівень (1 рік) – 324 год. на рік (9 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-18 років.
Навчальна програма є комплексною, в ній поєднано розмаїття видів декоративно-ужиткового мистецтва як окремих дисциплін, які викладаються з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. Особливий акцент у змісті програми зроблено на послідовне засвоєння мистецьких стилів та явищ художньої культури через практичне застосування видів та технік декоративно-ужиткового мистецтва у виготовленні стилізованих виробів, присвячених певному періоду української історії, починаючи з давніх часів і до сьогодення.

 

«ДИЗАЙН ОДЯГУ» (автор: Меркулова О. М.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин: початковий (1 рік) – 144 год. (4 год./тиждень); основний (2 роки): 144 год. (4 год./тиждень), 216 год. (6 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-14 років.
Особливістю програми є спільна участь усіх учасників навчально-виховного процесу (батьків, вихованців, педагогів) у підготовці до конкурсів, виставок та реалізації творчих навчальних проектів. Діти створюють свої моделі на папері, батьки втілюють їх задуми в життя; оздобленням моделі займаються діти; педагог контролює та корегує весь процес створення художнього образу.
Особливий акцент у програмі зроблено на естетичне пізнання сутності форми, кольору, лінії у костюмі, аналізу особливостей сценічного костюму.

 

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» (автори Міщенко В. П., Панченко Н .В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий, основний, вищий рівні. Обсяг навчальних годин за початковим (1 рік) – 144 години (4 год/тиждень); основним (1 рік) – 216 годин (6 год/тиждень) та вищим рівнями (1 рік) –216 годин (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-17 років.
Навчальною програмою передбачено формування у вихованців художньо-естетичного ставлення до дійсності; знань та уявлень про образотворче мистецтво; оволодіння початковими фаховими знаннями і уміннями. діяльності художників у різних сферах – від станкового живопису до промислового дизайну, формування уявлень про жанри і види образотворчого мистецтва та інші види візуальної творчості.
Протягом навчання на всіх рівнях передбачено введення у структуру занять оздоровчих профілактичних вправ (на формування рівної постави; профілактики вад зору; запобігання розвитку плоскостопості; концентрації уваги; зміцнення м`язів рук, дрібної мускулатури кисті) та проведення психологічного тестування під керівництвом психолога (забезпечення процесу вираження своїх психофізичних станів засобами художньої зображувальної творчості; психогімнастика, психорозвивальні тести-малюнки, ознайомлення із собою і зі світом).
Програма передбачає виконання оздоровчо-профілактичних вправ на занятті та спільну роботу з психологом.

 

«ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ» (колективне музичення) (автори: Жуков В. П., Будьонний В. М.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Початковий, основний та вищий рівні. Обсяг навчальних годин: початковий (2 роки) – 144 год. (4 год./тиждень); основний (4 роки): 144 год. (4 год./тиждень), 216 год. (6 год./ тиждень); вищий (4 роки): 216 год. (6 год./тиждень), 288 год.(8 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-18 років.
При розробці навчальної програми використано основні навчальні принципи «Програм оркестрових гуртків для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів» (укладачі Жуков В.П. та Будьонний В. М. (Жуков В.П., Будьонний В.М. Програма оркестрових гуртків для позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків: «ЛМВО», 2011. – 24 с.), в яких представлено досвід роботи відомого педагога, засновника та керівника народного оркестру «Люботинські музики» Люботинської гімназії № 1 Харківської області В. М. Будьонного.
Навчальна програма передбачає ознайомлення та відпрацювання зразків різноманітної техніки гри на оркестровому музичному інструменті, загальних правил музичної грамоти та сольфеджіо, розвиток у вихованців пізнавального інтересу до колективного музичення на народних інструментах та ансамблево-оркестрової творчості, основних правил музичної грамоти та сольфеджіо, підготовки концертних номерів та програм, глибоке засвоєння навичок музично-виконавської техніки, самоконтроль та аналіз оркестрового виконання, вдосконалення сценічної естетики та артистизму, що в подальшому сприяє профорієнтації та виборі майбутньої професії.

 

«ОСНОВИ МАКІЯЖУ»(автор: Олишивець Н. В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Основний рівень. Обсяг навчальних годин: 144 год.(4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 15-17 років.
Теоретична частина навчальної програми спрямована на оволодіння вихованцями елементарними знаннями із техніки нанесення гриму, анатомії обличчя; розвиток фантазії, естетичного смаку, формування духовної культури дітей, їх моральності, залучення до світових та вітчизняних культурних цінностей. Практична частина програми націлена на оволодіння навичками нанесення гриму, розвиток творчої індивідуальності дітей.

 

ВИТИНАНКА(автори: І. Д. Бровко, А. В. Корнієнко) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень), 216 год (основний рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.
Зміст програми передбачає формування у вихованців стійкого інтересу до декоративно-ужиткового мистецтва в цілому та до мистецтва витинання зокрема; знайомство дітей з різноманітними видами, прийомами та техніками витинанки, розвиток у вихованців творчих задатків і здібностей.

 

НАРОДНІ РЕМЕСЛА УКРАЇНИ (автори: Н. В. Кіріченко, А. В. Корнієнко) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень), 216 год (основний рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Зміст програми спрямований на вивчення традиційного українського народного мистецтва: вишивки, бісероплетіння, килимарства, виготовленням оберегів і народних іграшок. Програмою передбачено ознайомлення вихованців з правилами збирання, сортування та зберігання різноманітних матеріалів для роботи.

 

ПЛЕТІННЯ ТА АПЛІКАЦІЯ СОЛОМКОЮ (автори: Санько Н. О., Корнієнко А. В.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.
Зміст навчальної програми спрямований на ознайомлення з різними техніками виконання декоративно-ужиткових робіт з соломи: аплікації, солом’яної іграшки, різноманітних виробів з соломи, ужиткового та декоративного призначення.

 

КЕРАМІКА (автори: Худолей А. Б., Корієнко А. В) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 року)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль. 2 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (початковий рівень), 216 год (основний рівень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
Навчальний матеріал спрямований на оволодіння вихованцями початковими знаннями та вміннями з ручного ліплення, найпростішими прийомами роботи з пластичними масами, ознайомлення з історією художньої кераміки та її видами, вивчення простого технологічного процесу підготовки та обробки глини та інших пластичних мас, ліплення пустотілих форм, технології сушіння та випалювання виробів.
Зміст роботи передбачає експериментальну та дослідницьку діяльнвсть, ознайомлення з історією світової художньої кераміки та гончарного народного мистецтва України, з малими пластичними формами скульптури, видами кераміки: фарфор (порцеляна), фаянс, напівфарфор, майоліка, гончарні вироби, поглиблення знань про склад і властивості глини та їх використання у процесі створення творчих робіт.

 

«АНСАМБЛЬ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ» (автор Єжижанський Є. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380)

Художньо-естетичний напрям. Інструментальний профіль. 7 років навчання. Обсяг навчальних годин: початковий рівень (2 роки) – 216 години (6 годин/тиждень), основний рівень (3 роки) – 288 годин (8 годин/тиждень), вищий рівень (2 роки) – 360 годин (10 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – 9-18 років.
Навчальною програмою «Ансамбль українських народних інструментів» передбачено навчання грі на цимбалах, сопілці, скрипці, шестиструнній кобзі, кобзі-бас, скрипковому контрабасі, бубоні, тамбурині.
Реалізація запропонованої програми спирається на принципи науковості, наступності, доступності, синтезу, наочності, міцності засвоєння знань, індивідуального підходу, поступового розвитку природних даних гуртківців, чіткої послідовності в оволодінні музичною лексикою і технічними прийомами гри на українських народних інструментах, систематичності і регулярності занять, цілеспрямованості навчального процесу.
Програма є професійно орієнтованою за основним рівнем засвоєння навчального матеріалу.

 

«ХОРЕОГРАФІЯ» (автор Тараканова А. П.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380)

Художньо-естетичний напрям. Хореографічний профіль. Один рік навчання. Початковий рівень. Обсяг навчальних годин – 144 години (4 години/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-10 років.
Відповідно до змісту та обсягу програми запропоновано до вивчення навчальні теми: «Основи музичного руху» (ритмічні вправи, музичні ігри, музичний матеріал на слухання і аналіз танцювальної музики); «Елементи екзерсису класичного танцю», «Елементи екзерсису народно-сценічного танцю»; «Танцювальне краєзнавство»; «Танцювальні етюди та танці».
Основними формами навчально-виховної діяльності є: колективні, та групові заняття (навчально-тренувальні заняття, репетиції).

 

«ПАНТОМІМА» (автор Крюкова Л. М.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380)

Художньо-естетичний напрям. Театральний профіль. Три роки навчання: початковий рівень – 144 години (4 години/тиждень), основний та вищий рівні – 216 годин (6 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6 до 16 років.
Метою даної програми є створення умов для творчої самореалізації дітей засобами пантоміми.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань на розвиток психічних процесів (уваги, фантазії, спостережливості, ритмічності), акторської майстерності; загальнофізичне удосконалення тіла; розвиток пластичності його руху та дії; засвоєння специфічної техніки пантоміми.

 

«ГАПТУВАННЯ ШОВКОВИМИ СТРІЧКАМИ» (автор Гарбар Н. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380)

Художньо-естетичний напрям. Декоративно-ужитковий профіль. Три роки навчання: початковий рівень – 144 години (4 години/тиждень); основний та вищий рівні – 216 годин (6 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – 9 до 17 років.
Навчальна програма за спрямованістю засвоєння навчального матеріалу – вертикальна, заснована на системі концентричного ускладнення теоретичних і практичних завдань. Програма побудована так, що засвоєння набутих знань нерозривно пов’язане з їх подальшим відтворенням у практичній роботі. Основний дидактичний принцип – навчання через наочно-практичну діяльність.

 

«ПАПЕРОКРУЧЕННЯ» (автори: Круглик Л. Ю., Бєлоглазова Н. В., Дейдиш Л.А.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380)

Художньо-естетичний напрям. Декоративно-ужитковий профіль . Два роки навчання: початковий рівень – 144 години (4 години/тиждень); основний рівень – 216 годин (6 годин/тиждень). Вікова категорія вихованців – діти молодшого та середнього шкільного віку.
Зміст програми визначається змістовними лініями: ручна обробка паперу та декоративно-ужиткове мистецтво. Результатом реалізації зазначених змістовних ліній буде сформована в гуртківців предметно-перетворювальна компетентність, яка в межах вільних можливостей дасть змогу їм самостійно розв’язувати предметно-практичні та побутові проблеми.
Навчальний матеріал програми диференціюється за видами діяльності, які поступово ускладнюються залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (на площині, об’ємних, з елементами творчості). Види практичної діяльності диференціюються упродовж навчального року та ускладнюються через добір об’єктів праці з урахуванням вікових особливостей вихованців гуртка. Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага.

 

«МУЗИЧНА МОЗАЇКА» (Паненко Г. Л.)«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Художньо-естетичний напрям. 7 років навчання. Осяг навчальних годин: початковий рівень (2 роки навчання)  – 72 год. на рік (2 год./тиждень), 144 год. на рік (4 год./тиждень); основний рівень (3 роки навчання)  – 144 год. на рік (4 год./тиждень); вищий рівень (2 роки навчання – 216 год. на рік (6 год./на тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-17 років.

 

«СПОРТИВНО-БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ» (Зирянов Ю. Я., Зирянова Т. В., Зирянова К. Ю.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти. 10 років навчання. Обсяг навчальних годин: початковий рівень (2 роки навчання): 1 рік – 144 год,/ рік (4 год./тиждень); 2 рік –216 год./рік (6 год./тиждень); основний рівень (4 роки навчання) – 216 год./рік (6 год./тиждень); вищий рівень (4 роки навчання) – 216 год./рік, 6 год./тиждень).

 

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» (автори Вержбицька І. В., Воробей О. В., Ярова Є. В.) «Схвалення для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти  від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-318)

 

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» (автор Вержбицька І. В.) «Схвалення для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-322)

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ (Випуск 3) (загальна редакція Шкура Г. А., Ніколайко Н. Ю.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6202)

 

«ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС» (Корнієнко А. В.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-140; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 № 1)

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ «ВАЛЯННЯ ВОВНИ» (Початковий рівень, один рік навчання) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 13.09.2019 року; лист ІМЗО від 27.09.2019 № 22.1/12-Г-963)

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ «ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО» (Початковий рівень, один рік навчання) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 13.09.2019 року; лист ІМЗО від 27.09.2019 № 22.1/12-Г-964)

 

«АНІМАЦІЯ» (Юровська Л. Г. Кольцова С. М.) «Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти» (Лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1225); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 23.12.2019 № 4).

Художньо-естетичний напрям. 3 роки навчання (початковий, основний, вищий рівні). Обсяг навчальних годин:  початковий рівень – 144 год/рік (4 год/тиждень); основний рівень – 216 год/рік (6 год/тиждень); вищий рівень – 288 год/рік (8 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 5-18 років.

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів, які передбачають розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь вихованців, застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію.

В основу навчальної програми покладені авторські матеріали керівників гуртків комунального закладу позашкільної освіти «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради».

 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО» (Васкевич О. Є.) «Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти» (Лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1223); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 23.12.2019 № 4).

Художньо-естетичний напрям. 5 років навчання: початковий рівень (1-2 роки навчання) – 144 год/рік (4 год/тиждень); основний рівень (1-2 роки навчання)  – 144 год/рік (4 год/тиждень); вищий рівень – 216 год/рік (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 6-13 років.

Створення навчальної програми «Декоративно-ужиткове мистецтво» обумовлено необхідністю вдосконалення концептуальних підходів до художнього-естетичного виховання дітей і учнівської молоді засобами декоративно-ужиткового мистецтва, акумуляції сучасних технологій, методів, форм, засобів освітньої діяльності та їх упровадження в освітню діяльність гуртків, секцій, клубів та творчих об’єднань закладів позашкільної освіти.

Основною формою організації і здійснення освітнього процесу є групові та індивідуальні заняття, які проводяться з використанням інноваційних методик, таких, як взаємонавчання вихованців, творчого заліку, творчого звіту, виставок, конкурсів, екскурсій, імпровізацій тощо.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×