«Формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактор різнобічного розвитку особистості учня» на 2018 –2023 роки (наказ МОН України від 01 серпня 2018 року № 834)

База проведення:

Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Науковий керівник – Кондратова Людмила Григорівна, доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО Державного вищого закладу освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Мета – експериментально перевірити педагогічні умови розбудови інтегрованого освітнього середовища закладу ліцею на основі інтегрованого навчання, елементів STEAM-освіти, розробити та експериментально перевірити Модель формування інтегрованого освітнього середовища ліцею, в якому мистецтво та технології будуть відігравати пріоритетну та об’єднуючу роль.

Завдання експерименту:

визначити умови забезпечення експерименту: нормативно – правові, організаційні, методичні, кадрові та розробити критерії оцінювання результативності впровадження інтегрованого навчання в освітній процес та позашкільне мистецько-технологічне навчання та виховання учнів задля різнобічного розвитку особистості учня; розробити, апробувати та експериментально перевірити педагогічні умови та ефективність моделей формування інтегрованого освітнього середовища ліцею як фактору різнобічного розвитку особистості учня; зібрати комплекс методик та технологій впровадження інтегрованого навчання та елементів STEAM-освіти в освітньому закладі мистецько-технологічного спрямування; розробити навчально-методичний, наочний, аудіо-візуальний супровід навчання та методичні рекомендації для закладів освіти України щодо впровадження вітчизняного досвіду діяльності інтегрованого середовища як фактору різнобічного розвитку особистості учня; визначити рівень сформованості ключових компетентностей випускників та рівня їх різнобічного розвитку.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×