Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми психології розвитку особистості»

Дата:
- 12/05/2023
Час: 00:00 -23:59


0


Шановні колеги! Запрошуємо Вас 12 травня 2023 року взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми психології розвитку особистості», що проходитиме у змішаному форматі.

До участі у роботі конференції запрошуються викладачі закладів вищої освіти, науковці, докторанти, аспіранти, студенти, керівники експериментальних закладів освіти з питань розвитку успішної особистості, методисти та вчителі.

Напрями роботи конференції:

  1. Теоретичні та методологічні проблеми розвитку соціально успішної особистості в контексті європейського вибору України.
  2. Психолого-педагогічні та методичні проблеми забезпечення психічного здоров’я дитини у закладах освіти в умовах війни.
  3. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки вчителя та психолога в умовах дистанційної освіти.
  4. Психологічні засоби надання допомоги особистості, яка зазнала психічних розладів у наслідок травматичних подій.

Учасники конференції отримують сертифікат про підвищення кваліфікації – 0,5 кредита (15 год)

У результаті роботи буде видано електронний збірник матеріалів конференції (тез), який буде розміщено на офіційному сайті Педагогічного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова.

Учасники мають можливість подати статтю в Електронне наукове фахове видання «Технології розвитку інтелекту», який включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» з психології.

Більш детальна інформація за посиланням: https://psytir.org.ua

Матеріали для електронного збірника та оплату участі у конференції необхідно надіслати на е-mail: konfpf@gmail.com до 03 травня 2023 року (включно).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рекомендований обсяг матеріалів від 2 до 5 сторінок. 2. Електронна версія тексту надсилається у текстовому редакторі Microsoft Word (розширення – doc або dосх). Шрифт – Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; усі поля сторінки – 2,0 см: вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. Переноси не допускаються. 3. Прізвище та ініціали автора/авторів (шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю). 4. Повна назва закладу/установи (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю). 5. Назва публікації (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру). 6. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Список використаних джерел» (Кегль – 12, інтервал – 1,5). Посилання наводяться в квадратних дужках; [1, с.123], де 1 – порядковий номер у списку використаних джерел, 123 – номер сторінки.

Учасники конференції мають до 05 травня 2023 року заповнити Google-форму за посиланням: https://forms.gle/vyghUSUushVDYbJ27

Контактні телефони: (097)983-85-17 (Сергата Інеса Олегівна, викладач кафедри практичної психології).

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×