Ми розвиваємо STEM

Всеукраїнський захід «Ми розвиваємо STEM» проводиться з метою виявлення, поширення ефективних підходів і результативних рішень розвитку напрямів STEM-освіти та створення інформаційної бази даних закладів освіти, які впроваджують STEM та відповідно регламенту

Мета заходу реалізується через завдання:

  • виявлення закладів освіти, в яких проводиться системна робота з розвитку напрямів STEM-освіти;
  • створення інформаційної бази даних закладів освіти, які впроваджують STEM-освіту;
  • поширення інноваційного освітнього досвіду впровадження та розвитку STEM-освіти;
  • удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників у контексті STEM-освіти;
  • підвищення престижу творчих педагогічних колективів закладів освіти.

 

Рівень впровадження та розвитку STEM-освіти в закладах освіти визначається відповідно рівнів: початковий, базовий, високий.

Назва рівнів Показники
 

Початковий

ЗО розпочав планування та запровадження STEM-освіти

1. Розвиток організаційної культури:

– вивчено досвід впровадження STEM-освіти в Україні та проаналізовано кращі зарубіжні моделі STEM;

– обрано STEM-навчання як інструмент для інноваційного розвитку ЗО;

– створено команду для впровадження STEM-освіти та розпочато підвищення фахової майстерності педагогічних працівників

2. Розвиток політики закладу:

– визначено напрями освітньої політики для запровадження STEM-освіти;

– розробляється стратегія розвитку STEM-освіти закладу;

– розпочато розробку нормативно-правової бази;

– проведено дослідження готовності учасників освітнього процесу до впровадження напрямів STEM-освіти;

– визначено кадрового забезпечення для впровадження напрямів STEM-освіти;

– обираються модельні навчальні програми для STEM-навчання.

3. Управління освітнім процесом:

– проведено аналіз ефективного використання наявних ресурсів для створення умов впровадження STEM-освіти (кадрових, методичних, матеріально-технічних тощо);

– визначено оптимальні, конструктивні кроки щодо надання якісного доступу до освіти здобувачів з особливими освітніми потребами через впровадження STEM-освіти;

– розпочато створення інноваційного освітнього STEM-середовища, визначено напрями та матеріально-технічне забезпечення;

– розпочато проведення профорієнтаційних заходів щодо ознайомлення зі STEM-професіями.

 

Базовий

 Мобілізація та створення ресурсів для впровадження STEM-освіти

1. Розвиток організаційної культури:

– учасники освітнього процесу підтримують цінності STEM-освіти;

– педагогічна спільнота (понад 50%) проходить підвищення професійного рівня у контексті STEM-освіти;

– проведено моніторингове дослідження щодо готовності закладу освіти до інноваційного розвитку й впровадження STEM-освіти, аналіз динаміки прогресу.

2. Розвиток політики закладу:

– розроблені та затверджені нормативні документи ЗО: Стратегія, План роботи закладу освіти на навчальний рік, навчальні програми, методичні рекомендації;

– підвищується рівень кваліфікації педагогічних кадрів для впровадження напрямів STEM-освіти;

– налагоджена співпраця з партнерами та зацікавленими сторонами;

– розроблена та розпочата науково-дослідна робота.

3. Управління освітнім процесом:

– здійснюється впровадження інноваційних практик в освітній процес: дослідницька діяльність, STEM-уроки, STEM-проєкти, STEM-квести,  STEM-тижні, STEM-пікніки; пошук ресурсів для поліпшення психолого-педагогічних умов та матеріально-технічної бази ЗО;

– розбудовується інноваційне освітнє середовище за визначеними STEM-напрямами, оновлюється матеріально-технічне забезпечення;

– створено умови STEM-навчання для реалізації якісної інклюзивної освіти (навчально-методичне забезпечення, засоби навчання);

– систематично проводяться профорієнтаційні заходи (тренінги, екскурсії) щодо ознайомлення зі STEM-професіями.

 

Високий

Впровадження та розвиток STEM-освіти

1. Розвиток організаційної культури:

– цінності STEM-освіти підтримує переважна більшість учасників освітнього процесу та громада;

– більшість (80%) педагогічної спільноти пройшли курси підвищення кваліфікації у контексті STEM-освіти,

– системно досліджується реалізація моделі STEM-освіти в ЗО, динаміка розвитку; ухвалюються своєчасні рішення за результатами моніторингового дослідження;

2. Розвиток політики закладу:

– розроблено модель STEM-освіти в ЗО, перспективний план роботи закладу освіти, впроваджено в освітній процес інтегровані навчальні програми;

– розвиток напрямів STEM-освіти забезпечено кваліфікованими педагогічними кадрами;

– налагоджена співпраця з партнерами та зацікавленими сторонами на основі договорів;

– здійснюється науково-дослідна робота.

3. Управління освітнім процесом

– впроваджено практики в освітній процес (предмети, гуртки, факультативи тощо) зі STEM-напрямів;

– системно реалізуються STEM-підходи через: STEM-уроки, STEM-проєкти, STEM-квести, STEM-тижні, STEM-фестивалі, STEM-табори тощо;

– сформовано сприятливе освітнє STEM-середовище: функціонують STEM-центр/лабораторія, експериментальна пришкільна ділянка з сучасним обладнанням тощо;

– у ЗО створені сприятливі психолого-педагогічні умови для творчої роботи усіх учасників освітнього процесу;

– створено мейкерські STEM-простори для реалізації якісної інклюзивної освіти;

– поширюється досвід роботи через інформаційні джерела: конференції, вебінари, семінари, круглі столи, фестивалі, конкурси, ЗМІ, фахові видання, методичні посібники, сайт ЗО, соціальні мережі тощо;

– учнівська молодь конкурентоспроможна і бере участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах;

– систематично проводяться заходи, що сприяють професійному самовизначенню здобувачів освіти: науково-просвітницькі акції, інженерні та STEM-тижні, наукові пікніки, фестивалі з мейкерства тощо.

У заході можуть брати участь заклади освіти державної, комунальної форми власності. Участь здійснюється за ініціативою закладу освіти на безоплатній основі.

Захід проходить у три етапи:

Перший етап (березень-червень) – підготовчий: анонсування, проведення STEM-майстерень для учасників заходу, підготовка і подання заявок шляхом заповнення анкети.

Другий етап (липень-серпень) – основний: реєстрація заявок, оцінювання матеріалів експертною комісією.

Третій етап (вересень-жовтень) – заключний: оголошення результатів, проведення фінальних заходів в областях та нагородження закладів освіти відзнаками Всеукраїнського заходу «Ми розвиваємо STEM».

Про терміни проведення заходу та подій, що проводяться у межах заходу організаційний комітет повідомляє через сайт ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та нормативні документи. Регламент Всеукраїнського заходу «Ми розвиваємо STEM» щорічно оновлюється відповідно потреб учасників та умов.

Координацію та організаційно-методичне забезпечення заходу здійснює відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Захід проводиться за сприяння співорганізаторів, перелік яких може поновлюватися кожного року.

Додаткову інформацію можна отримати через е-mail stemosvita@gmail.com

Документи, що регламентують проведення заходу

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р.

План заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 131-р.

Наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.10.2023 № 32 “Про проведення Всеукраїнського заходу «Ми розвиваємо STEM»

Наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 25.07.2023 № 21/03-46 “Про відзначення закладів освіти «Лідер розвитку STEM-освіти в Україні»

Регламент Всеукраїнського заходу «Ми розвиваємо STEM»

Лист ІМЗО від 25.03.2024 № 21/08-487 “Про проведення Всеукраїнського заходу «Ми розвиваємо STEM»”

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×