«Організаційно-педагогічні умови розвитку освітнього середовища ліцею у період реформування профільної освіти» на 2021- 2026 роки (наказ МОН України від 29.09.2021 № 1033)

База проведення:

Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Мета дослідження передбачає:

наукове обґрунтування та експериментальну перевірку ефективності організаційно-педагогічних умов розвитку освітнього середовища ліцею у період реформування профільної освіти.

Завдання дослідження:

розробити критерії визначення ефективності організаційно- педагогічних умов розвитку освітнього середовища ліцею; розробити Концепцію розвитку освітнього середовища ліцею у період реформування профільної освіти; удосконалити Освітню програму ліцею, що забезпечить найоптимальніші умови для формування конкурентоспроможного випускника, його професійного самовизначення та подальшої самореалізації; експериментально перевірити ефективність системи профільної освіти в ліцеї; покращити умови самореалізації ліцеїстів відповідно до їхніх здібностей, уподобань, інтересів; упроваджувати сучасні педагогічні технології в освітній процес ліцею; здійснити психолого-педагогічну діагностику ефективності організаційно-педагогічних умов освітнього середовища ліцею, що забезпечують формування конкурентоспроможного випускника у період реформування профільної освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×