Програми STEM

Навчальна програма – це нормативний документ, що визначає коло основних компетентностей якими мають оволодіти учні у процесі навчання з певного предмету (дисципліни) та систему знань, умінь і навичок, які вони мають опанувати.
Навчальна програма містить: пояснювальну записку, перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, розподіл тем за роками навчання та час, відведений на вивчення всього курсу, обсяг знань, навичок і вмінь з даної навчальної дисципліни для кожної вікової категорії, перелік унаочнень та літератури для учнів, методичні рекомендації та літературу для вчителів, критерії оцінювання знань, навичок і вмінь з кожного виду діяльності тощо.

STEM- програмою прийнято вважати таку, яка відповідає основним критеріям:

  • актуальність та іноваційність змісту;
  • розумілість процесу реалізації програми (що конкретно роблять учні, які умови та обладнання необхідні для ефективної реалізації);
  • наявність методики, яка дозволяє використовувати програму у будь-якому навчальному закладі;
  • досягнення освітнього та виховного педагогічного результату та наявність інструментів для його вимірювання.

За терміном реалізації STEM- програми можуть бути:

  • короткострокові (від 02 до 24 годин);
  • курсові (для літніх шкіл, курсів тощо) (від 24 до 80 годин);
  • середньострокові (річні) (від 80 до 120 годин);
  • довгострокові, неперервної додаткової освіти (від 300 до 600 годин);

STEM – програми розробляються за такими основними напрямами:

  • інтегровані, міжпредметні навчальні програми;
  • робототехніка та інженерні розробки;
  • «розумні пристрої» Інтернету речей;
  • 3D- моделювання.

Наразі відбувається формування каталогу STEM програм, які рекомендовані МОН України для використання у навчальних закладах.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×