Ліцензійна справа

Концепція освітньої діяльності з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівних кадрів закладів освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки; галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньої програми “Модернізація технологій, змісту і методів навчання в сучасних закладах освіти” спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Модернізація технологій, змісту і методів навчання в сучасних закладах освіти» підвищення кваліфікації із спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”

Витяг з технічного плану ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” щодо пристосування входу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×