Дослідницько-експериментальний напрям

«Юні Географи-Дослідники» (Чернуха В. А). «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-400)

Дослідницько-експериментальний напрям. Основний рівень. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 144 год (4 год./тиждень). Вікова категорія вихованців – 12-14 років.

 

Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти: Дослідницько-експериментальний напрям. Філософія та суспільствознавство» (Авторський колектив: Н. Б. Адаменко, С. В. Баценко, Н. О. Іллюк, Л. Я. Карчева, Т. Ю. Кот, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Н. Г. Мозгова, Л. В. Мороз, Н. М. Свінцицька, А. П. Хорошенюк). «Рекомендовано Міністерством освіти України» (лист МОН України від 14.07.2017  № 1/11-7076)

 

Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. «Фізика і астрономія» (О. О. Артем’єва, С. Ю. Білоус, М. В. Кичижиєва, Л. В. Козак, Л. І. Кулій, С. О. Лихота, О. В. Лісовий, А. О. Шарабура, Н. В. Шац, І. В. Хован, З. І. Черній). «Рекомендовано Міністерством освіти України» (лист МОН України від 14.07.2017 № 1/11-7046)

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГЕОГРАФІЇ (автори С. М. Бревус, С. А. Швець) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 №1/11-14727)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин – 324 год (9 год/тиждень). Вищий рівень. Вікова категорія вихованців – 15-17 років.

ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО (автори В. А. Ворончук, Н. О. Халупко) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11-14727)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин324 год (9 год/тиждень). Вищий рівень. Вікова категорія вихованців – 14-І7 років.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ (автори Т. В. Слободянюк, С. А. Швець) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11-14727)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин – 324 год (9 год/тиждень). Вищий рівень. Вікова категорія вихованців16- 17 років.

ГІДРОЛОГІЯ (автори Т. В. Слободянюк, І. М. Шевченко) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11-14727)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин – 324 год (9 год/тиждень). Вищий рівень. Вікова категорія вихованців  – 14-17 років.

МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ (автори С. І. Сніжко, Л. В. Паламарчук, І. М. Щербань, 3. О. Курлова) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 №1/11-14121)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин 324 год (9 год/тиждень). Вищий рівень. Вікова категорія вихованців16-17 років.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ГЕОГРАФІЇ (автори 3. О. Курлова, Н. О. Халупко) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 №1/11-14727)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин: основний рівень – 216 год (6 год/ тиждень), вищий рівень (1-й та 2-й рік) – 324 години (9 год/тиждень). Вікова категорія вихованців14-17 років.

 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ втори Д. К. Жданов, І. М. Шевченко) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол № 2 від 09.04.2014, лист МОН України від 15.09.2014 №1/11-14121)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин – основний рівень – 1-й рік144 год (4 год/тиждень); 2-й рік – 216 год (6 год/тиждень), вищий рівень324 год (9 год/тиждень). Вікова категорія вихованців14-17 років.

ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ГЕОГРАФІЇ (автори І. І. Костащук, В. В. Білокінь, С. А. Швець) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.06.2013 № 1/11-9328)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин: 36 год (1 год/тиждень). Основний рівень. Вікова категорія вихованців14-17 років.

ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ГЕОГРАФІЇ (72 години) (автори О. О. Денисенко, С. А. Швець) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.06.2013 № 1/11 -9328)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Науки про землю. Обсяг навчальних годин: 72 год (2 год/тиждень). Основний рівень. Вікова категорія вихованців14-17 років.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ (автор Мороз Л. В.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 05.06.2013 № 1/11-9556)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Суспільно-гуманітарний профіль. Основний і вищий рівні. З роки навчання. Обсяг навчальних годин – 216 год (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців -учні 9-11 класів.

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА (автор Т.Цвірова) (Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 09.07.2014р.)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. 2 роки навчання. Основний рівень – 216 годин на рік (6 год/тиждень); вищий рівень – 324 години (9 год/тиждень).

РОСІЙСЬКА МОВА (автор Цвірова Т.Д.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 04.07.2013 № 1/11-10904)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. Філологічний профіль. Основний рівень. 1 рік навчання. Обсяг навчальних годин – 216 год (6 год/тиждень). Вікова категорія вихованців -учні 9-10 класів.

 

«ФОЛЬКЛОРИСТИКА» (Віннічук А. П.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»(протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол № 3 від 22.12.2017)

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти. 3 роки навчання. Обсяг навчальних годин: початковий рівень – 144 год (4 год./тиждень), основний рівень – 216 год (6 год./тиждень), вищий рівень – 324 год (9 год/тиждень). Вікова категорія вихованців – 15-17 років.

Опитування щодо веб-сайту
Якою інформацію на сайті, Ви найчастіше користуєтесь?
Ваш варіант
Якими розділами, на вашу думку, варто доповнити сайт Інституту?
Чи зручно Вам отримувати інформацію про діяльність інституту та оновлення нормативної бази через соціальні мережі?
Які фактори важливі для Вас у роботі веб-сайту?
Ваш варіант
4. Будь ласка, залиште Ваші коментарі, зауваження, пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи веб-сайту.
×