Нормативно-правові акти з реформування вищої освіти

І. Акти Верховної Ради України

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
 1. Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №531 «Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
 1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1045 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»
 1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1047 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»
 1. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266»

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Наказ МОН від 03.03.2014 р. №209 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 р. №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації»
 1. Наказ МОН від 09.09.2014 №1006 «Про внесення змін до наказу МОН України від 17 червня 2008 року №537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 16.09.2014 № 1048 «Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VІІ «Про вищу освіту»
 1. Наказ МОН від 17.09.2014 р. №1050 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. №774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»
 1. Наказ МОН від 13.11.2014 р. №1310 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»
 1. Наказ МОН від 25.11.2014 №1392 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 09.07.2009 №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента»
 1. Наказ МОН від 26.01.2015 №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 1. Наказ МОН від 04.03.2015 р. № 235 « Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 № 811 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»;  від 21.05.2004 № 414 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес»
 1. Наказ МОН від 11.09.2015 р. №922 «Про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 27.10.2015 р. №1115 «Про внесення змін до наказу МОН від 11.09.2015 №922»
 1. Наказ МОН від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2015 №266»
 1. Наказ МОН від 26.11.2015 №1226 «Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 27.11.2015 №1246 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 07.12.2015 №1265 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.15 №1226»
 1. Наказ МОН від 14.01.2016 №15 «Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 14.01.2016 р. №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
 1. Наказ МОН від 26.01.2016 №53 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 19.02.2016 №136 «Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН  від 24.02. 2016 № 156 «Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу НМК сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»
 1. Наказ МОН від 06.04.2016 №375 «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»
 1. Наказ МОН від 12.04.2016 №419 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151» 
 1. Наказ МОН від 12.05.2016 р. №498 «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей»
 1. Наказ МОН від 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей»
 1. Наказ МОН від 31.05.2018 № 798 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506»
 1. Наказ МОН від 01.06.2016 р. № 600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»
 1. Наказ МОН від 25.07.2016 р. № 872 «Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Наказ МОН від 18.08.2016 р. №997 «Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2006 року №260»
 1. Наказ МОН від 27.10.2016 р. №1288 «Про затвердження Плану заходів із вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти на 2016/2017 навчальний рік»
 1. Наказ МОН від 13.03.2017 р. №373 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МОН України (наказ МОН від 10.02.2010 р. №99 «Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні»; наказ МОН від 10.02 2010 №101 «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів»)
 1. Наказ МОН від 13.04.2017 №592 «Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та кількості осіб, які мають бути відібраними до їх складу»
 1. Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506»

Листи:

 1. Лист МОН від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього  процесу»

 1. Лист від 11.03.2015 №1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін»
 1. Лист МОН від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 1. Лист МОН від 28.04.2015 р. №1/9-216 «Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
 1. Лист МОН від 24.07.2015 р. №1/9-355 «Щодо строку дії ліцензії»
 1. Лист МОН від 25.09.2015 р. №1/9-454 «Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах»
 1. Лист МОН від 23.11.2015 р. №1/9-561 «Щодо проектів Актів узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу»
 1. Лист МОН від 15.01.2016 №1/11-240 «Щодо розробки стандартів вищої освіти»
 1. Лист МОН від 19.01.2016 №1/11-36 «Щодо нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 1. Лист МОН від 29.01.2016 №1/9-49 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
 1. Лист МОН від 05.02.2016 №1/9-64 «Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
 1. Лист МОН України від 05.02.2016 № 1/9-62 «Щодо організації навчального процесу»
 1. Лист МОН України від 08.02.2016 № 1/9-67 «Про завершення верифікації переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові в 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за бюджетні кошти»
 1. Лист МОН від 02.03.2016 р. №1/9-114 «Про затвердження Ліцензійних умов»
 1. Лист МОН від 26.05.2016 р. №1/9-263 «Про деякі питання імплементації Закону України «Про вищу освіту»
 1. Лист МОН України від 26.05.2016 «Керівникам вищих навчальних закладів»
 1. Лист МОН від 06.03.2017 р. №1/9-125 «Про проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2017 р.»
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×