Матеріали конференцій

Педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського – джерело ідей для реформування сучасної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 лютого 2024 року)

Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2023 р.) 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2022” (20 жовтня 2022 року)

Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 жовтня 2022 року)

Частина 1. https://drive.google.com/file/d/1an2uS6u3sq84gT3LJlFvnFdUYc_yj_77/view?usp=sharing

Частина 2. https://drive.google.com/file/d/12MEmoLPEMMvLNwgo3rJdYpkH4t-kS15Q/view?usp=sharing

Частина 3. https://drive.google.com/file/d/1xmnPGgAPdppErSx4psAaZonPYos6Y8Ow/view?usp=sharing

Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (03 листопада 2022 року). За заг. ред. Ю. В. Ївженка, Київ, 2022.

ч.1.

https://drive.google.com/file/d/13PELybdJIpErdtjOvMlp2zl2YaIvRGqO/view?usp=sharing
ч.2.
https://drive.google.com/file/d/1X5T4cSPhOJ73O1pvOW4-jTK5-Dfw8koi/view?usp=sharing
ч.3.
https://drive.google.com/file/d/1NVjDFdT8ifbJ6o7otFzEVfXC4FcnATWj/view?usp=sharing

Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2023: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2023 р. в режимі онлайн) / упорядн.: Сафонов Ю. М., Паржницький В. В., Коломоєць Г. А., Шевчук Л. І., Кайтановська О.М., Шнюкова І.В., Шамралюк О.Л., 2023. 452 с.

Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України-2022: збірник матеріалів Всеукраїнської науково практичної конференції (м. Київ, 20 жовтня 2022 р.) / За ред. Паржницького В.В., Шевчук Л.І., Кайтановської О.М., Шнюкової І.В., Сиско Н.М., Шамралюк О.Л. Київ – Хмельницький, 2022. 392 с.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України – 2022” (20 жовтня 2022 року)

Інструментарій виховання в сучасних закладах освіти: реалізація творчих і соціально значущих програм, проєктів: зб. матер. наук.-практ. конф. [ред. кол. Т. Є. Федорченко, Безрук К. О., Ївженко О.В.].  Київ, 2022.  182 с.

Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО: збірн. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м.Київ, 22 листопада 2021 року/ за заг.ред. Ю. В. Ївженка, Київ, 2022. 336 с.

Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні тадиції, перевірені часом: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції II частина / за заг. ред. Ю.В. Ївженка. Полтава: 2022. Ч.2. 448 с.

Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ: Четверта хвиля, 2021. 256 с.

Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО: матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2021. Ч. 1. 324 с.

Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом: збірник матетеріалів Всеукраїнського науково-практичної конференції [за загальною редакцією к.пед.н. Ю.В. Ївженка]. Полтава: 2021. Ч1. 400 с.

Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів: зб. Матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х частинах, м. Київ, 30 вересня 2021 року, м. Київ, 2021. Ч1. 206 с.

Сучасні освітні середовища і проблеми професійної самореалізації педагогів: зб. Матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х частинах, м. Київ, 30 вересня 2021 року, м. Київ, 2021. Ч2. 206 с.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України» (02 квітня 2021 року)

Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції [за заг. редакцією М.О.Мороз, Ю.В.Ївженка]. – Бар: редакційно-видавничий центр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 2021. 248 с.

Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х частинах, м. Київ, 2 квітня 2021 р. Ч1. Суми, 2021. 336 с.

Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х частинах, м. Київ, 2 квітня 2021 р. Ч2. Суми, 2021. 362 с.

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 28 січня 2021 року / за заг. ред. Т. М. Антонюк, Л. М. Авдіковської, О. В. Кульбабської, О. С. Стрижаковської, Л. П. Українець. Чернівці: 2021. 262 с.

Інноваційні виховні технології у теорії і практиці сучасної освіти: зб. матеріалів наук.-практ. конф. [за заг. редакцією Т. Є. Федорченко, Ю. В. Ївженка]. Київ, 2021. 70 с.

Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у процесі освітньої діяльності коледжу: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Київ: Четверта хвиля. 2020. – 124 с.

Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 листопада 2020 р. (м. Київ, м. Кременчук) Ч1. [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Кременчук,  2020. – 406 с.

Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 листопада 2020 р. (м. Київ, м. Кременчук) Ч2. [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Кременчук,  2021. – 294 с.

Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти: Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Київ : Четверта хвиля, 2020. –160 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 94. 338 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 93. 184 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. 324 с.

Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської конференції “Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи”

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів» – Київ, 2019

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» (14 листопада 2018 року)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×