Еколого-натуралістичний напрям

«ЮНІ ЛІСІВНИКИ» (автор Зведенюк М. А.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; лист ІМЗО від 06.06.2018  № 22.1/10-Г-1854).

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ: ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (загальна редакція Вербицького В. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201)

 

«БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ» (автори: Вержбицька І. В.; Манжос О. Ю.; Петрова О. Ю., Ярова Є. В.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-144; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 № 1)

 

«ЮНІ ДОСЛІДНИКИ БІОРІЗНОМАЇТТЯ» (Рассоха В. В.)«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-142; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 № 1)

 

Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти: еколого-натуралістичний напрям. Еколого-біологічний профіль» (загальна редакція В. В. Вербицького) («Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 10.01.2019 №1/11-99); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4).

Зміст збірника складають десять навчальних програм, зокрема: «Юні голубівники» (Омельчук О. В.), «Декоративне птахівництво» (Кийко А. О.),  «Основи кінології» (Беляєва О.М.), «Основи фенології» (Хлус Л. М.), «Фотонатуралісти» (Дужук С. А.), «Фотоекологи» (Манюк В. В.), «Основи експериментальної мікробіології» (Карєва М. О.), «Дитячий екологічний рух» (Драган О. А., Кацурак В. П.), «Відповідальне споживання» (Ращенко А. В.), «Юні підприємці» (Ращенко А. В.). Збірник навчальних програм, побудованих на засадах ціннісних орієнтирів та змісту сталого розвитку, сприятиме становленню освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, має систему поглядів, ідейно-моральних принципів, норм екологічно доцільної поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти в сучасному динамічному світі.

 

«ЕКО-СТИЛЬ: ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (Носенко А. С., Ганчева В. І., Єфименко І. О., Крижанівський Д. В., Теремта В. І.) «Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти» (Лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1226); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4).

Еколого-натуралістичний напрям. Початковий рівень, один рік навчання. Обсяг навчальних годи: 144 год/ рік, 4 год/тиждень. Вікова категорія вихованців: 13-16 років.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами екологічної освіти. Зміст навчальної програми охоплює теоретичну та практичну складові освітньої діяльності, під час реалізації яких відбувається актуалізація теоретичних аспектів компетенцій та використання отриманих компетенцій на практиці через діяльнісний підхід, який виступає методологічною основою пропонованої навчальної програми.

«Юні знавці собак та котів» (Єнжеєвська Людмила, Москалик Ельвіна, Спектор Ольга) «Схвалено для використання в освітньому процесі» Рішення експертної комісії з позашкільної освіти від 04.09.2023 (протокол No 3)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×