Матеріали науково-практичних конференцій

1. Розвиток художньо-творчої особистості засобами різних видів мистецтва : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / упор. С. В. Шалапа. Київ, 16–17 квітня 2021 р. Київ : НАКККіМ, 2021. 216 с.

2. Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2020. Вип. 94. 338 с.

3. Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2019. Вип. 92. 324 с.

4. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської конференції “Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи”

5. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів» – Київ, 2019

6. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи / [голова редкол. О.А. Удалова, члени редкол. Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха]. – Київ, 2018. – 310 с.

7. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи; за заг. ред. О. А. Удалової, Г. В. Буянової, Н. І. Шевчук. – К., 2017. – 201 с.

8. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів». – Конотоп. – 2018 – 164 с.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×