Викладачі

Сафонов Юрій Миколайович

Заступник директора ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"

доктор економічних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України

Стаж наукової роботи – 25 років

Профілі в наукометричних базах:

Сфера професійних інтересів:

 • розвиток сфери освіти та механізм її фінансування;
 • макроекономічні основи управління національною економічною безпекою;
 • публічне управління та адміністрування;
 • публічний сектор національної економіки;
 • макроекономічний аналіз національної економіки;
 • форсайт в публічному управлінні та формуванні економічної політики
 • інклюзивний розвиток, соціальна та публічна політика.

 

Завалевський Юрій Іванович

Перший заступник директора ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"

доктор педагогічних наук, професор,

Заслужений працівник освіти України

Стаж наукової роботи – 25 років

Профілі  науковометричних базах:

       • Профіль науковця на порталі НБУВ: Завалевський Юрій Іванович 
       • Google Академія: Завалевський Юрій Іванович
       • ORCiD ID: 0000-0003-1904-6642
       • Publons: Yurii Zavalevskyi 
       • Researchgate: Yurii Zavalevskyi 

Сфера професійних інтересів:

 • розвиток сфери освіти;
 • науковий супровід розвитку авторських шкіл України;
 • науковий супровід реалізації концепції Нової української школи;
 • розроблення та впровадження науково-методичної системи формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності;
 • впровадження Державних стандартів у галузі освіти;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи закладів загальної середньої та позашкільної  освіти;
 • державно-громадське управління закладом освіти;
 • науковий супровід проведення експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти. 

 

Пушкарьова Тамара Олексіївна

начальник відділу проектної діяльності, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор

науковий керівник освітньої технології “Росток” та проєкту "Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями «Академія інноваційного розвитку освіти»

Стаж наукової роботи - 31 рік

Профілі в наукометричних базах:

Сфера професійних інтересів:

 • розвиток сфери освіти
 • Інноваційне освітнє проектування
 • публічне управління та адміністрування;
 • соціальна та публічна політика;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи закладів загальної середньої, позашкільної освіти;
 • організація та методичний супровід проведення експериментальної роботи в закладах освіти;
 • моделювання сучасного інноваційного закладу освіти;
 • організація методичної роботи в закладі освіти з професійного зростання вчителя;
 • державно-громадське управління закладом освіти.

 

Клокар Наталія Іванівна

доктор педагогічних наук, професор,

Заслужений працівник освіти України

експерт ДСЯО, супервізор

Стаж наукової роботи - 21 рік

Профілі в наукометричних базах:

 

Сфера професійних інтересів:

 • освітній менеджмент;
 • післядипломна педагогічна освіта;
 • публічне управління та адміністрування;
 • сучасні моделі підвищення кваліфікації педагогічних і управлінських кадрів;
 • розвиток професійних компетентностей управлінських кадрів галузі освіти;
 • підготовка резерву управлінських кадрів галузі освіти;
 • управління розвитком освіти регіону, територіальної громади;
 • оптимізація мережі закладів освіти;
 • демократизація управління закладом загальної середньої освіти;
 • автономія закладу загальної середньої освіти;
 • побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • супервізія в Новій українській школі.

 

Шапошников Костянтин Сергійович

начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

доктор економічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Стаж наукової роботи - 17 років

Профілі в наукометричних базах:

Сфера професійних інтересів:

 • інституціональна економіка;
 • стратегії економічного розвитку;
 • корпоративне управління.

 

Кремінський Борис Георгійович

головний науковий співробітник відділу роботи з обдарованою молоддю

доктор педагогічних наук

Заслужений вчитель України

Стаж наукової роботи - 28 років 

Профілі у наукометричних базах:

 

Сфера професійних інтересів:

 • методика навчання фізики; 
 • теорія і практика роботи з інтелектуально обдарованою молоддю;
 • наукові засади організації та проведення інтелектуальних змагань;
 • концептуальні засади, підходи та методи оцінювання якості знань з фізики.

 

Коломоєць Галина Анатоліївна

начальник відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти

кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України 

психолог, тренер, фасилітатор, експерт

Посол миру, Жінка освітянин року - 2019

Стаж наукової роботи - 11 років 6 місяців

Профілі в наукометричних базах:

       • Google Академія: Галина Коломоєць
       • ORCID ID: 0000-0002-4315-3977

Сфера професійних інтересів:

 • розробка законодавчих актів, наказів, листів, модельних та навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій;
 • розробка та координація інноваційних освітніх проєктів всеукраїнського рівня з цифрової освіти, «Здорова Україна», індексу здоров’я, дослідницьких методик навчання, кібербезпеки, фізичної культури, громадянської освіти та патріотичного виховання;
 • організація заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів, Інтернет-конференцій, семінарів, тренінгів, Літніх шкіл, майстер-класів, вебінарів;
 • співорганізатор та член журі Global Teacher Prize Ukraine, Всеукраїнських військово-спортивних ігор, фестивалів для учнів руху Олександра Педана «JuniorZ»; Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів «Веб-сайт закладів освіти», «Малюнок, лист, вірш», присвячений дню матері, фотоконкурсу «Ми люди Землі».

 

Кириленко Світлана Володимирівна

начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи

кандидат педагогічних наук

Стаж наукової роботи - 30 років

Профілі в наукометричних базах:

 

Сфера професійних інтересів:

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи закладів загальної середньої, позашкільної освіти;
 • розвиток Національної мережі шкіл здоров’я;
 • науково-методичний супровід розвитку авторських шкіл України;
 • організація та методичний супровід проведення експериментальної роботи в закладах освіти;
 • моделювання сучасного інноваційного закладу освіти;
 • організація методичної роботи в закладі освіти з професійного зростання вчителя;
 • державно-громадське управління закладом освіти.

 

Паржницький Віктор Валентинович

начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти

кандидат педагогічних наук

лауреат Державної премії України в галузі освіти

Стаж наукової роботи - 35 років 

Профілі у наукометричних базах:

       • ORCID ID: 0000-0003-0736-4694 Viktor Parzhnytskyi

 

Сфера професійних інтересів:

 • перспективи розвитку професійної освіти України;
 • сучасні новітні технології у навчально-виробничому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • удосконалення змісту професійної освіти на компетентнісній основі;
 • система професійних кваліфікацій в Україні.

 

Мельник Оксана Миколаївна

завідувач сектору науково-методичного розвитку інформаційно-цифрової компетентності відділу цифрових освітньо-наукових систем

кандидат педагогічних наук, старший дослідник

Стаж наукової роботи - 17 років

Профілі в наукометрічних базах:

Сфера професійних інтересів:

 • використання ІКТ в освітньому процесі;
 • формування безпечного інформаційно-освітнього середовища закладу освіти;
 • розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників та керівних кадрів закладу освіти;
 • організація дистанційної форми навчання;
 • науково-методичний супровід використання електронних освітніх ресурсів для навчання у закладах освіти;
 • розробка та координація інноваційних освітніх проєктів всеукраїнського рівня з питань ІКТ в освіті;
 • безпечний інтернет.

 

Бережна Таміла Іванівна

вчений секретар

кандидат педагогічних наук

Стаж наукової роботи – 16 років

Профілі науковометричних базах:

       • Профіль науковця на порталі НБУВ: Бережна Таміла Іванівна
       • Google Академія: Бережна Таміла Іванівна
       • ORCiD ID: 0000-0002-4626-6133
       • Publons: Tamila Berezhna
       • Researchgate: Tamila Berezhna

 

Сфера професійних інтересів:

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи закладів загальної середньої освіти;
 • розвиток Національної мережі Шкіл здоров’я;
 • моделювання здоров’язбережувального середовища у закладах освіти;
 • підготовка вчителя до впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес;
 • організація та методичний супровід проведення експериментальної роботи в закладах загальної середньої освіти.

 

Удалова Олена Юріївна

завідувач сектору відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти

кандидат педагогічних наук, доцент

Стаж роботи - 11 років

Профілі в наукометричних базах:

      • Google Академія:  Удалова Олена Юріївна
      • ORCiD ID: 0000-0002-0619-0891 Olena Udalova

 

Сфера професійних інтересів:

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в практику роботи закладів освіти;
 • трансформація форм і методів навчання у закладах вищої освіти;
 • розвиток професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів освіти;
 • професійна адаптація здобувачів вищої освіти;
 • методика професійного навчання;
 • дистанційне навчання.

 

Кузнєцова Оксана Володимирівна

старший науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

кандидат педагогічних наук

Стаж наукової роботи - 9 років 5 місяців

Профілі в наукометричних базах:

      • Google Академія:  Кузнєцова Оксана Володимирівна
      • ORCiD ID:  0000-0002-4587-2350

 

Сфера професійних інтересів:

 • формування громадянської відповідальності у студентів;
 • забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у суспільстві;
 • формування сімейних цінностей у студентської молоді;
 • профілактика негативних проявів у поведінці студентів;
 • науково-методична діяльність щодо безпечного користування інформаційно-комунікативними технологіями неповнолітніми.

Заїка Тетяна Петрівна

старший науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

кандидат філософських наук

Стаж наукової роботи - 7 років 

Профілі у наукометричних базах:

 

Сфера професійних інтересів:

 • культура та особистість. Людина як суб'єкт культури. Закономірності культурної еволюції людства;
 • онтологічні, гносеологічні,  аксіологічні, герменевтичні виміри культури;
 • співвідношення загального й особливого, інваріантного та варіативного в розвитку культур;
 • філософські засади соціокультурного дискурсу України кінця ХІХ - початку ХХ століття.

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×