Навчально-методична література для ЗФПО

Навчальні посібники

Багнюк А.В. Мікробіологія та фізіологія харчування: навч. посібник. Рівне : Волин. обереги, 2020. 264 с.
Білецький В. В. Фізика і астрономія на календарі: навчальний посібник. Рівне : Волинські обереги, 2021. 388 с.
Біда О.Ю., Бочко О.І., Рій І.Ф. Електронні геодезичні прилади: навчальний посібник. 2021. 336 с.
Грона Н., Ющенко В., Попружна О. Українська мова. Синтаксис: навчальний посібник. 2021. 170 с.
Денисова А. Інформатика. Основи інформатики та комп’ютерної техніки: курс лекцій. 2022. 110 с.
Кабаненко А.  М. Українська мова за професійним спрямуванням: посібник для проведення практичних та самостійних робіт. 2021. 100 с.
Пилипенко Л.М. Математика: навчальний посібник. Кременчук, 2021. 194 с.
Пономаренко Н. Граматика інфо-медійної грамотності: навчальний посібник. Суми. 2021. 123 с.
Пономаренко Н. , Трубанова Д. Мова ворожнечі в журналістиці – хвороба без кордонів? Суми: 2021.  82 с.
Слободнюк Р. Є. Хімія для коледжів: навчальний посібник. 2020. 180 с.
Чиримпей О.Є. Текстовий редактор MS Word: навчальний посібник.2022. 90 с.
Чиримпей О.Є. Табличний процесор MS Excel: навчальний посібник.2022. 120 с.
Цирульник С.М. Arduino Learner Kit. Практикум з інформаційних технологій. 2022. 155 с.
Холобцева І.П. Технологія харчових концентратів: навчальний посібник. 2023. 270 с.
Швидун Ю.В. Оціночна діяльність: навчальний посібник. 2023. 120 с.
Ейхман О. А. Основи дизайну та естетичного оформлення закладів розміщення: навчальний посібник. 2021. 220 с.

Методичні розробки, методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (протокол №6 від 29.07.2005 року)
Кукушкін Д. Колеснікова В. Основи маркетингу: навчальний посібник (базовий рівень). 2021. 30 с.
Надутенко М., Пономаренко Н., Семеног О. Електронні словники Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України в освітньому процесі. Суми. 2021. 56 с.

 

Електронні словники Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України в освітньому процесі.

Савенко О. О., Матяшева О.Б., Руденко Ю.М. Діяльність бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інформаційно-комунікативному просторі: методичні рекомендації. 2021. 50 с.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×