Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

Дата:
- 01/08/2023 - 31/10/2023
Час: 00:00 -00:00


0


У 2023 році Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Освіта та піклування» (Education & Care) з урахуванням соціокультурних та політико-економічних умов розвитку України, європейського вектору модернізації освіти держави, напрямів її реформування, новітніх наукових розробок і кращих практик у галузі дошкільної освіти, рекомендованої до впровадження Міністерством освіти і науки України (наказ №1121 від 23.10.2021).

У серпні-жовтні 2023 року пропонуємо педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти запланувати підвищення кваліфікації за вказаною освітньою програмою та долучитись до заходів з метою підготовки до виконання завдань піклування і розвитку дітей раннього та дошкільного віку, передбачених Програмою освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування» (Education & Care).

Для участі в підвищенні кваліфікації за освітньою програмою «Освіта і піклування» (Education & Care) просимо зареєструватись за допомогою Google форм, обравши оптимальну дату для участі в заходах щодо підвищення кваліфікації. У межах підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачено безоплатне навчання та за бажанням отримання сертифікату підвищення кваліфікації відповідно до організаційного внеску (3 години / 0,1 ЄКТС; 6 годин / 0,2 ЄКТС).

Серпень, 2023 р. Реєстрація учасників на підвищення кваліфікації до 25.08.2023 р. до 18.00 на програму «Освіта і піклування» (Education & Care), а саме:

для керівників ЗДО. Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток: https://forms.gle/NFj5aWVME8zXwavx6. Семінар відбудеться 29.08.2023 р. о 14.00.

для методистів ЗДО. Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-практична, технологічна компетентність, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність: https://forms.gle/4Km46hC9LkeAY8Gq6 . Семінар відбудеться 30.08.2023 р. о 14.00.

для вихователів ЗДО. Освітній напрям «Особистість дитини»: рухова компетентність, здоров’язбережувальна компетентність, особистісна компетентність: https://forms.gle/x8kn2HmGJB7mKCkq6. Семінар відбудеться 31.08.2023 р. о 14.00.

Вересень, 2023 р. Реєстрація учасників на підвищення кваліфікації до 22.09.2023 р. до 18.00 на програму «Освіта і піклування» (Education & Care), а саме:

для керівників ЗДО. Освітній напрям «Гра дитини»: ігрова компетентність: https://forms.gle/gaz7J57FHQmx9ing7 . Семінар відбудеться 25.09.2023 р. о 14.00.

для методистів ЗДО. Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток: https://forms.gle/EoEy127JmuWVYEUf9. Семінар відбудеться 26.09.2023 р. о 14.00.

для вихователів ЗДО. Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-практична, технологічна компетентність, сенсорнопізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність: https://forms.gle/BCDzrBnjRyntBQvU8 . Семінар відбудеться 27.09.2023 р. о 14.00.

Жовтень, 2023 р. Реєстрація учасників на підвищення кваліфікації до 26.10.2023 р. до 18.00 на програму «Освіта і піклування» (Education & Care), а саме:

для керівників ЗДО. Освітній напрям «Дитина в соціумі»: соціально-громадянська компетентність: https://forms.gle/mNXD9em6hzcDPgKt7 . Семінар відбудеться 27.10.2023 р. о 14.00.

для методистів ЗДО. Освітній напрям «Особистість дитини»: рухова компетентність, здоров’язбережувальна компетентність, особистісна компетентність: https://forms.gle/Dy1g6fiU53BKUJ6w6. Семінар відбудеться 30.10.2023 р. о 14.00.

для вихователів ЗДО. Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток: https://forms.gle/8d6KHULHci5MJxzN8 . Семінар відбудеться 31.10.2023 р. о 14.00.

Довідки за телефоном: Шарова Тетяна Михайлівна +38(097)-73-88-355, Коломоєць Галина Анатоліївна +38(097)-842-32-67.

Запрошуємо до співпраці  заклади дошкільної освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×