«Розвиток креативної особистості в художньо- освітньому просторі ліцею мистецтв» на 2021-2026 роки (наказ МОН України від 30 серпня 2021 року № 942)

База проведення:

Херсонський Таврійський ліцей Херсонської міської ради.

Науковий керівник – Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови розвитку креативної особистості в художньо-освітньому просторі ліцею мистецтв.

Завдання дослідження:

вивчити стан розробленості проблеми розвитку креативної особистості в педагогічній теорії та практиці;
обґрунтувати систему критеріїв оцінювання рівнів розвитку креативної особистості в художньо-освітньому просторі ліцею мистецтв; створити діагностичне забезпечення оцінювання рівнів розвитку креативної особистості в художньо-освітньому просторі ліцею мистецтв; теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку креативної особистості в художньо-освітньому просторі ліцею мистецтв; розробити структурно-функціональну модель художньо-освітнього простору з розвитку креативної особистості, який відображає театральний, образотворчий, музичний та хореографічний напрями освітньої підготовки ліцеїстів; розробити педагогічні технології залучення ліцеїстів до самостійної творчої діяльності з театрального, образотворчого, музичного і хореографічного напрямів освітньої підготовки ліцеїстів; розробити педагогічні методики впровадження структурно-функціональної моделі художньо-освітнього простору з розвитку креативної особистості в умовах театрального, образотворчого, музичного і хореографічного напрямів освітньої підготовки ліцеїстів; експериментально перевірити педагогічну ефективність упровадження структурно-функціональної моделі художньо-освітнього простору з розвитку креативної особистості; експериментально перевірити ефективність педагогічних технологій
залучення ліцеїстів до самостійної творчої діяльності з театрального, образотворчого, музичного і хореографічного напрямів освітньої підготовки ліцеїстів; експериментально перевірити ефективність педагогічних методик упровадження структурно-функціональної моделі художньо-освітнього простору з розвитку креативної особистості в умовах театрального, образотворчого, музичного і хореографічного напрямів освітньої підготовки ліцеїстів.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×