Нормативно-правові акти з реформування вищої освіти

І. Акти Верховної Ради України

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
 1. Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №531 «Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1045 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»
 1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1047 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»
 1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266»
 1. Постанова КМУ  від 22 листопада 2017 року №912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»
 1. Постанова КМУ від 31 січня 2018 р. № 41-р «Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ  від 10 травня  2018 року №347 « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”
 1. Постанова КМУ  від 29 серпня 2018 року №673 « Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 27 грудня 2018 року №1130  Зміни до постанови КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Розпорядження КМУ від 27 грудня 2018 року № 1063-р «Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Наказ МОН від 03.03.2014 р. №209 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 р. №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації»
 1. Наказ МОН від 09.09.2014 №1006 «Про внесення змін до наказу МОН України від 17 червня 2008 року №537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 16.09.2014 № 1048 «Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VІІ «Про вищу освіту»
 1. Наказ МОН від 17.09.2014 р. №1050 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. №774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»
 1. Наказ МОН від 13.11.2014 р. №1310 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»
 1. Наказ МОН від 25.11.2014 №1392 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 09.07.2009 №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента»
 1. Наказ МОН від 26.01.2015 №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 1. Наказ МОН від 04.03.2015 р. № 235 « Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 № 811 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»;  від 21.05.2004 № 414 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес»
 1. Наказ МОН від 11.09.2015 р. №922 «Про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 27.10.2015 р. №1115 «Про внесення змін до наказу МОН від 11.09.2015 №922»
 1. Наказ МОН від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2015 №266»
 1. Наказ МОН від 26.11.2015 №1226 «Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 27.11.2015 №1246 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 07.12.2015 №1265 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.15 №1226»
 1. Наказ МОН від 14.01.2016 №15 «Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 14.01.2016 р. №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
 1. Наказ МОН від 26.01.2016 №53 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 19.02.2016 №136 «Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН  від 24.02. 2016 № 156 «Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу НМК сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»
 1. Наказ МОН від 06.04.2016 №375 «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»
 1. Наказ МОН від 12.04.2016 №419 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151» 
 1. Наказ МОН від 12.05.2016 р. №498 «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей»
 1. Наказ МОН від 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей»
 1. Наказ МОН від 31.05.2018 № 798 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506»
 1. Наказ МОН від 01.06.2016 р. № 600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»
 1. Наказ МОН від 25.07.2016 р. № 872 «Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 18.08.2016 р. №997 «Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2006 року №260»
 1. Наказ МОН від 27.10.2016 р. №1288 «Про затвердження Плану заходів із вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти на 2016/2017 навчальний рік»
 1. Наказ МОН від 13.03.2017 р. №373 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МОН України (наказ МОН від 10.02.2010 р. №99 «Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні»; наказ МОН від 10.02 2010 №101 «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів»)
 1. Наказ МОН від 13.04.2017 №592 «Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та кількості осіб, які мають бути відібраними до їх складу»
 1. Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506»
 1. Наказ  МОН України  від 02 жовтня 2017 року № 1332 «Про утворення робочої групи з розроблення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році»
 1.  Наказ МОН України від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти»
 1. Наказ МОН України від 21 грудня 2017 року № 1648 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 01.06.2016 №600 «Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти»
 1. Наказ МОН України від 18 січня 2018 року № 54 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки»
 1. Наказ МОН України від 15 січня 2018 року № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»
 1. Наказ МОН від 16 лютого 2018 року “Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2018 р. № 299/31751)
 1. Наказ МОН України від 23 лютого 2018 року № 83 «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. №227/31679)»
 1. Наказ МОН України від 27 лютого 2018 року № 205 « Про організаційні питання проектування інформаційної системи збору та аналізу фінансових даних діяльності у сфері вищої освіти»
 1. Наказ МОН України від 07 березня 2018 року №237 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 18 січня 2018 року № 54»
 1. Наказ МОН України від 15 березня 2018 року № 246 «Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що відносяться до категорій з цивільного захисту»
 1. Наказ МОН України від 16 березня 2018 року № 78/169 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2013 року № 521/1041 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. № 328/31780)»
 1. Наказ МОН від 19 березня 2018 року  “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2018 р. № 402/31854)
 1. Наказ МОН України від 22 березня 2018 року № 270 « Про затвердження деяких нормативно правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році»
 1. Наказ МОН від 12 квітня 2018 р. “Про внесення змін до Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. №532/31984)
 1. Наказ МОН України від 26 квітня 2018 року № 435 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 20 березня 2018 року № 266 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»
 1. Наказ МОН України від 18 травня 2018 року № 502  “Про затвердження Змін до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. № 710/32162)
 1. Наказ МОН України від 15 червня 2018 року №652 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74″ (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2018 р. № 993/32445)»
 1. Наказ МОН України від 19 червня 2018 року  № 659 «Про оголошення відбору з метою забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних»
 1. Наказ МОН України від 20 червня 2018 року № 661 «Про створення Робочої групи з розробки Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»
 1. Наказ МОН України від 25 червня 2018 року № 687 Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році»
 1. Наказ МОН України від 25 жовтня 2018 року № 1150 «Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 28 листопада 2018 року №1315 “Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2018 р. № 1410/32862)
 1. Наказ МОН України від 09 січня 2019 року № 16 «Про утворення робочої групи з доопрацювання законопроекту «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)»
 1. Наказ МОН України від 07 лютого 2019 року №150 «Про створення комісії для відбору кандидатів до складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України»
 1. Наказ МОН України від 07 лютого 2019 року №151 «Про оголошення конкурсного відбору членів сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»

Листи:

 1. Лист МОН від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього  процесу»
 2. Лист від 11.03.2015 №1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін»
 3. Лист МОН від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 4. Лист МОН від 28.04.2015 р. №1/9-216 «Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
 5. Лист МОН від 24.07.2015 р. №1/9-355 «Щодо строку дії ліцензії»
 6. Лист МОН від 25.09.2015 р. №1/9-454 «Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах»
 7. Лист МОН від 23.11.2015 р. №1/9-561 «Щодо проектів Актів узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу»
 8. Лист МОН від 15.01.2016 №1/11-240 «Щодо розробки стандартів вищої освіти»
 9. Лист МОН від 19.01.2016 №1/11-36 «Щодо нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 10. Лист МОН від 29.01.2016 №1/9-49 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 11. Лист МОН від 05.02.2016 №1/9-64 «Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 12. Лист МОН України від 05.02.2016 № 1/9-62 «Щодо організації навчального процесу»
 13. Лист МОН України від 08.02.2016 № 1/9-67 «Про завершення верифікації переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові в 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за бюджетні кошти»
 14. Лист МОН від 02.03.2016 р. №1/9-114 «Про затвердження Ліцензійних умов»
 15. Лист МОН від 26.05.2016 р. №1/9-263 «Про деякі питання імплементації Закону України «Про вищу освіту»
 16. Лист МОН України від 26.05.2016 «Керівникам вищих навчальних закладів»
 17. Лист МОН від 06.03.2017 р. №1/9-125 «Про проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2017 р.»
 18. Лист МОН України від 30.11.2017 № 1/11-1655 «Про надання роз’яснень (Щодо встановлення часових меж використання ліцензованого обсягу з метою друку дипломів)»
 19. Лист МОН України від 11 квітня  2018 № 1/9-215 “Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу національного”
 20. Лист МОН України від 23 квітня 2018 року № 1/9-257 Керівникам закладів вищої освіти
 21. Лист МОН України від 20 червня 2018 року № 1/9-401 “Щодо надання роз’яснень»
 22. Лист МОН України МОН України від 05 червня 2018 року № 1/9-377 «Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм»
 23. Лист МОН 1/9-434 від 09 липня 2018 року “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”
 24. Лист МОН України МОН України від 10 липня 2018 року № 1/9-439 «Про приведення у відповідність шифрів та назв спеціалізацій спеціальності 035 Філологія»
 25. Лист Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 року № 6.7-1120 «Про необхідність забезпечення доступності навчальних приміщень»
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×