Нормативно-правові акти щодо автономії ЗВО

I. Акти Верховної Ради України.

II. Акти Кабінету Міністрів України.

III. Акти Міністерства освіти і науки України.

 

І. Акти Верховної Ради України

 1. Закон України «Про вищу освіту», 1 липня 2014 р. №1556-VII.
 • організаційна автономія (ст. 1. п.п.1.1; ст.2 п.3; ст.3 п.п.3.5; ст.8 п.п.3.2; ст.23 п.4; ст.29 п.п.3.7; ст.30 п.п.5.3, п.п.5.4, п.п.5.6; ст.32 п.п.2.14, п.п.2.15, п.п.2.20; ст.67 п.1);
 • фінансова автономія (ст.29 п.п.3.1., п.п.3.5, п.4; ст.30 п.п.5.2, п.п.5.8; ст.32 п.п.2.23; ст.59 п.2; ст.62 п.8; ст.73 п.7);
 • кадрова автономія (ст.30 п.п.5.5, п.п.5.9; ст.32. п.п.2.4, п.п.2.5, п.п.2.6, п.п.2.11, п.п.2.12; ст.36 п.п.2.14; ст.55 п.5, п.10);
 • академічна автономія ( ст.1 п.п.1.2, п.п.1.3; ст.10 п.5; ст.29 п.п.3.1, п.п.3.2, п.п.3.3, п.п.3.4; ст.30 п.п.5.7; ст.32 п.п.2.1, п.п.2.2, п.п.2.3, п.п.2.9, п.п.2.10; ст.48 п.2, п.3, п.4; ст.50 п.3, ст.56 п.2).

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 927 «Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету»
 2. Постанова КМУ від 2 вересня 2015 р. № 719 «Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури»
 3. Постанова КМУ від 19 серпня 2015 р. № 634 «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою»
 4. Постанова КМУ від 20 травня 2015 р. № 305 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796» («Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»)
 5. Постанова КМУ від 26 серпня 2015 р. № 657 «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг»
 6. Постанова КМУ від 5 грудня 2014 р. № 726 Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» (затверджено Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, а також типову форму контракту з керівником державного вищого навчального закладу)
 7. Постанова КМУ від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»
 8. Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

 1. Наказ МОН від 02.07.2015 № 705 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах»
 2. Наказ МОН від 28.10.2015 № 1119 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2013 року №12»
 3. Наказ МОН України від 13.10.2015 р. № 1082 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН від 11 січня 2014 року № 26»
 4. Наказ МОН від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»
 5. Наказ МОН від 07.10.2015 № 1015 «Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.02 №744»
 6. Наказ МОН від 17.06.2016 № 688 «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу»
 7. Наказ від 18.11.2015 № 1184 «Щодо внесення змін до Технічних вимог до апаратного та програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» (забезпечення в ЄДЕБО обліку навчання здобувачів вищої освіти за програмою академічної мобільності)
 8. Наказ МОН від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 9. Наказ МОН від 04.03.2015 р. № 235 « Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України  від 20.10.2004 № 811 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»;  від 21.05.2004 № 414 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес».
 10. Наказ МОН від 09.11.2015 р. № 1152 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2013 року № 584 «Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України»
 11. Наказ МОН від 28.12.2015 р. № 1363 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 08 грудня 1995 року № 340 «Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України»
 12. Наказ МОН від 28.12.2015 № 1364 «Про визнання таким, що втратили чинність, деяких наказів»
 13. Наказ МОН України від 27 лютого 2018 року № 205 «Про організаційні питання проектування інформаційної системи збору та аналізу фінансових даних діяльності у сфері вищої освіти»
Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×