«Розроблення і впровадження навчально- методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки»» на 2018 – 2022 роки (наказ МОН України від 03.08.2018 № 836)

База проведення:

142 заклади загальної середньої освіти України.

Наукові керівники – Ільченко Віра Романівна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу Інституту педагогіки НАПН України; Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України; Шабанов Дмитро Андрійович, доктор біологічних наук, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Степанюк Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри
загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор; Дьоміна Інна Олександрівна, біохімік,
біотехнолог, вчитель біології, хімії, природознавства, співзасновник школи сучасних наук ScienceGen та освітнього проєкту SOM.Science.

Мета – проєктування, наукового обґрунтування дидактичних засад створення та експериментальної перевірки навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів “Природничі науки”, підготовка та
перепідготовка вчительських кадрів.

Завдання:

наукове обґрунтування дидактичних засад створення навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів; проєктування і розроблення навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів; підготовка вчителів до впровадження курсу в освітню практику; здійснення експериментального навчання; забезпечення наставницької підтримки вчителів експериментальних закладів освіти; моніторинг ефективності результатів експерименту; узагальнення результатів експериментального навчання, коригування навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу; інформування педагогічної спільноти і громадськості про хід та результати експерименту.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×