Гуманітарний напрям

 

«ДЕБАТИ»  (автор Масютіна М. Е.)«Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол №2 від 29.06.2017 (лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-400).

Гуманітарний напрям позашкільної освіти. Основний та вищий рівні, 3 роки навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год./тиждень), 216 год. (6 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 13-17 років.

 

«ПІЗНАЄМО РІДНИЙ КРАЙ» (автор Пронтенко О. С.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Гуманітарний напрям позашкільної освіти. Початковий та основний рівні. Обсяг навчальних годин: 144 год. (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – учні 7-9 класів.
Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти. За основу у програмі взято ключові компоненти, що вивчають у загальноосвітній школі, знання яких мають бути поглиблені на заняттях гуртка шляхом міждисциплінарних зв’язків, екскурсій, вивченням художньої літератури тощо.

 

«ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ»(автор Ридзель І. В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Гуманітарний напрям позашкільної освіти. Основний рівень. Обсяг навчальних годин: 36 год. (1 год./тиждень), 72 год. (2 год./тиждень), 144 год. (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – діти старшого шкільного віку.
Програма «Вступ до теорії держави» охоплює розвиток усіх аспектів еволюції держави на території України та за її межами – державного механізму, форм державної єдності, права. Ця програма має важливе світоглядне, політичне, виховне значення.
Навчальна програма передбачає варіативність.

 

«ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»(автор Яцюк В.В.) «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Гуманітарний напрям позашкільної освіти. Основний та вищий рівні. Обсяг навчальних годин: 144 год. (4 год./тиждень), 216 год. (6 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 13-17 років.
Створення навчальної програми «Історичні постаті української держави» обумовлено необхідністю вивчення розвитку української держави через діяльність видатних осіб, що дає можливість різнобічно розглянути усі аспекти історичного розвитку, взаємозв’язок об’єктивних та суб’єктивних чинників історії. В програмі приділено увагу життю, політичному розвитку та діяльності державних діячів, їх впливу на історичний розвиток держави та внесок в історію державотворення.

Опитування щодо веб-сайту

[fcb id=’1′ align=’left’][/fcb]

×