«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки середньому загальноосвітньому навчальному закладі» на 2015-2025 роки (наказ МОН України від 17 січня 2015 року № 22)

База проведення:

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Олега Ольжича.

Науковий керівник – Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України.

Мета дослідження – розробити модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в закладі загальної середньої освіти в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.

Завдання дослідження:

розробити та експериментально апробувати теоретичну модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в закладі загальної середньої освіти; розробити методику перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику; розробити практичні рекомендації щодо психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в закладі загальної середньої освіти.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×