Виховна робота. Схвалені рукописи

Список рукописів, які схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України:

Протокол від 12 березня 2013 року № 1:

методичний посібник для вчителів «Традиції та звичаї українців» (авт. І. Ю. Квасниця);

науково-методичний посібник «Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві» (авт. колектив: Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, Л. В. Єременко,  О. І. Ігнатова, С. В. Удовицька, А. І. Грітчина);

навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихователів «Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять» (авт. Лора Паркер Роерден, за заг. ред. Т. Л. Лях).

Протокол від 30 квітня 2013 року № 2:

посібник «Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні» (автори: Окушко Т. К., Пащенко О. В., Чиренко Н. В., Кравченко О. В., Зайченко А. Б., Чорна К. І.);

посібник «Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів» (авт. Третяк О. П.);

посібник «Збірник програм факультитивних курсів для роботи працівників психологічної служби школи» (за наук. ред. В. Г. Панка);

практико-орієнтований посібник навчальної програми «Сімейні цінності» (9 годин) для педагогічних працівників (авт. колектив: О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, В. Г. Панок);

навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) для педагогічних працівників (автори: В. І. Прит, С. І. Тесленко, З. В. Охрименко, Л. В. Корецька)

навчально-методичний посібник до навчальної програми «Сімейні цінності» (70 годин) для педагогічних працівників (авт. колектив: О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, В. Г. Панок);

посібник «Ризикована поведінка» (авт. Т. Ф. Алєксєєнко,  Кушнарьов С. В.).

Протокол від 03 грудня 2013 року № 3:

навчальна програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Кроки соціального самовизначення старшокласників» (авт. О. В. Крюкова);

посібник до програми «Управління гнівом» (автори: О. Ю. Кальчева,  О. К. Місяк);

навчально-методичний посібник «Введення у вибори для учнів 6-8 класів. Ситуація: вибори одного представника класу в учнівську раду» (автори: Патрик Триз, Ізабелль Бишель);

методичний посібник «Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: К. І. Чорна, В. А. Киричок, К. О. Журба, О. В. Роговиць,  І. М. Шкільна, Г. Г. Маруніна, Г. А. Назаренко);

комплект методичних рекомендацій: «Виховання культури гідності старшокласників дітей у позаурочній діяльності», «Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності», «Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи», «Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності», «Виховання основ культури гідності дошкільників», «Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів»  (автори: К. І. Чорна, І. М. Шкільна, К. О. Журба, В. А. Киричок,  О. В. Роговиць, Г. Г. Маруніна, Г. А. Назаренко).

Протокол від 21 березня 2014 року № 1:

навчально-методичний посібник «Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу» (автори: В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко);

навчальний посібник для класних керівників, психологів, соціальних педагогів, учителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, студентів педагогічних університетів «Педагогіка сімейного виховання: теорія і методика» (за редакцією С. С. Заєць);

навчально-методичний посібник «Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти» (автори: Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко);

навчально-методичний посібник «Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу» (авт. колектив: О. О. Єжова, С. В. Кириленко, В. М. Оржеховська та ін.);

методичні посібники для вихователів «Пізнаємо світ разом», «Граємо разом», «Подорожуємо Кримом разом» (авт. колектив: Л. Г. Мухоморіна,  М. В. Лопатіна та ін.);

робочі зошити до спецкурсу «Культура добросусідства» «Я, моя сім’я, мої сусіди» для учнів 1 класу, «Місце, де ми живемо» для учнів 2 класу, «Працюємо, вчимося та відпочиваємо разом» для учнів 3 класу, «Пишаймося Кримом» для учнів 4 класу (авт. колектив під керівництвом   М. А. Араджионі);

робочий зошит «Кримське багатоголосся» до спецкурсу «Культура добросусідства» для учнів 5 класу (авт. колектив під керівництвом  М. А. Араджионі);

програма виховного курсу «Донеччинознавство» для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та комплексу методичних посібників до курсу (авт. колектив: О. І. Чернишов, Л. І. Толкачова, Г. І. Ломакіна та ін.);

навчально-методичний посібник «Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища» (автори: В. І. Кириченко, О. О. Єжова).

Протокол від 24 червня 2014 року № 2:

навчально-методичний комплекс «Великий світ маленької дитини» (автори: Квасниця І. Ю., Квасниця А. В.);

навчально-методичний посібник «Позаурочна виховна робота з молодшими школярами» (автори: Н. В. Стаднік, О. М. Докукіна);

відеофільм «Чорно-біле кіно» (автор ідеї: А. Жуковський, головний режисер проекту: П. Кулінський, режисер-постановник: І. Мечик);

програма факультативного курсу «Вчимося демократії» (для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів) (авт.: Г. А. Назаренко);

відеозбірка «Духовне Намисто» (Анімаційна компанія «АРТ-Відео»);

робочий зошит до навчальної програми «Сімейні цінності» (35 годин) (автори: О. О. Барліт, І. О. Назаренко, В. І. Прит);

концепція школи, дружньої до дитини (автори: І. Д. Бех, І. Д. Звєрєва, О. О. Єжова, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко, Т. В. Воронцова,  В. С. Пономаренко).

Протокол від 14 жовтня 2014 року № 3:

методичні рекомендації «Професійне самовизначення старшокласників» (автори: Л. В. Повалій, І. М. Мачуська);

навчальний посібник «Зміст і методика виховної роботи в школі-інтернаті» (автори: О. П. Лугова, Т. П. Лугова);

комплект методичних рекомендацій та посібників щодо впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (автори: І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко, Р. Х. Вайнола, В. С. Петрович, Т. П. Цюман);

комплект навчально-методичних посібників «Формування навичок безпечної поведінки в старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, викликаних кризовими явищами в підлітковому середовищі» (За програмою «Відродження») (автори: Н. Д. Малічєва, Н. Г. Трухан,С. Я. Янакі, Т. О. Франко, О. В. Козловська-Слуцька);

навчально-методичний комплекс «Уроки довіри в сучасній школі» (за заг. редакцією Н. І. Лісової);

навчальний посібник «Курс юного патріота» (автор: М. В. Колесніченко);

засіб навчання «Конструктор «Мапа єдиної України» (автор:  М. В. Колесніченко);

методичні рекомендації «Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку» (автори: О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, К. М. Павицька);

методичний посібник «Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників» (автори: В. П. Горпинюк, О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, І. М. Мачуська, К. М. Павицька,  Л. В. Повалій, В. Г. Постовий, А. В. Хижняк, О. Л. Хромова);

програма підготовки педагогів до реалізації курсу «Сімейні цінності» в системі післядипломної освіти (автори: О. В. Мельник, Л. В. Корецька, В. І. Прит).

Протокол від 03 березня 2015 року № 1:

навчально-методичний посібник «Виховні аспекти педагогічної діяльності у сучасній школі» (укладачі: Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський, О. С. Філоненко, В. В. Ковнер; за заг. редакцією Є.І. Коваленко);

науково-методичний посібник «Ключові напрями українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (автори: І. Д. Бех,  К. І. Чорна);

методичний посібник «Виховання особистості у доброчинній діяльності» (за заг. редакцією Т. Ф. Алєксєєнко);

методичні рекомендації «Доброчинна діяльність школярів» (автори: Т. Ф. Алєксєєнко, А. П. Данілова, Т. Ю. Куниця);

програма освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (за заг. наук. редакцією В. Г. Панка; укладачі: С. О. Богданов, А. М. Гірник, О. В. Залеська, Н. П. Ломейко, Н. В. Лунченко, О. В. Федорець).

Протокол від 26 травня 2015 року № 2:

методичний посібник «Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів» (автори: Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернацька, Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук);

навчально-методичний посібник «Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці» (автор: А. В. Аносова);

навчальний посібник «Основи сучасного виховання» (автори: М. В. Гриньова, О. М. Коберник, Л. В. Малаканова Л. В., Г. Ю. Сорокіна).

Протокол від 14 грудня 2015 року № 4:

просвітницька програма «Створи свою історію» (просвітницька робота громадських організацій у пенітенціарній службі України) (автори: Г. І. Гладій, С. Е. Подгурський, С. С. Хакімова);

методичний посібник «Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду роботи НВК № 24 (на засадах хортингу)» (автори: І. С. Данилюк, Н. І. Скляр; за заг. ред. З. М. Діхтяренко);

відеозапис лекції «Правда про наркотики» за міжнародною програмою «Нарконон» (за заг. ред. М. В. Грибанової);

методичний посібник «Навчіть дитину захищатися» (автори-упорядники: Т. П. Цюман, О. Л. Нагула; за заг. ред. Т. П. Цюман);

методичний посібник «Вибухонебезпечні предмети: види, загрози і заходи безпеки» (укладачі: О. Багрій, О. Баханов);

методичний посібник «Перша долікарська допомога у надзвичайних ситуаціях» (укладачі: Л. Макарова, Д. Логгінов);

настільна просвітницько-профілактична гра для школярів «Дивись під ноги» (автор-розробник: Т. Л. Лях);

методичний посібник для педагогів «Психосоціальна підтримка в кризовій ситуації» (укладачі: С. Богданов, О. Заліська).

Протокол від 13 квітня 2016 року № 1:

посібник «Управління процесом формування ділових якостей старшої школи» (автор: Л. А. Мартинець);

навчально-методичний комплект: тренінгова програма для дівчат-підлітків «Вчимося керувати емоціями» та робочий зошит до тренінгової програми «Вчимося керувати емоціями» (автори-упорядники: О. К. Васлоян, В. Л. Москаленко, К. А. Новохатня);

методичні рекомендації до проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція» (за заг. ред. Т. Журавель, К. Новохатньої, А. Шмалько).

Протокол від 29 червня 2016 року № 2:

посібник «Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу» (автори: О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Л. І. Гриценок; за ред. О. Л. Моріна);

корекційна програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (упорядники: В. Климчук, Н. Москвіна, О. Прянічнікова);

методичний посібник «Психосоціальна підтримка дітей 9-12 років «Знаю. Можу. Роблю» (автори: Ю. А. Луценко, М. І. Семенова);

«Сімейні цінності Василя Сухомлинського: тематичний збірник статей» (укладачі: Л. В. Корецька, В. І. Пріт, С. А. Ємельяненко, Л. П. Царик, Н. К. Наумова);

навчально-методичний посібник «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді» (за заг. ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко);

комплект: програма тренінгових занять для підлітків «Вибір до змін» та робочий зошит «Володар думок» (автори-упорядники: Т. В. Журавель, Н. М. Строєва).

Протокол від 04 жовтня 2016 року № 3:

навчально-методичний посібник, методичні рекомендації «Особистісно орієнтована методика виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: К. О. Журба, С. В. Коновець, І. М. Шкільна);

методичні рекомендації «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» (автори: Є. В. Дубровська, О. Д. Соловйова);

посібник «Формування просоціальної поведінки школярів в умовах превентивного виховного середовища» (автори: В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко);

навчально-методичний посібник «Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» (за ред. колегією: К. Б. Левченко, В. Г. Панка, І. М. Трубавіної,  Л. Г. Ковальчук, В. Л. Андрєєнкової);

програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та методичні матеріали до неї для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за заг. редакцією: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко);

«Інформаційно-освітня, протиалкогольна програма «Сімейна розмова». Методичний комплекс» (кер. авт. кол.: В. Г. Панок, авт. кол.: А. М. Вієвський, К. І. Лепеха, Н. В. Лунченко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко).

Протокол від 22 грудня 2016 року № 5:

“навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей» (за заг. редакцією: К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук).

Протокол від 14 лютого 2017 року № 1:

методичний посібник з профілактики сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей «Формування навичок безпечної поведінки дітей» (за заг. редакцією: Т. П. Цюман)

Протокол від 12 квітня 2017 року № 2:

навчально-методичний посібник для тренерів з курсу «Базові навички шкільних офіцерів поліції» (автори: Солопова Л. В., Новохатня К. А., Журавель Т. В., Андреєнкова В. Л., Зень О. О.);

навчально-методичний посібник «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності молоді» (автори-упорядники: Яремчук В. А., Лісова (Тимощук) С. Р., Крампота Ф. Ф., Надрхал Й. Й., Кондренко І. Г.).

Протокол від 16 червня 2017 року № 3:

навчальні програми факультативу «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор-упорядник: Ж. В. Петрочко);

навчальні програми гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор-упорядник: Ж. В. Петрочко);

методичні рекомендації «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (за заг. ред.: К. Б. Левченко, Л. Г. Ковальчук);

навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички зростання» (для учнів 5 класу) та «Навички для підлітків» (для учнів 6 класу) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).

Протокол від 12 жовтня 2017 року № 4:

програма виховних занять «Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи» (автори: Набитович М. В., Деленко М. А.);

методичний посібник «Організація соціально-педагогічної підтримки школярів групи ризику» (автори: Алєксєєнко Т. Ф., Жданович Ю. М., Куниця Т. Ю., Малиношевський Р. В., Сергєєва Н. В.).

 

Протокол від 08 лютого 2018 року № 1:

навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички для підлітків» (для учнів 7-8 класів) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).

Протокол від 13 червня 2018 року № 2:

методичний посібник «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (автори-упорядники: Єнжеєвська Л. М., Москалик Е. А., Спектор О. М., Хайленко А. О.);

аудіовізуальний твір національно-патріотичного кінопроекту «Слава Україні! – Героям Слава!» (Союз молодих кінематографістів України «10 Муза»);

методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища» (автори-упорядники: Цюман Т. П., Бойчук Н. І.);

методичний посібник «Вчимося творити мир» (за заг. ред.: Л. Колос);

навчально-методичний комплект «Навчаюсь. Дію. Захищаю» /початкова школа, частина І, 1-2 класи «Пригоди Тарі»/ (автор. колектив: Андросюк В. Є., Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Алчасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.).

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×