Інноваційний освітній проєкт за темою «Організаційні та науково- методичні умови створення STEM-центрів» на 2022–2027 роки

База реалізації Проєкту: заклади загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної та вищої освіти Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Донецької, Київської, Полтавської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Інститути / університети:

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради;
Запорізький національний університет;
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»;
Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського;
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти;
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Науковий керівник:

Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Автор ініціативи:

Дзюба Антон Миколайович, голова правління благодійної організації «Благодійний фонд «Фонд освітніх ініціатив».

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити організаційні та науково-методичні умови створення та функціонування STEM-центрів як хабів освітніх хай-тек Національного освітнього технопарку в умовах реформування освітньої галузі та впровадження НУШ, цифровізації та цифрової трансформації.

Завдання:

визначити організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів;
розробити та експериментально перевірити програмне та навчально-методичне забезпечення діяльності STEM-центрів в умовах реалізації нового Державного стандарту базової та профільної загальної середньої освіти;
визначити умови функціонування регіонально розподіленої мережі STEM-центрів, яка має включати:
обласний STEM-центр як структурний підрозділ обласного закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності або структурний підрозділ обласного комунального підприємства (установи, закладу) або як окреме комунальне підприємство (установа, заклад) у тому числі міжшкільний ресурсний центр;
локальні філії обласного STEM-центру (мережеві ресурсні центри) на базі закладів вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої (за окремих умов) та позашкільної освіти, МАН, міжшкільних ресурсних центрів;
удосконалити і запровадити ефективні форми мережевої освітньої комунікації на базі STEM-центрів;
розробити стратегію підготовки вчителів до впровадження STEM-освіти та запровадити відповідні освітні програми на базі STEM-центрів;
підготувати та апробувати програми підвищення кваліфікації STEM-педагогів та навчально-методичну літературу (посібники, методичні рекомендації тощо) щодо створення та функціонування STEM-центрів;
уточнити та науково обґрунтувати критерії оцінки рівнів готовності суб’єктів дослідницької діяльності до впровадження STEM-освіти, розвитку STEM-освіченості, STEM-компетентностей і дібрати відповідний діагностичний інструментарій;
розробити навчально-методичні рекомендації щодо умов упровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, організації і змісту роботи STEM-лабораторії на базі закладу загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти;
розробити та експериментально перевірити стратегію сервісного супроводження STEM-центрами реформи НУШ;
визначити організаційні умови супроводу STEM-центрами впровадження профільного навчання;
визначити організаційні умови підготовки фахівців професій найближчого майбутнього на базі обласного STEM-центру та його локальних філій;
розробити та експериментально перевірити систему заходів для реінтеграції та гармонізації тимчасово переміщених осіб у нових громадах;
створити нові можливості для запровадження елементів освіти третього віку (50+);
визначити організаційні умови мережевої форми здобуття освіти з метою формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, зокрема здатність спілкуватися англійською мовою з носіями;
уточнити умови створення STEM-центрів на базі опорних ліцеїв (закладів загальної середньої освіти ІІІ ст.), закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
розробити пропозиції до варіативної частини типової освітньої програми  ліцею, типової освітньої програми закладу професійної (професійно-технічної) освіти, з використанням новітніх технологій STEM-освіти для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти;
розробити та запровадити електронний портал науково-методичної підтримки STEM-спільноти освітян;
провести моніторинг ефективності результатів Проєкту;
узагальнити результати експериментальної роботи, провести коригування механізмів забезпечення функціонування STEM-центрів;
інформувати педагогічну спільноту та громадськість про хід та результати Проєкту.

 

Наказ МОН від 12.08.2022 № 741 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років

Заявка на реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років

Програма реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років

Програма І (організаційно-підготовчлгл) етапу реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років

Наказ МОН від 31.01.2023 № 103 «Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів» у червні 2022 – травні 2027 років та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 741.

 

 

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×