«Організаційно-педагогічні умови допрофільної підготовки та профільного навчання у позашкільному навчальному закладі» на 2017 – 2022 роки (наказ МОН України від 08.06.2017 № 814)

База проведення:

Київський Палац дітей та юнацтва.

Науковий керівник – Пархоменко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук.

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність організаційно педагогічних умов допрофільної підготовки та профільного навчання на базі позашкільного навчального закладу.

Завдання дослідження:

проаналізувати стан організації допрофільної підготовки й профільного навчання дітей та молоді у сучасній теорії і практиці; дослідити сучасні підходи організації допрофільної підготовки та профільного навчання дітей і молоді у сучасній теорії та практиці; уточнити поняття «допрофільна підготовка», «профільне навчання», сутність допрофільної підготовки та профільного навчання в умовах позашкільного навчального закладу, визначити компоненти, критерії, показники сформованості заданої якості; науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити сукупність організаційно-педагогічних умов допрофільної підготовки та профільного навчання на базі позашкільного навчального закладу в умовах відкритого освітнього середовища; виявити та розкрити сукупність засобів, які сприяють підвищенню якості роботи педагогічних працівників; розробити комплекс нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення Ресурсного центру, який буде створено на базі Київського Палацу для реалізації дослідження.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×