Матеріали конференцій

Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України» (02 квітня 2021 року)

Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України: зб. матеріалів ХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції [за заг. редакцією М.О.Мороз, Ю.В.Ївженка]. – Бар: редакційно-видавничий центр КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 2021. 248 с.

Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х частинах, м. Київ, 2 квітня 2021 р. Ч1. Суми, 2021. 336 с.

Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. у 2-х частинах, м. Київ, 2 квітня 2021 р. Ч2. Суми, 2021. 362 с.

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 28 січня 2021 року / за заг. ред. Т. М. Антонюк, Л. М. Авдіковської, О. В. Кульбабської, О. С. Стрижаковської, Л. П. Українець. Чернівці: 2021. 262 с.

Інноваційні виховні технології у теорії і практиці сучасної освіти: зб. матеріалів наук.-практ. конф. [за заг. редакцією Т. Є. Федорченко, Ю. В. Ївженка]. Київ, 2021. 70 с.

Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів у процесі освітньої діяльності коледжу: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Київ: Четверта хвиля. 2020. – 124 с.

Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 листопада 2020 р. (м. Київ, м. Кременчук) Ч1. [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Кременчук,  2020. – 406 с.

Актуальні проблеми діяльності закладів освіти у контексті формування життєвих перспектив особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24 листопада 2020 р. (м. Київ, м. Кременчук) Ч2. [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Кременчук,  2021. – 294 с.

Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти: Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції [за заг. редакцією Ю. В. Ївженка]. – Київ : Четверта хвиля, 2020. –160 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 94. 338 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 93. 184 с.

Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. 324 с.

Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської конференції “Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи”

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів» – Київ, 2019

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» (14 листопада 2018 року)

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×